Chemap Agro s.r.o.

tau-fluvalinate [tau-fluvalinát]

RS)-?-kyano-3-fenoxybenzyl N-(2-chlor- ?,? ?- trifluor-p-tolyl)-D-valinát (Poměr izomerů 1:1)

Druh

Insekticid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

MAVRIK 2 F
Proseeds
detail