BASF
BASF
BASF

Kestom - Monas technology

STOPKUS

Účinná látka

Charakteristika

Na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou thiram.
Zásoby přípravků určených pro ošetření dřevin proti okusu zvěří nebo hlodavci (Aversol, Stopkus a Pellacol) je umožněno uvádět na trh nejdéle do 30. 7. 2019 a nakoupené zásoby používat nejdéle do 30. 1. 2020.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Doporučení

Při zimní aplikaci se přípravek STOPKUS ředí s vodou v poměru 2–3:1 a při letní aplikaci se ředí v poměru 1–2:1 (STOPKUS:voda).

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Lesní dřeviny Proti okusu zvěří a poškození krčků hlodavci zimní i letní aplikace 2,0–5,0 kg/1000 sazenic nátěr
Lesní dřeviny Proti okusu zvěří a poškození krčků hlodavci zimní i letní aplikace 3,0–7,5 kg/1000 sazenic postřik
Okrasné dřeviny Proti okusu zvěří a poškození krčků hlodavci zimní i letní aplikace 3,0–7,5 kg/1000 sazenic postřik
Okrasné dřeviny Proti okusu zvěří a poškození krčků hlodavci zimní i letní aplikace 2,0–5,0 kg/1000 sazenic nátěr
detail