Chemap Agro s.r.o.

trifloxystrobin

methyl-(E)-?-(methoxyimino)-2-[(E)-{1-[3- (trifluormethyl)fenyl]ethyliden}aminooxy)methyl]benzenacetát

Druh

Fungicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

DELARO
FLINT PLUS
FOLICUR AL
LUNA SENSATION
SFERA 535 SC
ZATO 50 WG
Polní dny Sója 2020
detail