BASF
BASF
BASF

AGRA

Výživa a stimulace

Výsledky pokusov s prípravkami Galleko v sezóne 2018/19 vo vybraných plodinách

Výsledky pokusov s prípravkami Galleko v sezóne 2018/19 vo vybraných plodinách

22. 02. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1388x

Jeseň znamená pre poľnohospodárov aj začiatok novej sezóny. Inak tomu nie je ani v tomto roku. Jesenné práce prebiehajú v plnom prúde. Porasty ozimín sú z väčšej časti už založené. A aj keď stále platí to staré známe „rok roku nie je bratom“, tohtoročná jeseň sa veľmi podobá na tú minuloročnú. A to nielen čo sa týka počasia. Tiež je pre ňu charakteristické mimoriadne teplé počasie s pomerne nízkym výskytom zrážok.

Vliv různého organického hnojení na výnosy obilnin

Vliv různého organického hnojení na výnosy obilnin

02. 01. 2020 Ing. Blanka Procházková, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 3441x

Se změnami ekonomických podmínek se v našem zemědělství mění struktura rostlinné i živočišné výroby. Dochází ke zjednodušování skladby plodin, zvyšuje se zejména zastoupení obilnin a olejnin. Přibývá podniků hospodařících bez živočišné výroby, respektive s živočišnou výrobou bez potřeby slámy. Z výše uvedených důvodů se v zemědělské praxi stále častěji setkáváme s přímým hnojením slámou.

Proseeds
Přihnojení řepky dusíkem v průběhu podzimního růstu

Přihnojení řepky dusíkem v průběhu podzimního růstu

19. 12. 2019 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 2761x

Podzimní přihnojení řepky dusíkem přispívá ke stabilizaci výnosů semen, a to zejména při nedostatku srážek v jarním období. To se projevilo výrazněji například v ročníku 2017/18 s pozdním nástupem jara, rychlým nárůstem teplot, absencí srážek a v důsledku toho nízkým využitím dusíku z aplikovaných hnojiv při jarním hnojení.

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

15. 12. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1975x

V čase vzniku tohto článku je už úroda repky ozimnej v rámci SR a ČR „pod strechou“. Celkové čísla úrod ešte neboli zverejnené, no v porovnaní s minulým rokom určite zaznamenajú výrazný pokles. Nenaplnili sa optimistické predpovede farmárov z mája. Poniektorí v tom období očakávali ešte rekordné úrody v tejto plodine. Vychádzali z aktuálneho stavu porastov, dostatočnej (miestami až nadpriemernej) vlahy a chladnejšieho počasia.

Vliv statkových hnojiv na bilanci draslíku v dlouhodobých pokusech

Vliv statkových hnojiv na bilanci draslíku v dlouhodobých pokusech

13. 12. 2019 RNDr. Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 2003x

Tento příspěvek navazuje na první část, která pojednává o hodnocení bilance fosforu z dlouhodobého pokusu hnojeném statkovými hnojivy. V první části (Agromanuál 1/2019, str. 52–53) je popsána podrobně metodika pokusu a zde budou uvedeny pouze informace zaměřené k hodnocení bilance draslíku.

Aktivní přístup k formování produktivních odnoží a výnosu obilnin

Aktivní přístup k formování produktivních odnoží a výnosu obilnin

23. 11. 2019 Ing. Jan Šamalík; Ing. Jiří Petrásek; Chemap Agro s.r.o., Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci Listová hnojiva Zobrazeno 2186x

Mezi nejdůležitější výnosotvorné prvky, které ovlivňují výnos obilnin, patří bezesporu počet a zastoupení jednotlivých odnoží. Obilniny však mají velmi silnou autoregulační schopnost tvorby i redukce jednotlivých odnoží, v závislosti na vnějších podmínkách. Mezi ně patří teplota, srážky během vegetace, dostupnost živin a hustota rostlin.

Organická hmota v půdě, její obsah, složky a význam

Organická hmota v půdě, její obsah, složky a význam

05. 11. 2019 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 19039x

V tomto příspěvku se budeme zabývat problematikou půdní organické hmoty. Přestože je v půdě v poměrně malém zastoupení, jej význam je značný, a to nejen pro půdu, ale také pro ostatní složky agroekosystémů a životního prostředí.

Jak a proč organické hnojení zvyšuje přístupnost fosforu rostlinám

Jak a proč organické hnojení zvyšuje přístupnost fosforu rostlinám

18. 10. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 3771x

V mnoha našich dřívějších článcích v Agromanuálu, kde na základě výsledků z dlouhodobých polních pokusů, se pomocí bilancí hodnotil vliv statkových hnojiv na zvýšení obsahu přístupného fosforu.

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

14. 09. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 2789x

Jarná sezóna pokročila. Z polí už zmizli žlté kvety a porasty repky ozimnej pomaly ale isto spejú do finále. Prvé oficiálne odhady tohtoročných úrod sa hľadajú len veľmi ťažko. Je preto ťažko zhodnotiť, do akej miery sa na konečnom pestovateľskom výsledku podpíše minuloročná suchá jeseň, mierna zima, suchá a veterná tohtoročná jar. Zabúdať netreba ani na škody na porastoch spôsobené zverou.

