Chemap Agro s.r.o.

PALISADE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

100–400 l/ha

postřik

max. 1×

Pšenice, ječmen, tritikale jarní: Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost ošetřovaných odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi regulátoru růstu, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 25–49 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 25–49 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 25–39 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 25–39 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 25–49 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 25–49 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Agromanuál - personální

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail