Chemap Agro s.r.o.

Trichoderma harzianum Rifai aggr. - spóry P

Druh

Fungicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

Polní dny Sója 2020
detail