DECIS 15 EW

Účinná látka

deltamethrin - 15 g  
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip:

  • Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m při aplikaci do kukuřice a vojtěšky, 18 m při aplikaci do révy, 30 m do ovocných stromů a 4 m do plodin s aplikační dávkou v rozmezí 0,3 l/ha - 0,5 l/ha vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo od okraje ošetřovaného pozemku: 3 m při aplikaci do polních plodin a zeleniny (aplikační dávka 0,5 l/ha - 0,75 l/ha), 20 m při aplikaci do révy (aplikační dávka 0,75 l/ha) a 15 m při aplikaci do ovocných stromů.

Doporučení

Dávka v rámci uvedeného rozpětí se volí podle intenzity předpokládaného výskytu.
Aplikační dávka přípravku: 0,3 – 0,75 l/ha, při procentním vyjádření od 0,03 do 6,6 %
Aplikační dávka vody: 200 – 400 l/ha pro pozemní ošetření, pokud není uvedeno jinak.
Aplikace přípravku: Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením běžnými pozemními, pojízdnými, ručními nebo zádovými aplikátory, máčením sazenic (v lesnictví).

Dávkování postřikové kapaliny
Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.
Použití přípravku v systémech biologické ochrany není možné.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (deltamethrin, cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, etofenprox, gamma/lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Decis 15 EW.
Aplikaci přípravku Decis 15 EW při ošetřování jírovce maďalu ve veřejně přístupných parcích a ulicích je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu).
Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (po dobu 7 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se stromů.
Po dobu 7 dní po ošetření se doporučuje zamezit pohybu psů na ošetřené ploše.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Ovocné a okrasné školky

Způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Termín ošetření: od začátku výskytu

Max. počet ošetření za vegetační období:

Dávka vody: 200–1000 l/ha

Způsob aplikace: postřik, rosení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
9
4
4
4
ovocné a okrasné školky nad 50 cm
25
16
10
6
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
50
40
30
18
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
ovocné a okrasné školky do 50 cm
5
5
0
0
ovocné a okrasné školky nad 50 cm
10
5
0
0
ovocné a okrasné školky nad 150 cm
30
20
15
5

