BASF
BASF
BASF

AGRA

SPATIAL PLUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice

200–400 l/ha

postřik

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neaplikujte, když je půda velmi suchá.

Neaplikujte za chladného počasí nebo v době nočních mrazů.

Neaplikujte na mokrý porost nebo bezprostředně před deštěm.

Ozimé obilniny mohou být citlivé na stres vyvolaný suchem.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Spatial Plus k přípravě zahradních substrátů nebo k mulčování.

Po skladování při nízkých teplotách je třeba přípravek před použitím důkladně protřepat.

Čištění aplikačního zařízení: Po skončení postřiku vyprázdněte postřikovač, vypláchněte jej důkladně vodou s použitím čisticího prostředku a úplně vystříkejte. Ujistěte se, že veškerá kapalina je odstraněna z nádrže, pump, ramen a hadic a trysky i filtry jsou čisté. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zkrácení stébla před dosažením BBCH 39 1,8 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 32–37 BBCH 2,4 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zkrácení stébla před dosažením BBCH 39 1,8 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 30–37 BBCH 2,4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 30–37 BBCH 2,4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá zkrácení stébla před dosažením BBCH 39 1,8 l 200–400 l max. 1×
detail