Chemap Agro s.r.o.

REGULATO 300 SL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, řepka olejka ozimá,

200–300 l/ha

postřik

tritikale ozimé

200–230 l/ha

postřik

Vliv na procesy zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Vliv na rostliny nebo jejich části určené k množení konzultujte s držitelem povolení.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–49 BBCH 1,3 l 200-300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–39 BBCH 0,7 l 200-300 l max. 1×
Tritikale ozimé regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání 30–49 BBCH 1 l 200-230 l max. 1×
detail