Ovocné a okrasné školky do 50 cm: Spe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Ovocné a okrasné školky nad 50 cm: Spe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Ovocné a okrasné školky nad 150 cm: Spe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Mšice    AT  0,3-0,35 l         pro krmné účely a semenné porosty, max. 1× 
Bob Třásněnky    AT  0,3-0,35 l         pro krmné účely a semenné porosty, max. 1× 
Bojínek luční Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Borovice Hřebenule borová    28  0,3-0,5 l     200-300 l    max. 1 
Brambor Mandelinka bramborová  podle signalizace ošetřovat v době maxima líhnutí larev do stadia L3  14  0,3-0,35 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Housenky    0,3-0,5 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Krytonosec čtyřzubý    0,3-0,5 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Dřepčík zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Krytonosec řepkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Dřepčík černonohý    0,3-0,5 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Krytonosec šešulový    0,3-0,5 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Krytonosec zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Dřepčík černý    0,3-0,5 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Dřepčík olejkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Brukvovitá zelenina Dřepčík polní    0,3-0,5 l         max. 1 
Cibule Vrtalka pórová    10  0,5 l         max. 1 
Čočka Plodomorka čočková    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Fenykl Klopušky    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Fenykl Makadlovka kmínová    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Fenykl Obaleči - fenykl    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Festulolium - mezirodové hybridy Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Hořčice Dřepčík černonohý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Hořčice Blýskáček řepkový    AT  0,4-0,5 l         max. 1 
Hořčice Dřepčík černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Hořčice Krytonosec řepkový    AT  0,5 l         max. 1 
Hořčice Dřepčík olejkový    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Hořčice Krytonosec čtyřzubý    AT  0,5 l         max. 1 
Hořčice Dřepčík polní    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Hořčice Krytonosec šešulový    AT  0,4-0,5 l         max. 1 
Hořčice Pilatka řepková    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Hořčice Dřepčík zelný    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Hořčice Bejlomorka kapustová    AT  0,4-0,5 l         max. 1 
Hrách Mšice    0,3-0,35 l         zákaz zkrmování, max. 1 
Hrách Třásněnka hrachová    0,3-0,35 l         zákaz zkrmování, max. 1 
Hrách Třásněnky    0,3-0,35 l         zákaz zkrmování, max. 1 
Hrušeň Saví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Hrušeň Žraví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Jabloň Žraví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Jabloň Obaleč jablečný  podle signalizace  28  0,06-0,07 %         max. 1 
Jabloň Saví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Jahodník Květopas jahodníkový  před květem  AT  0,5 l         max. 1 
Ječmen jarní Mšice    AT  0,375 l         max. 1 
Ječmen jarní Vrtalky    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ječmen jarní Bejlomorka sedlová    AT  0,3-0,35 l         max. 1 
Ječmen jarní Kohoutek černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ječmen jarní Kohoutek modrý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ječmen ozimý Kohoutek modrý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ječmen ozimý Mšice    AT  0,375 l         max. 1 
Ječmen ozimý Vrtalky    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ječmen ozimý Bejlomorka sedlová    AT  0,3-0,35 l         max. 1 
Ječmen ozimý Kohoutek černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový  postřik kurativní  28  0,8 %         max. 1, OL-pro sběr lesních plodů 
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový  máčení  28  6,6 %         max. 1, OL-pro sběr lesních plodů 
Jehličnany - výsadby Klikoroh borový  postřik boční  28  3,3 %         max. 1, sazenice obalované 
Jílek hybridní Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Jílek jednoletý Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Jílek mnohokvětý Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Jílek vytrvalý Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Jírovec maďál Klíněnka jírovcová  v době hromadného kladení vajíček, do začátku líhnutí larev  0,04 %         max. 1 
Kapusta Krytonosec šešulový    0,3-0,5 l         max. 1 
Kapusta Dřepčík olejkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Kapusta Krytonosec zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Kapusta Dřepčík polní    0,3-0,5 l         max. 1 
Kapusta Dřepčík zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Kapusta Dřepčík černonohý    0,3-0,5 l         max. 1 
Kapusta Housenky    0,3-0,5 l         max. 1 
Kapusta Dřepčík černý    0,3-0,5 l         max. 1 
Kapusta Krytonosec čtyřzubý    0,3-0,5 l         max. 1 
Kapusta Krytonosec řepkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Dřepčík polní    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Dřepčík zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Housenky    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Dřepčík černonohý    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Krytonosec čtyřzubý    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Krytonosec řepkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Dřepčík černý    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Krytonosec šešulový    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Krytonosec zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Kedluben Dřepčík olejkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Kmín Obaleči - kmín    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Kmín Klopušky    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Kmín Makadlovka kmínová    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Kopr Makadlovka kmínová    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Kopr Obaleči - kopr    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Kopr Klopušky    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Kostřava červená Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Kostřava luční Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Kostřava ovčí Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Kukuřice Zavíječ kukuřičný  podle signalizace  AT  0,6-0,75 l         max. 1, pouze kukuřice na zrno 
Květák Krytonosec čtyřzubý    0,3-0,5 l         max. 1 
Květák Dřepčík olejkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Květák Krytonosec řepkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Květák Krytonosec šešulový    0,3-0,5 l         max. 1 
Květák Krytonosec zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Květák Dřepčík polní    0,3-0,5 l         max. 1 
Květák Dřepčík zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Květák Dřepčík černonohý    0,3-0,5 l         max. 1 
Květák Housenky    0,3-0,5 l         max. 1 
Květák Dřepčík černý    0,3-0,5 l         max. 1 
Len Dřepčík lnový    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Lesní dřeviny Kůrovci  asanace  28  1,65-2,5 % 5–8 l jíchy na m3 dřeva        max. 1 
Lesní dřeviny Motýli - lesní    28  0,3-0,5 l     200-300 l    max. 1, OL-pro sběr lesních plodů 
Lesní dřeviny Kůrovci  příprava otrávených lapáků  28  1,65-2,5 %         max. 1 
Lesní dřeviny Housenice    28  0,3-0,5 l     200-300 l    max. 1, OL-pro sběr lesních plodů 
Lesní dřeviny Housenky    28  0,3-0,5 l     200-300 l    max. 1, OL-pro sběr lesních plodů 
Lesní dřeviny Kůrovci  postřik preventivní  28  0,8 % 5–8 l jíchy na m3 dřeva        max. 1, OL-pro sběr lesních plodů 
Lesní dřeviny Brouci    28  0,3-0,5 l     200-300 l    max. 1, OL-pro sběr lesních plodů 
Lipnice bahení Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Lipnice hajní Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Lipnice luční Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Lipnice smáčknutá Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Metlice trsnatá Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Mrkev Makadlovka kmínová    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Mrkev Obaleči - mrkev    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Mrkev Klopušky    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Okrasné rostliny Saví škůdci    0,03-0,05 %         max. 1 
