Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

dodine [dodin]

dodecylguanidinium-acetát

Druh

Fungicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

Proseeds
detail