BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

REGALIS PLUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Dávka vody: 200–1500 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 3 kg/ha za rok

Aplikujte max. 2,5 kg/ha v BBCH 60–69 (od počátku do konce kvetení) a max. 1,5 kg/ha v BBCH 71–75 (od velikosti plodu 5–10 mm do červnového opadu plodů).

Při aplikaci za účelem retardace letorostů přípravek současně stimuluje obranu proti bakteriální spále růžokvětých.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jabloň
10
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
detail