Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

fenpyrazamine

S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate

Druh

Fungicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

PROLECTUS
Renofarmy
detail