BASF
BASF
BASF

AGRA

cyprodinil

N-(4-cyklopropyl-6-methylpyrimidin-2-yl)anilin

Druh

Fungicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

CHORUS 50 WG
KAYAK
SWITCH
UNIX 75 WG
VEDETTE
Proseeds
detail