Chemap Agro s.r.o.

fosfonáty draselné

Druh

Insekticid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

ALGINURE
DELAN PRO
LBG-01F34
MERPLUS
Polní dny Sója 2020
detail