Chemap Agro s.r.o.

PANGAEA BOOSTER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)

Doporučení

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Způsob aplikace: postřik

Pomocný prostředek se používá v tank-mix směsi s přípravky na ochranu rostlin na bázi účinné látky lambda-cyhalothrin a alfa-cypermethrin v souladu s návody na jejich použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní podpora účinnosti 0,3 l TM s povolenými insekticiky na bázi lambda-cyhalothrinu a alfa-cypermethrinu
Řepka olejka, ozimá podpora účinnosti 0,3 l TM s povolenými insekticiky na bázi lambda-cyhalothrinu a alfa-cypermethrinu
detail