Chemap Agro s.r.o.

acetochlor

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

detail