Okrasné rostliny Žraví škůdci    0,03-0,05 %         max. 1 
Okrasné škoky Saví škůdci      0,3-0,35 l     200–1000 l    savý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ 
Okrasné škoky Žraví škůdci      0,3-0,35 l     200–1000 l    žravý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ 
Oves Kohoutek černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Oves Kohoutek modrý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Oves Bzunka ječná    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na osivo a krmení 
Oves Mšice    AT  0,375 l         max. 1 
Oves Vrtalky    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Oves Bejlomorka sedlová    AT  0,3-0,35 l         max. 1 
Ovocné školky Saví škůdci      0,3-0,35 l     200–1000 l    savý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ 
Ovocné školky Žraví škůdci      0,3-0,35 l     200–1000 l    žravý hmyz, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ 
Ovsík vyvýšený Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Pastinák Obaleči - pastinák    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Pastinák Klopušky    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Pastinák Makadlovka kmínová    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Petržel Makadlovka kmínová    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Petržel Obaleči - petržel    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Petržel Klopušky    AT  0,3-0,5 l         semenné porosty, max. 1 
Poháňka hřebenitá Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Pór Vrtalka pórová    10  0,5 l         max. 1 
Proso Kohoutek černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Proso Kohoutek modrý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Proso Mšice    AT  0,375 l         max. 1 
Proso Vrtalky    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Proso Bejlomorka sedlová    AT  0,3-0,35 l         max. 1 
Psárka luční Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Psineček tenký Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Pšenice jarní Vrtalky    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Pšenice jarní Bejlomorka sedlová    AT  0,3-0,35 l         max. 1 
Pšenice jarní Kohoutek černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Pšenice jarní Kohoutek modrý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Pšenice jarní Mšice    AT  0,375 l         max. 1 
Pšenice ozimá Mšice    AT  0,375 l         max. 1 
Pšenice ozimá Vrtalky    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Pšenice ozimá Bejlomorka sedlová    AT  0,3-0,35 l         max. 1 
Pšenice ozimá Kohoutek černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Pšenice ozimá Kohoutek modrý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Rajče Mandelinka bramborová  podle signalizace ošetřovat v době maxima líhnutí larev do stadia L3  14  0,3-0,35 l         max. 1 
Réva vinná Obaleč jednopásý    21  0,6-0,75 l         max. 1 
Réva vinná Obaleč mramorovaný    21  0,6-0,75 l         max. 1 
Ředkvička Pilatka řepková    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Dřepčík zelný    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Dřepčík černonohý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Krytonosec čtyřzubý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Dřepčík černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Krytonosec řepkový    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Dřepčík olejkový    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Krytonosec šešulový    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Housenky    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Dřepčík polní    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Ředkvička Krytonosec zelný    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Dřepčík zelný    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová    AT  0,4-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Dřepčík černonohý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový    AT  0,4-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Dřepčík černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový    AT  0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý    AT  0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Dřepčík polní    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový    AT  0,4-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, jarní Pilatka řepková    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý    AT  0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Dřepčík polní    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový    AT  0,4-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Pilatka řepková    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Dřepčík zelný    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová    AT  0,4-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černonohý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový    AT  0,4-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Dřepčík černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový    AT  0,5 l         max. 1 
Slivoň Saví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Slivoň Žraví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Srha laločnatá Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Trávy Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Tritikale Kohoutek černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Tritikale Kohoutek modrý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Tritikale Mšice    AT  0,375 l         max. 1 
Tritikale Vrtalky    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Tritikale Bejlomorka sedlová    AT  0,3-0,35 l         max. 1 
Trojštět žlutavý Klopušky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, na semeno 
Třešeň Saví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Třešeň Žraví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Třešeň Vrtule třešňová     28  0,6-0,8 %         max. 1 
Višeň Vrtule třešňová     28  0,6-0,8 %         max. 1 
Višeň Saví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Višeň Žraví škůdci    28  0,03-0,035 %         max. 1 
Vojtěška Klopušky    AT  0,3-0,35 l         max. 1, semenné porosty 
Vojtěška Listopas vojtěškový    AT  0,6-0,75 l         max. 1, semenné porosty 
Vojtěška Třásněnky    AT  0,3-0,5 l         max. 1, semenné porosty 
Zelí Dřepčík polní    0,3-0,5 l         max. 1 
Zelí Housenky    0,3-0,5 l         max. 1 
Zelí Dřepčík zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Zelí Krytonosec čtyřzubý    0,3-0,5 l         max. 1 
Zelí Dřepčík černonohý    0,3-0,5 l         max. 1 
Zelí Krytonosec řepkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Zelí Krytonosec šešulový    0,3-0,5 l         max. 1 
Zelí Dřepčík černý    0,3-0,5 l         max. 1 
Zelí Krytonosec zelný    0,3-0,5 l         max. 1 
Zelí Dřepčík olejkový    0,3-0,5 l         max. 1 
Žito Kohoutek modrý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
Žito Mšice    AT  0,375 l         max. 1 
Žito Vrtalky    AT  0,3-0,5 l         max. 1× 
Žito Bejlomorka sedlová    AT  0,3-0,35 l         max. 1 
Žito Kohoutek černý    AT  0,3-0,5 l         max. 1 
 

Řešení - vyhledání přípravků

 

Odborné akce

15. 02. 2016
Předjarní školení N.U. Agrar s účastí dr. H. G. Schönbergera, Větrný Jeníkov, 2016

25. 02. 2016
Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky 2016

01. 03. 2016
Možnosti integrované ochrany v polní produkci, Brno, 2016

09. 03. 2016
Luskoviny 2016 - Jaroměřice nad Rokytnou

08. 03. 2016 - 09. 03. 2016
POHLED PŘES HRANICE - Rostlinolékařská péče - Dolní Dunajovice 2016

Všechny akce   

Doporučení

Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan a Dominátor pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz

Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a schůdky pro kutily i profesionály.

 

 

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďtě etiketou přípravku.


Vytisknout | Doporučit web
Webdesign & development: www.agromanual.cz