Chemap Agro s.r.o.

RETACEL EXTRA R 68

Účinná látka

Charakteristika

Regulátor růstu

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen

200–600 l/ha

ječmen ozimý

300–400 l/ha

ječmen jarní

postřik

pšenice, oves, žito

200–600 l /ha

postřik

okrasné rostliny

1000 l /ha

postřik, rosení

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

řepka olejka, pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves, žito ozimé

zákaz zkrmování na zeleno, silážování a senážování

Zrno nebo sláma obilovin ošetřené účinnou látkou chlormequat/chlormekvát lze zkrmovat.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Vliv na fermentační procesy u ječmene jarního konzultujte s držitelem povolení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní podpora odnožování 14–23 BBCH 0,6 l 300–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení jistoty přezimování, zahuštění porostu 14–15 BBCH 1,5 l 200–600 l max. 1×
Okrasné rostliny regulace růstu v období intenzivního růstu 0,15-0,4 l 1000 l max. 1×
Oves jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 31–32 BBCH 1,5 l 200–600 l max. 1×
Oves ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 31–32 BBCH 1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 23–29 BBCH 0,8-1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení jistoty přezimování, zvýšení odolnosti proti poléhání, zahuštění porostu 14–30 BBCH 1,5 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá zvýšení jistoty přezimování 15–16 BBCH 2 l 200–400 l max. 1×, pouze řepka pro technické účely
Žito ozimé zahuštění porostu 21–22 BBCH 1,5 l 200–600 l max. 1×
detail