Chemap Agro s.r.o.

beta-cyfluthrin [betacyfluthrin]

[(RS)-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-(RS,RS)- 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2- dimethylcyklopropan-1- karboxylát

Druh

Insekticid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

BULLDOCK 25 EC
JANUS FORTE
JANUS FS 180
PONCHO BETA FS 453,3
Polní dny Sója 2020
detail