BASF
BASF
BASF

AGRA

Výživa a stimulace

Rozdílná témata a jeden cíl - zvýšení výnosu a jeho kvality

Rozdílná témata a jeden cíl - zvýšení výnosu a jeho kvality

20. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 288x

V současném období můžeme významně ovlivnit přesun asimilátů do generativních orgánů několika plodin. Speciálně u potravinářských pšenic vidíme změnu chování farem v masivním zájmu o Energen Aktivátor Plus, který umí nejenom zvýšit výnos, ale i obsahy dusíkatých látek v zrnu.

Specifika hnojení jarního ječmene

Specifika hnojení jarního ječmene

16. 05. 2024 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 358x

Jarní obilniny (obecně) jsou v osevních postupech důležitou skupinou plodin. Někdy však zůstávají trochu opomenuté ve výživě rostlin. To je nežádoucí, zejména u jarního ječmene. Jaké jsou jeho nároky na živiny a na co bychom neměli zapomínat s ohledem na současné poznatky? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím příspěvku.

Proseeds
Energen

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

U jarních obilnin ve fázi odnožování můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny, jarní pšenice a ovsy mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy.

Unikátní Utrisha N od Cortevy mění pravidla hnojení a zvyšuje výnosy

Unikátní Utrisha N od Cortevy mění pravidla hnojení a zvyšuje výnosy

11. 05. 2024 Ing. Tomáš Vereš, PhD., Jaroslav Jančík; Corteva Agriscience Stimulace Zobrazeno 269x

Dusík, zásadní složka zemské atmosféry, je klíčový pro výživu rostlin a zemědělskou produktivitu. Výzvou však zůstává jeho efektivní využití a minimalizace environmentálních dopadů, zejména v kontextu vysokých cen hnojiv. Corteva Agriscience reaguje inovacemi - stabilizátorem dusíku N-Lock Super a biostimulátorem Utrisha N, které snižují ztráty dusíku a zvyšují výnosy a kvalitu plodin.

Limagrain

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

Piloti tryskových letadel vědí, že v situaci, kdy jim dojde petrolej, poletí už jen jedním směrem a určitě by se rádi viděli v kokpitu větroně. LG Ambassador takovým pomyslným větroněm je a na letiště doletí.

Status®: Překoná sucho a horko, rozšíření registrace

Status®: Překoná sucho a horko, rozšíření registrace

10. 05. 2024 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Stimulace Zobrazeno 236x

Doba efektivnějšího využívání stimulátorů i pro polní plodiny nastává. Dáno zčásti legislativním tlakem Evropské unie na limitaci používání klasických chemických přípravků v ochraně rostlin, zčásti také evolucí v poznání, že správně podmíněné zásahy do fyziologie rostlin sami o sobě dokážou pozitivně ovlivňovat výnos a kvalitu produkce.

Hnojenie ozimnej pšenice na jar

Hnojenie ozimnej pšenice na jar

09. 05. 2024 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 373x

V praktickej výžive rastlín je dôležité naplánovať a zabezpečiť efektívnu, biologicky a ekonomicky čo najracionálnejšiu aplikáciu živín, pri zohľadnení špecifických odrodových požiadaviek determinovaných v priestore a čase, v záujme zabezpečenia maximálnej produktivity a rentability výroby poľnohospodárskych produktov.

Kvalita a výnos u pšenice, jarního ječmene, máku, kukuřice…

Kvalita a výnos u pšenice, jarního ječmene, máku, kukuřice…

07. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 722x

Srážky na začátku května, někde silnější, jinde skromné dávají porostům naději k nadechnutí. U jařin bude mít obecně smysl pracovat s kořeny. U pšenic se blížíme v nejjižnějších lokalitách ošetření klasovým fungicidem a současně se první porosty kukuřic dostávají do fáze, kdy výborně reagují na stimulační impuls.

Výrobky Energen v cukrové řepě a pšenici

Výrobky Energen v cukrové řepě a pšenici

02. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král, Ing. Radek Kašík; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 796x

Porosty pšenice mají dle teritoriích velký rozptyl růstových fází. Od BBCH 31 u pozdnějších výsevů ve vyšší nadmořské výšce, po fázi vymetaných pšenic raných odrůd v jižních oblastech Moravy. Klíčící a vzcházející porosty cukrových řep byly, a to zvláště v českém teritoriu poškozené mrazy a došlo k jejich přesevům. Návrh vedení porostů cukrovky naleznete ve videu popisujícím technologii využití výrobků Energen.

