Chemap Agro s.r.o.

PRIMO MAXX

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Dávka vody: 300–1000 l/ha

Opakovaná aplikace do celkové dávky přípravku 16 l/ha za rok.

Přípravek Primo Maxx se aplikuje na aktivně rostoucí trávník, minimálně 12 hodin po sečení.

Pokud se trávník dostává do dormantního stadia vlivem nízkých nebo vysokých teplot nebo nedostatku vláhy, aplikujte poloviční dávku přípravku Primo Maxx.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí být aplikován na zmrzlou půdu, během suchého období nebo pokud jsou očekávány srážky do jedné hodiny po aplikaci.

Trávník musí být před aplikací suchý. Dostatečná půdní vlhkost je nezbytná pro zajištění účinnosti a zabránění poškození porostu.

Přípravek Primo Maxx může způsobit přechodné žloutnutí trávníků. Příznaky obvykle zmizí přibližně týden po aplikaci.

Po aplikaci přípravku Primo Maxx může dojít k určitému ztmavnutí trávníku.

K barevným změnám včetně zesvětlení či spálení může dojít u lipnice roční, tudíž je nutné dávat pozor v případech, kdy lipnice roční tvoří značnou část trávníku.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední a necílové rostliny (záhony s okrasnými rostlinami apod.).

Rostlinné zbytky z porostů ošetřených přípravkem Primo Maxx nesmí být použity na výrobu kompostu/zahradního substrátu nebo používány jako mulč.

Přípravek Primo Maxx se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Postřik provádějte za bezvětří nebo mírného vánku, a to ve směru větru a od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Jílek vytrvalý regulace růstu - fairway zastřihávaný na méně než 18 mm na aktivně rostoucí trávník, minimálně 12 hodin po sečení 2,4 l
Jílek vytrvalý regulace růstu - fairway zastřihávaný na více než 18 mm na aktivně rostoucí trávník, minimálně 12 hodin po sečení 3,2 l
Trávníky regulace růstu - golfové/bowlingové jamkoviště (green) na aktivně rostoucí trávník, minimálně 12 hodin po sečení 0,4 l pouze psineček, kostřava, lipnice - směs
Trávníky regulace růstu - fairway zastřihávaný na více než 18 mm na aktivně rostoucí trávník, minimálně 12 hodin po sečení 2,4 l pouze psineček, kostřava, lipnice - směs
Trávníky regulace růstu - fairway zastřihávaný na méně než 18 mm na aktivně rostoucí trávník, minimálně 12 hodin po sečení 1,6 l pouze psineček, kostřava, lipnice - směs
detail