Chemap Agro s.r.o.

cyprodinil

N-(4-cyklopropyl-6-methylpyrimidin-2-yl)anilin

Druh

Fungicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

AKORD
BONTIMA
CHORUS 50 WG
KAYAK
STEREO 312,5 EC
SWITCH
UNIX 75 WG
VEDETTE
Polní dny Sója 2020
detail