Chemap Agro s.r.o.

SMARTFRESH

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Aplikace se provádí co nejdříve, nejpozději do 7 dní po sklizni jablek, po jejich předchozím zchlazení. V případě skladování při teplotě vyšší než 10 °C, ale nepřesahující 20 °C, musí být ošetření provedeno do 3 dnů po sklizni.

Nelze vyloučit snížení účinnosti při aplikaci na nekvalitní nebo přezrálé plody, sklizené mimo doporučené období sklizně.
Účinek ošetření není trvalý, nelze vyloučit výskyt fyziologických poruch plodů po ukončení jejich chlazení. Citlivost odrůdy vždy konzultujte s držitelem registrace.

Aplikaci na jablka, určená k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem registrace a zpracovatelem.

Jestliže má být ve skladu, v němž byla jablka ošetřena přípravkem Smartfresh, uskladněna jiná plodina nebo citlivá odrůda stejné plodiny, musí být prostory řádně vyvětrány po dobu 48 h.

Přípravek Smartfresh nepoužívejte v kombinaci s jinými přípravky na ochranu rostlin.

Pouze pro profesionální použití, práce smí provádět jen osoby řádné proškolené.

Přípravek se smí aplikovat jen ve vzduchotěsných prostorách jako jsou sklady (klasické chladírny a řízená atmosféra), u kterých byla předem prověřena jejich plynotěsnost.

Osoba připravující aplikaci musí okamžitě opustit prostory skladu a uzavřít jej do 5 minut (než začne uvolňování přípravku).

Na uzavřených dveřích musí být upevněn nápis: „Pozor - nevstupovat. Probíhá aplikace přípravkem Smarthresh.“ Nápis musí zůstat na dveřích po celou dobu aplikace a odstraněn až po důkladném vyvětrání. Po ukončení aplikace musí být prostory řádně vyvětrány se všemi chladícími ventilátory běžícími na plný výkon nejméně po dobu 15 minut před opětovným vstupem. Při odstraňování difuzoru ověřte, zda se obsah sáčku rozpustil a nejsou viditelné žádné usazeniny. Přípravek bez difuzoru nelze použít. Difuzor musí splňovat normy požadované pro tyto typy přístrojů. Difuzor musí být používán s odpěňovačem.

Pokud jsou doporučené OOPP pro práci s odpěňovačem přísnější, je nutné doporučení akceptovat.

Použitý difuzor musí být vrácen k recyklaci.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Minoritní registrace - švestky, hrušky, meruňky

Plodina, oblast použití
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
švestky, hrušky, meruňky
difuzor

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň uchování kvality plodů nejpozději 7 dnů po sklizni 0,020–0,049 g/m3 použití ve skladu, aplikace difuzorem, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Jabloň uchování kvality plodů při chlazení, skládkové hnědnutí slupky nejpozději 7 dní po sklizni 0,049 g/m3 použití ve skladu, max. 1×
Meruňka uchování kvality plodů nejpozději 7 dnů po sklizni 0,034–0,068 g/m3 použití ve skladu, aplikace difuzorem, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Slivoň uchování kvality plodů nejpozději 7 dnů po sklizni 0,034–0,049 g/m3 použití ve skladu, aplikace difuzorem, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Agromanuál - personální

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail