BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Studentská soutěž

Společnost Selgen a časopis Agromanuál vyhlašují soutěž pro studenty


STUDENTSKÁ CENA AGROMANUÁLU

aneb Diplomová práce nezapadne

Vydavatel časopisu Agromanuál vyhlašuje soutěž pro studenty závěrečných ročníků zemědělských vysokých škol ve vytvoření zajímavých článků z výsledků vlastních diplomových prací, které odpovídají náplni časopisu Agromanuál a budou v něm publikovány.

Pravidla tvorby článku

Článek vytvořený ve spolupráci se školitelem musí být sepsán s respektem k tomu, že čtenáři jsou především agronomové či farmáři, kteří potřebují praktické informace pro jejich každodenní práci. Doporučený rozsah textu je do 10 000 znaků ve Wordu, tj. do 4 stran textu 12 písmo a jednoduché řádkování. Obrázky nesmí být vloženy do textu, ale poslány samostatně ve formátu jpg, tif, png apod. Tabulky a grafy vytvořeny v Excelu. Na konci článku musí být uveden následující text s uvedením jména školitele: Vytvořeno na základě diplomové práce pod vedením: YX.

Článek musí být odeslán do redakce na e-mail: talich@agromanual.cz do 1. března 2022. O přijetí do soutěže, zařazení do časopisu a termínu publikování článku rozhodne redakce časopisu.

Po otištění v časopisu bude článek publikován také na webu www.agromanual.cz jehož součástí může být také ukázka celé diplomové práce.

Pravidla hodnocení

Vybrané články splňující požadavky a odborná kritéria pro otištění budou publikovány v průběhu roku 2022 v Agromanuálu a na konci roku členové redakční rady články ohodnotí a vyberou 3 nejlepší publikované články.


Autoři nejlepších prací obdrží ceny:

1. místo - 5 000 Kč
2. místo - 3 000 Kč
3. místo - 2 000 Kč

Všichni autoři publikovaných článků získají předplatné následujícího ročníku časopisu Agromanuál.

 


STUDENTSKÁ CENA SELGENU

Šlechtitelská společnost SELGEN, a.s. vyhlašuje soutěž pro studentské práce s výsledky v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin pro pro studenty středních škol, vysokých škol a univerzit, doktorandy.

Udělované ceny

Střední školy a VOŠ:
I. cena - 15 000 Kč
II. cena - 10 000 Kč
III. cena - 5 000 Kč

Vysoké školy a univerzity:
I. cena - 15 000 Kč
II. cena - 10 000 Kč
III. cena - 5 000 Kč

Doktorandi:
I. cena - 15 000 Kč
II. cena - 10 000 Kč
III. cena - 5 000 Kč

Absolutní vítěz soutěže získá 20 000 Kč

Práce z let 2019, 2020, 2021 je nutné zaslat ve formátu PDF
do 30. 11. 2021 na e-mail jehnatova@selgen.cz

Nedosáhnou-li práce studentů požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich, pokud konstatuje, že práce kandidátů nedosahují obvyklé úrovně soutěže pro udělování cen. Je-li úroveň prací či výsledků rovnocenná, může porota udělit více cen téhož stupně s tím, že finanční odměny sloučí a znovu rozdělí rovným dílem. 1. cena může být udělena pouze jedna.

 

Hodnotící porota:

Ing. Pavel Amler (emeritní šlechtitel)
Ing. Josef Čapek, CSc. (SELGEN, a.s.)
Dr. Ing. Pavel Horčička (SELGEN, a.s.)
Ing. František Khýn (RD Bezno)
Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. (Agromanuál)
Doc. Ing. Pavlína Smutná, Ph.D. (MENDELU)

Další informace na stránkách společnosti SELGEN, a.s. - www.selgen.cz/studentska-cena

 

 

Kontakt časopisu Agromanuál:

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

šéfredaktor Agromanuálu

e-mail: stepanek@kurent.cz

tel.: 777 037 027


Ing. Pavel Talich

odborný redaktor

e-mail: talich@agromanual.cz

tel.: 725 049 609detail