Hnojenie repky olejnej v jesennom období

Hnojenie repky olejnej v jesennom období

30. 08. 2019 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 3441x

Repka olejná patrí spoločne s ozimnou pšenicou k dlhodobo najrozšírenejším poľným plodinám v Slovenskej republike, ktoré sa vysievajú v jesennom období, pričom osevné plochy pri repke olejnej predstavujú v súčasnom období cca 150 tis. hektárov. Repka predstavuje veľmi významnú tržnú komoditu, ktorá významne ovplyvňuje ekonomiku poľnohospodárskych podnikov.

Galleko® špeciál - overený pomocník

Galleko® špeciál - overený pomocník

26. 08. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 2059x

Čo nevidieť bude po žatve a na poľnohospodárov čaká ďalšia sezóna. Mnohí s prípravou na ňu začali už v minulých mesiacoch. Na rôznych poľných prezentačných akciách mali možnosť vybrať si vhodnú odrodu do svojich podmienok. Momentálne zostáva ešte zvoliť a správne si vybrať pomocníkov na ošetrenie osiva. Už dávno sú preč časy, keď jediným prostriedkom používaným na ošetrenie ozimných pšeníc bolo moridlo.

Uplatnění křemíku nejenom ve výživě cukrovky

Uplatnění křemíku nejenom ve výživě cukrovky

19. 08. 2019 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna. a kol. Listová hnojiva Zobrazeno 2285x

Cukrová řepa patří k plodinám dlouhého dne. Vyznačuje se dlouhou délkou vegetace, která je významně ovlivněna plánovaným termínem sklizně. Je obecně známo, že nejvyšších výnosů dosahuje za 180–200 dní (Hřivna et al., 2014).

Vliv hnojení statkovými hnojivy na obsah oxidovatelného uhlíku a přístupného fosforu v dlouhodobém pokusu

Vliv hnojení statkovými hnojivy na obsah oxidovatelného uhlíku a přístupného fosforu v dlouhodobém pokusu

30. 05. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 2059x

Co historie agrochemie pamatuje, je neustále kladen důraz na prospěšnost organického hnojení na stabilitu půdní úrodnosti a to jak z hlediska fyzikálního, chemického a biologického. Touto problematikou se zabývají téměř všechna zemědělská výzkumná pracoviště ČR, včetně zemědělských universit, akademií věd, ale každé pracoviště z jiného pohledu. Získané závěry platí dodnes a jsou shrnuty v různých publikacích a metodikách výživy rostlin.

Využití digestátu při hnojení kukuřice

Využití digestátu při hnojení kukuřice

24. 05. 2019 Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Radek Vavera, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 3482x

Digestáty ze zemědělských bioplynových stanic vyrobené anaerobní fermentací rostlinné biomasy a statkových hnojiv patří mezi typová organická hnojiva 18.1.e dle přílohy 3 vyhlášky č. 474/2000 Sb. (min. 25% spalitelných látek v sušině, min. 0,6 % Ntot. v sušině). V roce 2018 bylo v ČR provozováno více než 380 zemědělských BPS a produkce digestátu v nich byla stanovena na více než 7,4 mil. tun.

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

14. 04. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1845x

Pre poľnohospodárov sa pomaly končí to „pokojnejšie a kľudnejšie“ obdobie, začínajú sa regeneračné prihnojovania. Nasledovať budú aj obhliadky porastov ozimích obilnín. Vplyv na ich stav a prezimovanie mala už minuloročná jeseň. Tú v mnohých častiach Slovenska a Čiech charakterizovali tri slová - dlhá, suchá a teplá. Vlaha a vysoké teploty ovplyvnili aj vzchádzanie a ich pripravenosť na prezimovanie.

Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé

Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé

01. 04. 2019 Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., Ing. Jiří Antošovský; Mendelova univerzita v Brně Hnojení Zobrazeno 4550x

K dosažení požadovaného výnosu a kvality zrna pšenice ozimé je nezbytný mj. přísun dostatečného množství dusíku jako základní živiny. Jeho spotřeba v ČR je na poměrně vysoké úrovni a činí v průměru 109,6 kg na každý hektar zemědělsky využívané půdy. Tato hodnota převyšuje spotřeby dusíkatých hnojiv na konci osmdesátých let minulého století, tzn. je vyšší než na konci socialistického způsobu hospodaření.

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

Lze ovlivnit počet produktivních odnoží a konečný výnos pšenice ozimé?

30. 03. 2019 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci, Ing. Jiří Petrásek, Ing. Jan Šamalík; Chemap Agro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 3081x

Jednou z možností intenzifikace pěstování ozimé pšenice je aplikace regulátorů a růstových stimulátorů, kterými lze ovlivnit strukturu a počet odnoží, a tím i konečný výnos. Vývoj klimatu posledních let, jakými je nedostatek srážek a vysoké teploty, však tyto agrotechnické zásahy velmi komplikují. Konečné rozhodnutí o agrotechnickém zásahu, kterým lze dosáhnout změny ve struktuře odnoží je tak často velmi složité a rizikové.

