Chemap Agro s.r.o.

ORMET PLUS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen

200–400 l/ha

postřik

Aplikujte zejména na raně vyseté a bujně rostoucí porosty, u kterých hrozí polehnutí porostu.

Nejlepší účinnosti je dosaženo při aplikaci na aktivně rostoucí plodiny za teplého a vlhkého počasí.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neaplikujte za chladného počasí nebo v období nočních mrazů.

Neaplikujte v období vysokých teplot nad 21°C.

Neaplikujte na mokrý porost nebo před očekávaným deštěm.

Aplikujte s odstupem minimálně 10 dnů od aplikace herbicidu.

V důsledku zkrácení stébla může dojít k mírnému zpoždění metání.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Sláma z ošetřených porostů nesmí být použita při pěstování zahradních plodin.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace/povolení přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 30–37 BBCH 1,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 30–37 BBCH 2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 30–37 BBCH 2 l 200–400 l max. 1×
detail