Chemap Agro s.r.o.

STABILAN 750 SL

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

STABILAN 750 SL

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
ječmen
200–300 l/ha
ječmen jarní,
200–600 l/ha
ječmen ozimý
postřik
max. 1×
okrasné rostliny
1000 l/ha
postřik
max. 1×
pšenice, oves, žito ozimé
200–600 l/ha
postřik
max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Vliv na fermentační procesy u ječmene jarního konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní podpora odnožování 21–25 BBCH 0,6 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání 14–15 BBCH 1,5 l 200–600 l max. 1×
Kostřava luční podpora odnožování a tvorby fertilních stébel 21-29 BBCH 1-1,5 l 200-300 l Semenné porosty, max. 1x na podzim, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Lipnice luční podpora odnožování a tvorby fertilních stébel 21-29 BBCH 1-1,5 l 200-300 l Semenné porosty, max. 1x na podzim, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Okrasné rostliny regulace růstu v období intenzivního růstu 0,15-0,4 % 1000 l max. 1×
Oves jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 31–32 BBCH 2 l 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 23–29 BBCH 0,8-1,5 l 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá regulace růstu, zvýšení odolnosti proti poléhání 14–30 BBCH 1,5 l 200–600 l max. 1×
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 31–39 BBCH 1,25-1,9 l 200–600 l max. 1×, pouze žito ozimé
detail