Příjem a využití dusíku ozimou řepkou na jaře a možnosti hnojení

Příjem a využití dusíku ozimou řepkou na jaře a možnosti hnojení

19. 03. 2019 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 3583x

Ozimá řepka je plodina s vysokými nároky na živiny. Tato skutečnost je obecně známá, avšak ne vždy jsou při pěstování podmínky, které by umožňovaly dostatečné využití živin z půdy nebo aplikovaných hnojiv. Problémy může způsobovat nejen průběh počasí, ale také například zdravotní stav porostu. S efektivitou využití živin také úzce souvisí druh používaných hnojiv (formy aplikovaných živin) a významně ji může ovlivnit také termín aplikace.

Prípravky Galleko® a ich prínos pri pestovaní repky ozimnej

Prípravky Galleko® a ich prínos pri pestovaní repky ozimnej

17. 03. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1816x

Repka ozimná je plodina, ktorá sa v našich končinách teší pomerne veľkej obľube pestovateľov. V minulej sezóne sa navýšili nielen jej pestovateľské plochy (podľa ŠÚ SR o 2,6%), ale aj úrody (o 6,1 %) v porovnaní z predchádzajúcim obdobím. Pod minuloročné dosiahnuté výsledky sa azda najvýznamnejšie podpísali predovšetkým klimatické podmienky. Tie priniesli nadpriemerné teploty a naopak v mnohých oblastiach (a to nielen SR) podpriemerné zrážky.

Podpora vzcházení a odnožování jarních obilnin

Podpora vzcházení a odnožování jarních obilnin

10. 03. 2019 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 2267x

Základní možností v podpoře vzcházení a zakořeňování obilnin je aplikace stimulačních látek a živin přímo na osivo, která se postupně stává standardem. Jedním z důvodů jsou především problematické vláhové poměry v průběhu vegetace. Poměrně zásadní roli ve změně pohledu na efektivnost takových zásahů mělo zavedení přípravku M-Sunagreen na trh.

Vliv statkových hnojiv na bilanci fosforu v dlouhodobých pokusech

Vliv statkových hnojiv na bilanci fosforu v dlouhodobých pokusech

05. 03. 2019 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1819x

K bilancování fosforu byly využity výsledky z dlouhodobého výživářského pokusu, který patří mezi nejstarší stacionární polní pokusy v České republice. Pokusy byly založeny v Praze-Ruzyni v roce 1955, a to nejdříve na 9 honech a v současnosti jsou na 5 honech a z nich byly vybrány hon č. 2, 3 a 4. Tyto vybrané hony mají shodné složení osevních sledů a stejné dávky minerálních hnojiv, ale jsou hnojeny různými statkovými hnojivy.

Význam organických látek v půdě chmelnic

Význam organických látek v půdě chmelnic

24. 02. 2019 Ing. Jaroslav Štranc, CSc., Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Daniel Štranc; ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec Hnojení Zobrazeno 2605x

Vzhledem ke svému původu je chmel nejen značně vlhkomilný, ale i náročný na vyšší obsah organických látek v půdě. Zvýšenou potřebu těchto látek v podstatě umocňuje i okopaninová pěstební kultura chmele (v minulosti: odkopávka a přikopávka chmelových rostlin, prorývání půdy v meziřadí, opakované kypření atd.; dnes: odorávka a přiorávka chmelových řadů, plečkování, orba apod.

Podzimní hnojení chmelnic

Podzimní hnojení chmelnic

24. 02. 2019 Ing. Jaroslav Štranc, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 2432x

Chmel jako víceletá rostlina (bylina) krátkého dne náleží mezi naše nejintenzivnější plodiny. Je velmi náročný nejen na prostředí (stanoviště), ale i na pěstební péči. Nároky chmele na prostředí, včetně nároků na živiny, jsou do značné míry determinovány jeho genetickým základem, který se velmi dlouhé období formoval na jeho původních přirozených stanovištích.

Prípravky Galleko a ich význam v období sucha

Prípravky Galleko a ich význam v období sucha

14. 02. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 3779x

Medzi významné faktory, ktoré sa v minulom roku podpísali pod dosiahnuté úrody, patrili aj nedostatok zrážok a nadpriemerné teploty. Niektoré oblasti v rámci ČR a SR trpeli suchom, a s tým spojenými problémami už druhý rok po sebe. Na trhu v súčasnosti existuje množstvo prípravkov s protistresovým efektom na rastliny. Ich zloženie a spôsoby fungovania sú rôzne.

Cílená zonální aplikace organických kapalných hnojiv

Cílená zonální aplikace organických kapalných hnojiv

21. 01. 2019 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 2575x

Způsoby aplikace organických kapalných hnojiv na orné půdě jsou stále diskutovanou otázkou. Kromě otázky optimalizace termínů aplikace a dávek kapalných organických hnojiv v rámci pěstebních systémů jsou hledány nové technické a technologické možnosti zapravení kapalných organických hnojiv do půdy.

1 .. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
detail