Chemap Agro s.r.o.

kyselina akrylová - kopolymer s butyl akrylátem

Druh

Smáčedlo

Účinná látka je obsažena v přípravcích

MAXIMALFLOW
Agronutrition
detail