ZATO 50 WG

Účinná látka

trifloxystrobin - 500 g  

Balení

Papírová krabice s AL vložkou 150 g, 1 kg

Charakteristika

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně jabloní a révy vinné proti houbovým chorobám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

ZATO 50 WG
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip:

  • Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci na angrešt a ovocné stromy: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci na trávník, zelí, brokolici, kapustu, zelí, pór, mrkev, květák, celer, okurky, tykvovitou zeleninu, cukety, petržel, pastiňák, rajčata, salát, jahodník: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Další omezení:
- Při aplikaci na okurky, tykvovitou zeleninu, cukety, petržel, pastiňák, jahodník:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Působení

Zato 50 WG je fungicid ze skupiny strobilurinů. Přípravek dlouhodobě účinkuje proti širokému spektru patogenů.

Působí originálním tzv. mesostemickým účinkem charakterizovaným vysokou slučivostí účinné látky trifloxystrobinu s voskovými vrstvičkami na povrchu rostlin. Vlivem působení pohybu par dochází k dalšímu rozprostření a ukládání přípravku na rostlinném povrchu. Malé, ale přesto biologicky aktivní množství trifloxystrobinu proniká dovnitř rostlinných tkání a působí translaminárně. Cévní soustavou rostlin se šíří velmi málo nebo vůbec. Trifloxystrobin obzvláště účinně zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje také vývoj patogenů v povrchových vrstvách rostlinných tkání. Biochemický způsob účinku spočívá v blokování transferu elektronů v buněčných mitochondriích patogenů.

Trifloxystrobin se vyznačuje výjimečnou schopností vytvářet na povrchu rostliny (listů i plodů) stabilní vrstvičku, odolnou povětrnostním vlivům. Zcela zvláštní a nové na tomto rezervoáru účinné látky je její uložení ve třech různě hlubokých vrstvách stejně jako nepřetržité uvolňování účinné látky z těchto vrstev. Proto je trvale chráněn nejen povrch rostliny, ale i vnitřní rostlinná pletiva a částečně dokonce neošetřené části rostlin přímo sousedící s ošetřenými.

Uložení účinné látky na povrchu rostliny - trvalá ochrana.
Jedna část účinné látky je ukládána do voskové vrstvičky. Tento proces probíhá bezprostředně po aplikaci a je zcela nezávislý na vlhkosti a teplotě prostředí. Takto uložená účinná látka efektivně chrání rostlinná pletiva proti infekcím a zároveň je trvale chráněna proti smyvu srážkami.

Dlouhodobé uvolňování účinné látky z uložené části - ochrana zevnitř.
Z množství účinné látky uloženého na povrchu listu a ve voskové vrstvičce neustále určitá část proniká do vnitřních pletiv a translaminárně proniká až na druhou, neošetřenou stranu listu. Tímto způsobem mohou být účinně kontrolovány i infekce na přímo neošetřených listových partiích.

Redistribuce účinné látky odpařováním - ochrana z vnějšku.
Z povrchové vrstvy je uložená účinná látka neustále odpařována, a tím předávána na sousedící části rostlin. Tak jsou i neošetřené části rostlin po dlouhou dobu účinně chráněny proti infekcím.

Spektrum účinnosti

Zato 50 WG účinkuje proti širokému spektru houbových chorob. Zvlášť pozoruhodná je vynikající a spolehlivá účinnost proti strupovitosti (preventivně i kurativně), která je založena na mesostemickém účinku a jasně se liší od působení kontaktních i systémových fungicidů. Zato nejen ničí klíčící a prorůstající spory, ale navíc zastavuje i růst mycelia pod voskovou vrstvičkou, a tím zabraňuje uvolňování a tvorbě nových konidií. Vedle strupovitosti působí velmi dobře i proti padlí, černím a mušincovitosti jablek. Při předsklizňovém ošetření se velmi dobře uplatňuje proti komplexu skládkových chorob.

