Chemap Agro s.r.o.

vodní disperze akrylátového kopolymeru

Druh

Pomocný prostředek

Účinná látka je obsažena v přípravcích

PERIDIAM EVOLUTION EV309
PERIDIAM QUALITY 316
Polní dny Sója 2020
detail