Chemap Agro s.r.o.

síran měďnatý

Druh

Fungicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

CUPROXAT SC
Polní dny Sója 2020
detail