Doporučení

1. Proti strupovitosti ošetřujeme zásadně preventivně. První postřik přípravkem Zato 50 WG je ideální aplikovat ve fázi růžového poupěte. Další dvě aplikace je vhodné zařadit do období konce květu až velikosti plodů 1 cm. Odstupy mezi jednotlivými ošetřeními volíme v rozmezí 7–10 dní dle velikosti infekčního tlaku.
2. Podmínkou je dodržování zásady maximálního počtu tří ošetření přípravkem Zato 50 WG za sezónu s tím, že bezprostředně po sobě mohou následovat pouze dvě ošetření. Mezi první a druhou nebo druhou a třetí aplikací je nutné zařadit přípravek z jiné skupiny účinných látek. Z důvodu zabezpečení antirezistentní strategie doporučujeme upřednostnit při každé aplikaci přípravku Zato 50 WG kombinaci s kontaktním fungicidem - Merpan 80 WG, Euparen Multi nebo jiný zaregistrovaný kontaktní fungicid.
3. Zato 50 WG působí vedle strupovitosti zároveň i proti padlí, černím a mušincovitosti. Aplikace v období po konci kvetení omezuje výskyt skládkových chorob, zejména kruhové hniloby (Pezicula spp.). Případná aplikace 28–14 dní před sklizní je účinná proti skládkové strupovitosti (Venturia inaegualis) a hnilobám plodů (Gloeosporium, Monilia, Alternaria, Penicillium).
4. Kompletní sled fungicidního ošetření jádrovin je uveden v doporučení.
5. Proti padlí révovému ošetřujeme preventivně, optimální první zařazení přípravku Zato 50 WG je v období konce kvetení. Zato 50 WG lze použít maximálně 3× za sezónu a sled ošetření je nutné minimálně jednou přerušit přípravkem nebo kombinací přípravků z jiné skupiny účinných látek (např. Falcon + Aliette Bordeaux). Dle intenzity infekčního tlaku ošetřujeme v intervalu 10–14 dnů. Nižší z uvedeného rozpětí dávek lze použít v období mimo hlavní infekční tlak. Pro zabezpečení plného fungicidního účinku zejména na peronosporu doporučujeme kombinace s Euparen Multi, Aliette Bordeaux nebo jinými peronosporovými přípravky.
6. V daném rozpětí dávek je přípravek velmi dobře účinný i proti černé hnilobě (Guignardia bidwellii) a červené spále (Pseudopeziza tracheiphila). Podstatnou vedlejší účinnost vykazuje i proti plísni révové (Plasmopara viticola), černé skvrnitosti (Phomopsis viticola) a plísni šedé (Botrytis cinerea).
7. Přípravek je neškodný pro dravé roztoče Typhlodromus pyri a další užitečné organizmy.
8. Kompletní sled fungicidního ošetření révy vinné je uveden v doporučení.

Maximální počet aplikací: 3× v průběhu vegetace

 

Rozšířené použití - trávník, brokolice, kapusta, zelí, mrkev, květák, celer, salát, tykvovitá zelenina, cuketa, petržel, pastinák, rajče, jahodník, angrešt, rybíz, ovocné stromy

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jahodník

500–2000 l/ha

postřik

max. 3×/rok

7–10 dnů

petržel, pastinák

200–800 l/ha

postřik

max. 2×

7–14 dnů

rajče

200–1500 l/ha

postřik

max. 3×

7–14 dnů

rybíz, angrešt

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 3×/rok

7–14 dnů

trávníky

200–1000 l/ha

postřik

max. 2×/rok

10–14 dnů

třešeň, višeň, broskvoň, meruňka, slivoň

200–1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)

postřik, rosení

max. 2×/rok

7–14 dnů

zelenina tykvovitá, cuketa

200–1200 l/ha

postřik

max. 3×

7–14 dnů

zelí, brokolice, celer, kapusta hlávková, kapusta růžičková, mrkev, salát

200–600 l/ha

postřik

max. 2×

7–14 dnů

květák

200–600 l vody/ha

postřik

max. 3×

7–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

trávník, brokolice, kapusta, zelí, mrkev, květák, celer, salát, tykvovitá zelenina, cuketa, petržel, pastinák, rajče, jahodník

