Chemap Agro s.r.o.

isoproturon

3-(4-isopropylfenyl)-1,1- dimethylmočovina

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

detail