Chemap Agro s.r.o.

Pásmo hygienické ochrany

PHO2

Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní částí 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod. (Pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). Ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek: a) použití mimo období, kdy lze očekávat do 24 hodin dešťové srážky, b) použití s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami, c) použití za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a vyloučení svažitých pozemků (nad 15°), kde je riziko splachu do povrchových vod, d) zajištění zvýšeného dozoru, případně sledování reziduí v indikovaných případech, e) důsledné zohlednění rozsahu zaplevelení a nezbytnosti ošetření daných pozemků. (PHO2)

TIP:

  • Kliknutím na vlastnost se zobrazí její popis..
  • Kliknutím na přípravek přejdete na podrobný popis.
detail