Chemap Agro s.r.o.

PALISADE

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

100–400 l/ha

postřik

max. 1×

Pšenice, ječmen, tritikale jarní: Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost ošetřovaných odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi regulátoru růstu, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 25–49 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 25–49 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 25–39 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 25–39 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 25–49 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 25–49 BBCH 0,6 l 100–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail