Chemap Agro s.r.o.

Pásmo hygienické ochrany

PHO5

Přípravek je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod a v 3. pásmu hygienické ochrany vodárenských nádrží. Přípravek není dovoleno aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán) a nesmí být použit na pozemcích k pěstování surovin (včetně krmiv).určených pro výrobu dětské výživy. V případě nutného použití přípravků na bázi atrazinu na jednotlivých pozemcích ležících ve 3. PHO vodárenských nádrží podá zemědělský podnik žádost o výjimku u místně příslušného orgánu hygienické služby s tím, že zabezpečí sledování průsaku atrazinu, a to před podáním žádosti o výjimku a průběžně po aplikaci. Aplikaci je možné podle daných místních podmínek připustit v dávce odpovídající spodní hranici povoleného rozmezí dávkování. Aplikace nelze připustit na pozemcích, které se svažují směrem k vodotečím a vodním nádržím (schváleno MZ ČSR pod číslem HEM 343.3-8.2.89 ze dne 14.03.1989). Ve zvláštních případech, na které je upozorněno v technických normách a etiketách přípravků, se omezení může týkat i širšího rozsahu. (PHO5)

TIP:

  • Kliknutím na vlastnost se zobrazí její popis..
  • Kliknutím na přípravek přejdete na podrobný popis.
detail