4

4

4

4

angrešt, rybíz, ovocné stromy

6

6

6

6

 

Při aplikaci na, tykvovitou zeleninu, cukety, petržel, pastiňák, jahodník: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

 

Rozšířené použití - ovocné a okrasné školky

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ovocné školky, okrasné školky

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 3× za rok

7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ovocné a okrasné školky (rostliny nad 50 cm)

6

6

6

6

 

Popis mísitelnosti

Přípravek Zato 50 WG je mísitelný s většinou běžných insekticidů a akaricidů. V případě pochybností je třeba provést test mísitelnosti v malém měřítku. Odvážené (odměřené) množství přípravku se přidá do předmíchávacího zařízení, pokud je jím rosič vybaven nebo přímo nádrže rosiče naplněné do jedné čtvrtiny vodou, důkladně se míchá po dobu alespoň 5 minut a doplní vodou na stanovený objem. Přípravek se aplikuje až po dokonalém rozpuštění všech granulí (po min. pěti minutách míchání). Během přípravy postřikové kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání.
Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt  Americké padlí angreštové   19–81 BBCH  14  0,2 kg     200–1000 l    max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Angrešt  Rez vejmutovková   19–81 BBCH  14  0,2 kg     200–1000 l    max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Brokolice  Plíseň zelná   16–49 BBCH  14  0,4 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Brokolice  Alternariová skvrnitost košťálovin   16–49 BBCH  14  0,4 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Broskvoň  Moniliový úžeh (spála) peckovin   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Broskvoň  Padlí broskvoně   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Celer  Septoriová skvrnitost celeru   16–49 BBCH  14  0,25 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, celer bulvový, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Cuketa  Padlí  21–89 BBCH  0,25 kg     200–1200 l    max. 3×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Dýně  Padlí  21–89 BBCH  0,25 kg     200–1200 l    max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Jabloň  Strupovitost jabloně     14  0,15 kg     300–1000 l     
Jabloň  Padlí jabloňové     14  0,15 kg     300–1000 l     
Jahodník  Antraknózová skvrnitost jahodníku  19–89 BBCH  0,3 kg     500–2000 l    max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Jahodník  Bílá skvrnitost listů jahodníku  19–89 BBCH  0,3 kg     500–2000 l    max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Jahodník  Padlí jahodníkové  19–89 BBCH  0,3 kg     500–2000 l    max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Kapusta  Alternariová skvrnitost košťálovin   16–49 BBCH  14  0,4 kg     200–600 l    max. 2×, kapusta hlávková, kapusta růžičková, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Květák  Alternariová skvrnitost košťálovin   16–49 BBCH  14  0,4 kg     200–600 l    max. 3×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Meloun  Padlí  21–89 BBCH  0,25 kg     200–1200 l    max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Meruňka  Moniliový úžeh (spála) peckovin   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Meruňka  Hnědnutí listů meruňky   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Mrkev  Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve  16–49 BBCH  21  0,4 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Mrkev  Padlí miříkovitých  16–49 BBCH  21  0,4 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Okrasné rostliny  Skvrnitost listů  preventivně nebo při počátečních příznacích  0,15 kg 0,015 % - do skanutí        Max. 3x, interval 7-14 dnů, pozemně - postřik, rosení; venkovní a chráněné porosty,Citlivost: není známa, před ošetřením ověřit na malém vzorku rostlin, minor. reg.: Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů 
Okrasné rostliny  Rzi - okrasné rostliny    0,15 kg (0,015 %)    200–1000 l    max. 3× za rok, minor. reg. ÚKZÚZ 
