Chemap Agro s.r.o.

směs slídy a oxidu titaničitého cca 70:30 %)

Druh

Pomocný prostředek

Účinná látka je obsažena v přípravcích

FLUENCY FP24003
Polní dny Sója 2020
detail