BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Bolehlav plamatý

Latinský název: Conium maculatum
Slovenský název: Bolehlav škvrnitý
Německý název: Gefleckter Schierling, Flecken-Schierling, Erdschierling
Anglický název: Poison hemlock, Poppymallow, purple
Bayer kód: COIMA
Limagrain

Čeleď

Miříkovité - Apiaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletá až dvouletá bylina

Výskyt

U nás je především v nižších a teplejších polohách, ve vyšších a horských oblastech chybí. Roste zejména na vlhčích a kyprých písčitohlinitých, na dusík bohatých půdách. Obsazuje především rumiště, komposty, okraje cest, příkopy, ruderální stanoviště, čerstvé navážky apod. Na těchto stanovištích vytváří často porosty mohutných jedinců. V posledních letech se významně šíří i na ornou půdu (např. okolí Prahy). Zapleveluje cukrovku, brambory, kukuřici, ozimou řepku, obiloviny (zejména ozimé), kultury jahodníku atd. Nebezpečný je zejména v širokořádkových a řídce zapojených plodinách. Zapleveluje rovněž vlhčí louky, pastviny a sady.

Popis rostliny

Jednoletá až dvouletá bylina, při vadnutí páchnoucí myšinou. Kořen kuželovitě ztlustlý nebo větvený. Lodyha (25-) 100 – 200 (- 250) cm vysoká, oblá a dutá, po celé délce jemně žlábkovitě rýhovaná, rozvětvená, s větvemi často vstřícnými nebo po 2 – 3 v přeslenech, na bázi červeně skvrnitá. Dolní lodyžní listy v obrysu trojúhelníkovité, řapík oblý, až 10 cm dlouhý; horní listy v obrysu trojboce vejčité, menší, 2 – 4x zpeřené, tmavě zelené a zcela lysé, k lodyze přisedají úzkými pochvami. Jednotlivé lístky jsou řapíkaté, tvarem podlouhle kopinaté, nejmenší úkrojky jsou téměř pravidelně zubaté. Květenstvím je okolík složený většinou z 10 – 15 okolíčků. Obaly tvoří 5 – 6 vejčitě kopinatých listenů; obalíčky ze 3 – 6 listenů, vejčitě kopinatých, na bázi srostlých. Kališní cípy nezřetelné, korunní plátky bílé. Na rostlině se vyskytují květy oboupohlavné i jednopohlavné. Plodem je široce vejčitá dvounažka, která se skládá ze dvou žebernatých dílčích plodů (merikarpia). Merikarpia 3 – 3,5 mm dlouhá, 2,5 – 3 mm široká, šedohnědá, s 5 ostře vyniklými, zvlněnými hlavními žebry.

Popis plodu

Plodem je široce vejčitá dvounažka, která se skládá ze dvou žebernatých dílčích plodů (merikarpia). Merikarpia 3 – 3,5 mm dlouhá, 2,5 – 3 mm široká, šedohnědá, s 5 ostře vyniklými, zvlněnými hlavními žebry.

Doba květu

IV. - VIII.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvete od května do srpna a na jedné rostlině dozrává kolem 15 000 semen. Čerstvě dozrálé nažky jsou klíčivé, bez období dormance. Plody setrvávají přes zimu často na mateřských rostlinách. Klíční rostliny se objevují na jaře převážně v březnu až květnu, na podzim v září až říjnu. Délka klíčivosti semen se pohybuje do tří let, malé procento klíčí ještě po pěti letech. Šíření probíhá větrem, statkovými hnojivy, činností člověka.
detail