Chemap Agro s.r.o.

SPODNAM DC

Účinná látka

SPODNAM DC

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 400 l
Hrách omezení ztrát při sklizni 1,25 l 55-70 l hrách na zrno
Ječmen jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s herbicidy 200–400 l
Ječmen jarní zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 300–400 l
Květák omezení ztrát při sklizni 1,25 l 55-70 l semenné porosty
Lesní porosty zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Lesní porosty snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Lesní půda snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti příprava půdy před zalesněním 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Lesní půda zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin příprava půdy před zalesněním 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Nezemědělská půda snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Nezemědělská půda zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Orná půda snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti před setím, sázením, na strniště 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Orná půda zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin před setím, sázením, na strniště 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s herbicidy 200–400 l
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s regulátory růstu 300 l
Pšenice ozimá zlepšení vlastností aplikační kapaliny, zvýšení účinnosti 0,3 l TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 300–400 l
Řepka olejka, jarní omezení ztrát při sklizni 1,25 l 55-70 l
Řepka olejka, ozimá omezení ztrát při sklizni 1,25 l 55-70 l
Všechny plodiny zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy 100–1000 l plodiny určené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny snížení úletu postřiku, zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny určené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny snížení úletu, postřiku zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny určené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Všechny plodiny snížení úletu postřiku zvýšení odolnosti proti dešti 0,25 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy 100–1000 l plodiny určené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Železnice zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, snížení povrchového napětí postřikových kapalin 0,125 % TM s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty, regulátory růstu 100–1000 l plodiny neurčené k lidské konzumaci nebo zkrmování zvířaty
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail