FUSILADE FORTE 150 EC

Účinná látka

fluazifop-P-butyl - 150 g  

Balení

4 × 5 l, 1 × 20 l

Charakteristika

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FUSILADE FORTE 150 EC
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip:

  • Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Použití v obilninách a v kukuřici není možné. SPe3: Za účelem ochrany vodních org.dodržujte neošetřené ochr.pásmo 5m vzhledem k povrch.vodě.

Působení

Přípravek působí selektivně jako listový translokační herbicid proti trávovitým plevelům, a to jednoletým i vytrvalým (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Předností je okolnost, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí systémově, proto je nutno jej aplikovat v období optima pro růst trávovitých plevelů. Jeho působení je rychlé (včetně translokace do oddenků pýru plazivého), herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid - minimálně 7 dní, aby došlo k trvalé translokaci účinné látky do celé rostliny. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Spektrum účinnosti

Jednoleté a vytrvalé trávovité plevele.

Doporučení

Výdrol obilnin v řepce
Doporučuje se provést aplikaci ve fázi 3. listů obilnin registrovanou dávkou 0,5 l/ha. Při stresu rostlin z dlouhotrvajícího sucha nebo má-li výdrol více než 4 listy je vhodné dávku úměrně zvýšit. Při velmi nerovnoměrném vzcházení výdrolu je obecně u graminicidů vhodnější provést aplikace dvě.
Citlivost různých obilních druhů na graminicidy není stejnoměrná. U výdrolu ovsa se obecně doporučuje dávku zvýšit.

Plevelné trávy
Proti plevelným travám (oves hluchý, béry, ježatka kuří noha) v cukrovce i v jiných plodinách standardně postačuje dávka 0,8–1 l/ha dle vývojového stadia plevele.

Pýr plazivý
V řepce se aplikace doporučuje při výšce plevele 15–20 cm.
V cukrovce, popř. v bramborách lze doporučit proti pýru dělenou aplikaci s tím, že první ošetření se provádí ve fázi 2–3 listů pýru plazivého v dávce 1 l/ha.

Popis mísitelnosti

Fusilade Forte 150 EC je velmi dobře mísitelný s řadou herbicidů, insekticidů, fungicidů a listových hnojiv.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor  POST pýr plazivý  56  2 l          
Brambor  POST jednoleté trávy  56  0,8-1 l          
Cibule  POST pýr plazivý    2 l          
Cibule  POST jednoleté trávy  28  0,8-1 l          
Cukrovka  POST jednoleté trávy  56  0,8-1 l          
Cukrovka  POST pýr plazivý  56  2 l          
Fazol  POST jednoleté trávy  60  0,8-1 l          
Hořčice  POST pýr plazivý    2 l         max. 1×, pozemně, Při použití přípravku nelze vyloučit snížení olejnatosti semene 
Hrách  POST jednoleté trávy  60  0,8-1 l          
Chmel  POST pýr plazivý    2,5-3 l          
Chmel  POST pýr plazivý    2 l         Školky 
Chmel  POST jednoleté trávy    1-1,5 l          
Chmel  POST jednoleté trávy    0,8-1 l         Školky 
Jabloň  POST plevele lipnicovité jednoleté  28  0,8-1 l         max. 1× 
Jabloň  POST pýr plazivý  28  2 l         max. 1× 
Jahodník  POST pýr plazivý, po sklizni    2 l          
Kapusta  POST jednoleté trávy  56  0,8-1 l          
Kapusta  POST pýr plazivý  56  2 l          
Lesní porosty  POST jednoleté trávy    0,8-1 l          
Lesní porosty  POST jednoleté trávy    0,8-1 l         Lesní školky 
Mák  POST oves hluchý, ježatka kuří noha    0,8-1 l         max. 1×, pozemně 
Mrkev  POST pýr plazivý  56  2 l          
Mrkev  POST jednoleté trávy  56  0,8-1 l          
Okrasné dřeviny  POST pýr plazivý    2 l          
Okrasné dřeviny  POST jednoleté trávy    0,8-1 l          
Ovocné dřeviny  POST bér, ježatka kuří noha, oves hluchý    0,8-1 l         Ovocné školky, max. 1× 
Ovocné dřeviny  POST pýr plazivý    2 l         Ovocné školky, max. 1× 
Řepa červená  POST jednoleté trávy  AT  0,8-1 l     100-600 l    minor. reg.: SRS Olomouc 
Řepa červená  POST pýr plazivý  AT  2 l     100-600 l    možnost dělené aplikace při nepřekročení dávky 2,0 l/ha, minor. reg.: SRS Olomouc 
Řepa krmná  POST jednoleté trávy  56  0,8-1 l          
Řepa krmná  POST pýr plazivý  56  2 l          
Řepka olejka, ozimá  POST výdrol    0,5 l          
Řepka olejka, ozimá  POST pýr plazivý    2 l          
Salát  POST jednoleté trávy  42  0,8-1 l     100-600 l    Salát hlávkový, Max. 1x za vegetaci, pozemní postřik, minor. reg.: SRS Olomouc 
Slunečnice  POST jednoleté trávy    0,8-1 l          
Sója  POST jednoleté trávy  90  0,8-1 l          
Špenát  POST jednoleté trávy  42  0,8-1 l     100-600 l    jen semenné porosty, Max. 1x za vegetaci, pozemní postřik, minor. reg.: SRS Olomouc 
Višeň  POST jednoleté trávy  28  0,8-1 l         max. 1× 
Višeň  POST pýr plazivý  28  2 l         max. 1× 
 

Řešení - vyhledání přípravků

 

Odborné akce

15. 02. 2016
Předjarní školení N.U. Agrar s účastí dr. H. G. Schönbergera, Větrný Jeníkov, 2016

01. 03. 2016
Možnosti integrované ochrany v polní produkci, Brno, 2016

09. 03. 2016
Luskoviny 2016 - Jaroměřice nad Rokytnou

17. 03. 2016 - 18. 03. 2016
Kurz odborné způsobilosti, Písek

Všechny akce   

Doporučení

Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan a Dominátor pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz

Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a schůdky pro kutily i profesionály.

 

 

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďtě etiketou přípravku.


Vytisknout | Doporučit web
Webdesign & development: www.agromanual.cz