Chemap Agro s.r.o.

NEO-STOP L 500

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Může se použít max. 72 ml na 1000 kg brambor, rozdělených do max. 4 aplikací. Při první aplikaci (2 týdny po očištění) použít 12–24 ml na 1000 kg brambor. Další aplikace s 12–16 ml na 1000 kg brambor. Interval mezi aplikacemi (1–2 měsíce) závisí na druhu brambor, teplotě skladování, stupni klíčivosti atd. Použití nižší dávky z uvedeného rozmezí konzultujte s držitelem registrace.

Ošetřované hlízy musí být suché a čisté. Slupka musí být pevná. Lze aplikovat pouze schválenými technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Pokud přípravek není aplikován vhodnou aplikační technologií uvedenou v návodu použití, může způsobit defekty slupky hlíz.

Nelze uskladňovat jakoukoliv sadbu či osivo v prostorách, kde bylo provedeno ošetření přípravkem Neo-Stop L 500 v předchozích dvou sezónách.

Přípravek a ošetřené hlízy nesmějí být skladovány ve společných prostorách se sadbovými bramborami nebo jakoukoliv jinou sadbou a osivem.

Nepoužívejte přípravek Neo-Stop L 500 pro ošetření sadbových brambor.

Při čištění aplikační techniky postupujte v souladu s technologickými postupy pro dané konkrétní zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor inhibice klíčení zmlžování před klíčením 72 ml/t brambor, tj. max. 24 ml/t 2 týdny po očištění, pak 3× max. 16 ml/t v intervalu 1–2 měsíce
detail