Chemap Agro s.r.o.

síran železnatý

FeSO4
Heptahydrát síranu železnatého FeSO4 · 7 H2O je znám také pod triviálním názvem zelená skalice

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

Trávníkové hnojivo s likvidátorem mechu
Polní dny Sója 2020
detail