Chemap Agro s.r.o.

lenacil

3-cyklohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyklopentapyrimidin- 2,4(3H)-dion

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

BETANAL MAXXPRO
VENZAR
VENZAR 500 SC
Polní dny Sója 2020
detail