Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

triflumuron

1-(2-chlorobenzoyl)-3-[4- trifluoromethoxyfenyl]močovina

Druh

Insekticid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

Proseeds
detail