BASF
BASF
BASF

MOXA NEW

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale, trávy

200–300 l/ha

postřik

Zákaz, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

louky a pastviny (semenné porosty)

zákaz zkrmování ošetřených rostlin

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Neaplikujte na mokrý porost nebo v době, kdy se očekává mráz nebo déšť.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 29–39 BBCH 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–33 BBCH 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 29–39 BBCH 0,5 l 200–300 l max. 1×
Trávy zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 31–33 BBCH 0,6 l 200–300 l max. 1×, pouze semenné porosty
Tritikale jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 25–33 BBCH 0,5 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 25–33 BBCH 0,5 l 200–300 l max. 1×
Žito jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 26–33 BBCH 0,5 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 26–33 BBCH 0,5 l 200–300 l max. 1×
detail