BASF
BASF
BASF

AGRA

carfentrazone-ethyl [karfentrazonethyl]

(RS)-2-chlor-3-{2-chlor-5- [4-(difluormethyl)-3- methyl-5-oxo-4,5-dihydro- 1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4- fluorfenyl}propanová kyselina
Kontaktně působící účinná latka

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

AURORA 40 WG
Proseeds
detail