Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

SMARTFRESH PROTABS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Roztok SmartFresh ProPack, který zbude po použití v obalu, je nebezpečný odpad, a musí být zlikvidován v souladu s platnými předpisy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

hrušky, švestky

uvolnění par

1× do 7 dnů od sklizně

-

jablka

uvolnění par

3× do 7 dnů od sklizně

min. 24 hodin

rajče

uvolnění par

1× do 24 hod. po sklizni

-

Doplňující informace k dávkování:

Plodina

Prostor v m3, který se ošetří použitím jedné tablety SmartFresh ProTabs = komponenta A (žluté nebo růžové tablety)

Dávkování tablet SmartFresh ProTabs = komponenta A (žluté nebo růžové tablety)/m3

1 žlutá tableta (4,2 g)

1 růžová tableta (0,84 g)

jablka

40–75 m3

8–15 m3

hrušky

50–120 m3

10–24 m3

švestky

50–70 m3

10–14 m3

rajče

50–70 m3

10–14 m3

Nelze vyloučit snížení účinnosti při aplikaci na nekvalitní nebo přezrálé plody, sklizené mimo doporučené období sklizně.

Aplikace se provádí co nejdříve, nejpozději do 24 hodin po sklizni červených rajčat, a nejpozději do 7 dní po sklizni jablek, švestek a hrušek, po jejich předchozím zchlazení.

SmartFresh ProTabs musí být používán spolu se SmartFresh ProActivators a SmartFresh ProPack.

Upozornění:

Účinek ošetření není trvalý, nelze vyloučit výskyt fyziologických poruch plodů po ukončení jejich chlazení. Citlivost odrůdy vždy konzultujte s držitelem povolení.

Možný vliv ošetření na zpracování plodů v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek SmartFresh ProTabs nelze kombinovat s jinými přípravky na ochranu rostlin a adjuvanty.

Přípravek SmartFresh ProTabs neaplikujte na ovoce, které bylo dříve ošetřeno přípravkem na bázi účinné látky ethefon.

Jestliže má být v ošetřeném skladu uskladněna jiná plodina nebo citlivá odrůda stejné plodiny, musejí být prostory řádně vyvětrány.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň uchování kvality plodů, skládkové hnědnutí slupky po sklizni ve skladu 0,084 g/m3 sklady, uzavřené prostory
Jabloň uchování kvality plodů, skládkové hnědnutí slupky po sklizni ve skladu 0,105 g/m3 sklady, uzavřené prostory
Rajče uchování kvality plodů po sklizni ve skladu 0,084 g/m3 sklady, uzavřené prostory
Slivoň uchování kvality plodů po sklizni ve skladu 0,084 g/m3 sklady, uzavřené prostory
detail