Chemap Agro s.r.o.

triclopyr [triklopyr]

kyselina ((3,5,6-trichlor-2- pyridyl)oxy)octová

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

GARLON NEW
Proseeds
detail