Chemap Agro s.r.o.

SUPERFIN

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Návod k použití

S

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Všechny plodiny zlepšení pokryvnosti, a distribuce aplikačních kapalin, zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti 200-300 ml TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy, desikanty a regulátory růstu nad 400 l plodiny s vysokým indexem listové plochy (chmel, ovocné dřeviny, réva)
Všechny plodiny zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti až 200 ml TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy včetně použití herbicidů na, nezemědělské půdě a železnicích, desikanty a regulátory růstu 100–400 l ostatní plodiny a oblasti použití mimo plodiny s vysokým indexem listové plochy
Všechny plodiny zlepšení pokryvnosti, a distribuce aplikačních kapalin 100 ml TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy včetně použití herbicidů na, nezemědělské půdě a železnicích, desikanty a regulátory růstu 100–400 l ostatní plodiny a oblasti použití mimo plodiny s vysokým indexem listové plochy
detail