Okrasné rostliny  Padlí - okrasné rostliny  preventivně nebo při počátečních příznacích  0,15 kg 0,015 % - do skanutí        Max. 3x, interval 7-14 dnů, pozemně - postřik, rosení; venkovní a chráněné porosty,Citlivost: není známa, před ošetřením ověřit na malém vzorku rostlin, minor. reg.: Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů 
Okrasné rostliny  Rzi - okrasné rostliny  preventivně nebo při počátečních příznacích  0,15 kg 0,015 % - do skanutí        Max. 3x, interval 7-14 dnů, pozemně - postřik, rosení; venkovní a chráněné porosty,Citlivost: není známa, před ošetřením ověřit na malém vzorku rostlin, minor. reg.: Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů 
Ovocné školky  Rzi - ovocné dřeviny    0,15 kg (0,015 %)    200–1000 l    max. 3× za rok, minor. reg. ÚKZÚZ 
Pastinák  Padlí miříkovitých  16–49 BBCH  21  0,25-0,4 kg     200–800 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Petržel  Padlí miříkovitých  16–49 BBCH  21  0,25-0,4 kg     200–800 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Rajče  Čerň rajčatová   21–89 BBCH  0,3 kg     200–1500 l    max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Rajče  Padlí rajčete   21–89 BBCH  0,3 kg     200–1500 l    max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Rajče  Hnědá skvrnitost rajčat  21–89 BBCH  0,3 kg     200–1500 l    max. 3×, skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Réva vinná  Padlí révové     35  0,125-0,15 kg     300–1000 l     
Rybíz černý  Rez vejmutovková   19–81 BBCH  14  0,2 kg     200–1000 l    max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Rybíz černý  Americké padlí angreštové   19–81 BBCH  14  0,2 kg     200–1000 l    max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Rybíz červený  Rez vejmutovková   19–81 BBCH  14  0,2 kg     200–1000 l    max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Rybíz červený  Americké padlí angreštové   19–81 BBCH  14  0,2 kg     200–1000 l    max. 3×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Salát  Septoriová skvrnitost listů   16–49 BBCH  0,3-0,4 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Salát  Antraknóza salátu  16–49 BBCH  0,3-0,4 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Slivoň  Červená skvrnitost slivoně   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Slivoň  Moniliový úžeh (spála) peckovin   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Slivoň  Rez slivoně   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Trávníky  Houbové choroby    0,7 kg     200–1000 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Třešeň  Moniliový úžeh (spála) peckovin   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Třešeň  Hnědnutí listů meruňky   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Tykvovitá zelenina  Padlí  21–89 BBCH  0,25 kg     200–1200 l    max. 3×, skleníky, pouze zelenina tykvovitá s nejedlou slupkou, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Tykvovitá zelenina  Padlí  21–89 BBCH  0,25 kg     200–1200 l    max. 3×, venkovní prostory, pouze zelenina tykvovitá s jedlou slupkou mimo okurky, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Višeň  Hnědnutí listů meruňky   55–81 BBCH  0,45 kg (0,15 kg/1 m výšky koruny/ha)    200–1500 l    max. 2×/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Zelí  Septoriová skvrnitost listů   16–49 BBCH  14  0,4 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Zelí  Alternariová skvrnitost košťálovin   16–49 BBCH  14  0,4 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
Zelí  Padlí  16–49 BBCH  14  0,4 kg     200–600 l    max. 2×, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ 
 

Řešení - vyhledání přípravků

 

Odborné akce

15. 02. 2016
Předjarní školení N.U. Agrar s účastí dr. H. G. Schönbergera, Větrný Jeníkov, 2016

01. 03. 2016
Možnosti integrované ochrany v polní produkci, Brno, 2016

17. 03. 2016 - 18. 03. 2016
Kurz odborné způsobilosti, Písek

Všechny akce   

Doporučení

Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan a Dominátor pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz

Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a schůdky pro kutily i profesionály.

 

 

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďtě etiketou přípravku.


Vytisknout | Doporučit web
Webdesign & development: www.agromanual.cz