Chemap Agro s.r.o.

NEXT

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen

200–400 l/ha

postřik

pšenice

200–400 l/ha

postřik

Ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39).

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37).

Aplikujte pouze v porostech ohrožených polehnutím.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Neaplikujte na mokrý porost nebo v době kdy se očekává mráz nebo déšť.

Citlivost ošetřovaných odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Ošetření může způsobit, že klasy zůstanou vzpřímené až do sklizně.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 30–37 BBCH 0,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 0,8 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 0,4 l 200–400 l max. 1×
detail