Chemap Agro s.r.o.

TREXSTAR

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku Trexxus
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves setý, pšenice, tritikale, žito

200–400 l /ha

postřik

1×, na jaře

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd obilnin konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na procesy zpracování ozimého tritikale a ozimého žita konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Použití ovsa setého jarního v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Postup čištění aplikačního zařízení:

1. Ihned po skončení ošetření vypláchněte postřikovač čistou vodou.

2. Napusťte postřikovač min. 1 objemu nádrže čistou vodou a propláchněte.

3. Postup opakujte ještě 1×. V případě použití čisticích prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.

4. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní regulace růstu BBCH 30–37 0,4 l 200–400 l max. 1×, na jaře
Ječmen ozimý regulace růstu BBCH 30–39 0,4 l 200–400 l max. 1×, na jaře
Oves jarní regulace růstu BBCH 30–37 0,4 l 200–400 l max. 1×, na jaře
Pšenice ozimá regulace růstu BBCH 29–39 0,4 l 200–400 l max. 1×, na jaře
Tritikale ozimé regulace růstu BBCH 29–39 0,6 l 200–400 l max. 1×, na jaře
Žito ozimé regulace růstu BBCH 30–39 0,4 l 200–400 l max. 1×, na jaře
detail