Začínáme přicházet o vodu - ochrana systémem Energen

Začínáme přicházet o vodu - ochrana systémem Energen

02. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 793x

V tomto článku se budeme věnovat několika aktuálním doporučením. Dominantně chceme hovořit o tom, že mnoho porostů je v ve vláhovém bodu zlomu, (někde i hluboko za ním), kdy jim hrozí ztráta vody díky regionálně nedostatečným srážkám. Dle portálu Intersucho i dle předpovědí je před námi většinově další minimálně 14denní přísušek s pouze drobnými srážkami.

Hnojiva obohacená o hydrogely - alternativa výživy polních plodin v podmínkách sucha

Hnojiva obohacená o hydrogely - alternativa výživy polních plodin v podmínkách sucha

30. 04. 2024 Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 319x

Voda sehrává nepostradatelnou úlohu při příjmu, transportu i využití živin. Její obsah v půdě a následná dostupnost rostlinám je jedním z klíčových faktorů rostlinné produkce. Klimatická změna s sebou přináší oteplování a až extrémně nerovnoměrné rozložení srážek, které jsou příčinou zemědělského sucha.

Encera SC - nová formulace pro uživatelsky komfortnější použití se zárukou výnosu

Encera SC - nová formulace pro uživatelsky komfortnější použití se zárukou výnosu

25. 04. 2024 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Výživa a stimulace Zobrazeno 240x

V loňském roce byla na český trh uvedena nová technologie pro systémové poutání vzdušného dusíku do rostlin pod obchodním názvem Encera. Tento systémový, mikrobiální biostimulant fixuje vzdušný dusík v obilninách, řepce, kukuřici, bramborách, slunečnici, máku, hořčici, luskovinách a zelenině.

Regenerace plodin po mrazech - réva vinná, ovocné sady, polní plodiny

Regenerace plodin po mrazech - réva vinná, ovocné sady, polní plodiny

25. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1142x

U porostů, které jsou poškozené mrazem musíme brát v úvahu několik faktorů. Růstová fáze vývoje porostu, kdy u malých rostlin musíme zjistit celkovou mortalitu a tím pádem i smysl regenerace. Ve finálních fázích, např. kvetení řepky brát v úvahu hustotu porostu, počet zbylých šešulí a schopnost odrůdy kompenzovat HTS.

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 990x

Ve druhé polovině dubna 2024 prochází porosty nízkými teplotami. Některým porostům teploty okolo 8 °C spíše prospějí, jiné budou pravděpodobně poškozené nočními mrazíky. Obecně by takovýto průběh teplot nebyl k tomuto datu nijak výjimečný, ale vzhledem k vývoji porostů, které jsou o měsíc napřed, to může být problém. V současné době jsou porosty v závislosti na nadmořské výšce ve významně odlišných fázích vývoje.

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

15. 04. 2024 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 467x

Výroba ječného sladu špičkové kvality se neobejde bez kvalitní suroviny. Kvalitní surovinou rozumíme homogenní partie ječného zrna, vyznačujícího se dostatečnou extraktivností, tj. maximálním obsahem škrobu a přiměřeným obsahem dusíkatých látek s vysokou biologickou hodnotou, spočívající ve vysoké klíčivosti a také rychlosti klíčení.

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1293x

Sezona letí, a proto budeme naše doporučení jenom krátce popisovat společně s jejich odůvodněním. Některé momenty se bohužel budou opakovat, slabé kořeny ozimých obilnin se na mnoha porostech již velmi negativně propisují do vývoje porostů.

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1204x

Na cca 50 % výměry pšenice jsou porosty, které jsou stále silně nevyrovnané s velkým nepoměrem nadzemní části a kořenů. Ty nemají často objem ani potřebný výkon. Nevyrovnaným porostům se silným hlavním stéblem a slabšími odnožemi můžeme pomoci.

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1550x

U jarních obilnin ve fázi odnožování můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny, jarní pšenice a ovsy mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy. To dodá porostům dlouhodobou stabilitu v jejich dalším vývoji.

Sofistikovaná listová výživa - regenerace kořenů a posílení zdravotního stavu v jednom vstupu

Sofistikovaná listová výživa - regenerace kořenů a posílení zdravotního stavu v jednom vstupu

09. 04. 2024 Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 295x

Letošní průběh zimy do konce roku 2023 probíhal v anglickém stylu, tedy že i pod sněhem půda nepromrzla. Začátkem nového roku přišlo střídání mrazu a oteplení takřka bez sněhové pokrývky, což není hlavně pro mělce kořenící ozimy a slabé řepky příznivé. Bude proto důležité podívat se na stav kořenů také u dobrých, vitálních rostlin a podpořit jejich regeneraci po zimě.

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

07. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 273x

NaStimSTARTovat porosty ozimých obilnin či ozimé řepky může být jedním z prvních adeptů jarních agrotechnických zásahů, které můžou oslabené porosty vrátit zpět do hry o co nejvyšší výnosový potenciál. Pozdní termín setí v kombinaci se zamokřeným půdním profilem a sníženou životaschopností kořenové soustavy těchto plodin mohou zásadně přibrzdit další rozvoj.

Výzkum a využití stimulátorů v travách pěstovaných na semeno

Výzkum a využití stimulátorů v travách pěstovaných na semeno

27. 02. 2024 Ing. Jan Frydrych, Lenka Bradáčová; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří Stimulace Zobrazeno 406x

S pěstováním trav na semeno z hlediska jeho historie se můžeme setkat v Evropě a zámoří v průběhu 19. století. Souvisí s přeměnou extenzivní živočišné produkce v intenzivní chov hospodářských zvířat vyžadující kvalitní píci jak na lučních, tak i pastevních stanovištích. V České republice je pěstování trav na semeno pro účely zemědělské (pícninářství) i nezemědělské (trávníkářství, konzervace půdy, bioenergetika aj.

Regenerace kořenů po zamokření a mrazech na jaře 2024

Regenerace kořenů po zamokření a mrazech na jaře 2024

23. 02. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3107x

Velikost a výkon kořenové soustavy předurčuje výnosovou hladinu. Letos se mnoho regionů potýká se zamokřením, a některé porosty byly navíc poškozeny mrazy. V článku se dozvíte, jak regenerovat poškozenou kořenovou soustavu a jak stimulovat tvorbu nových kořenů.

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 616x

Většina doporučení ve výživě rostlin vychází ze sledování časových změn obsahu přístupných živin (viz AZZP). Další z polního pokusu, který bude hodnocen, je 2. hon. V tomto příspěvku budou hodnoceny pouze varianty s hnojem skotu a bez hnoje, které jsou hnojeny se stupňovitými dávkami fosforu. Sledované osevní sledy spadají do rozmezí let 1957–2019, tj. 7 osevních sledů.

Účinná stabilizace dusíku

Účinná stabilizace dusíku

01. 02. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 513x

Kejda hospodářských zvířat a digestát z výroby bioplynu jsou cenná komplexní hnojiva, avšak při jejich aplikaci na pole může docházet k významným ztrátám dusíku. To jsou obecně známá fakta. Kromě toho, že jsou takové ztráty neekonomické, se stále zpřísňují požadavky na snižování úniku skleníkových plynů do ovzduší.

Aplikace přípravku Albit<sup>®</sup> na travní porosty

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

08. 12. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 948x

Podle dlouhodobých předpovědí změn klimatu ve světě a zejména v České Republice, čím dál častěji se budou vyskytovat extrémní výkyvy počasí. Tyhle změny většinou se projevuji zvyšováním průměrných teplot vzduchu. Jedním ze způsobů posílení přirozené odolnosti rostlin proti stresům během vegetace patří aplikací pomocných rostlinných přípravků, z nichž jedním je Albit®.

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

03. 12. 2023 Zdeněk Žák, AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 526x

Po úspěšném založení nových porostů ozimých plodin a jejich odplevelení, jsme začátkem podzimu postaveni před otázku, jakým způsobem přistoupíme k přípravě na přečkání zimy. Jde především o morforegulaci, ale také o zajištění přiměřené, avšak dostatečné úrovně, dusíkaté výživy mladých rostlin.

Podzimní přihnojení řepky

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 1056x

Na růst a výživu rostlin má významný vliv zpracování půdy před setím. Řepka dobře reaguje na hlubší prokypření půdy, kdy se uvolní v důsledku intenzivnější mineralizace více živin včetně dusíku z půdní zásoby, ale zároveň dochází v teplém letním období ke zbytečným ztrátám vody a uhlíku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail