Chemap Agro s.r.o.

Plevele

Regulace pajasanu žláznatého a dalších invazních dřevin pomocí méně známých způsobů aplikace herbicidu

Regulace pajasanu žláznatého a dalších invazních dřevin pomocí méně známých způsobů aplikace herbicidu

14. 07. 2021 Ing. Robert Stejskal, Ph.D.; Správa Národního parku Podyjí Plevele Zobrazeno 291x

Jako farmáři, vinaři, lesníci, zahrádkáři a další správci pozemků se občas dostáváme do situace, kdy potřebujeme odstranit náletové dřeviny. Při odstraňování dřevin narážíme na vlastnost, která je společná téměř všem listnatým dřevinám - a sice schopnost regenerovat po kácení pomocí výmladků. Dřeviny vyřežeme a za pár měsíců jsou zase zpět.

Ochrana a výsledky herbicidních pokusů v sóji v roce 2020

Ochrana a výsledky herbicidních pokusů v sóji v roce 2020

28. 06. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 581x

Úkolem řádného hospodáře je odpovědně a svědomitě pečovat o svěřený majetek (tj. v našem případě o půdu, potažmo na ní pěstovanou plodinu - sóju) tak, aby na něm nevnikla škoda úbytkem či znehodnocením, ale naopak má zajistit zhodnocení majetku v maximální možné míře (jaká je dosažitelná).

Proseeds
Zpracování půdy a změna druhového spektra plevelů v kukuřici

Zpracování půdy a změna druhového spektra plevelů v kukuřici

25. 06. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 585x

Kukuřice je vysoce univerzální a globálně pěstovanou plodinou. Její pěstební plochy se nacházejí již na čtyřech světových kontinentech. V současné době se pásy pěstování kukuřice rozšířily mezi 50° severní a 50° jižní zeměpisné šířky. Její pěstování je běžné od nížin až po podhorské oblasti.

Jak připravit ozimé pšenice a řepky na zimu?

Jak připravit ozimé pšenice a řepky na zimu?

Doba se mění a každý zemědělec řeší daleko vyšší odběry živin z půdy, užší střídání plodin, klimatické změny, vyšší tlak chorob a škůdců a zvýšené nároky na ekologii a preciznost. Proto je listová výživa a stimulace součástí základní agrotechniky. Moderní listová výživa není jen o živinách, ale především o sofistikovaném řešení ušitém na míru konkrétní situaci. Poradíme vám, jak přistupovat k výživě a stimulaci, aby byl váš porost připraven na zimu tím nejlepším možným způsobem.

Spolehlivé odplevelení kukuřice od společnosti AgroProtec

Spolehlivé odplevelení kukuřice od společnosti AgroProtec

20. 06. 2021 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 393x

Kukuřice má již dlouhou dobu na českých polích své nezastupitelné místo. Herbicidní ochranu již není možné řešit jednotným standardním postupem, protože vlhkostní podmínky v období setí kukuřice jsou každý rok rozdílné a dopředu často špatně předvídatelné. Proto je třeba nabídnout takové přípravky, které dokážete využít v době vlhka preemergentně, ale nastane-li sušší období, použijete tytéž přípravky spolehlivě v časně postemergentním termínu.

8 faktorů ovlivňujících tržní cenu pozemku

8 faktorů ovlivňujících tržní cenu pozemku

Přemýšlíte o prodeji pozemků a nevíte, jaká je jejich skutečná tržní cena? Pojďte se společně s námi podívat na 8 důležitých faktorů, které zásadně ovlivňují výslednou cenu pozemku a zjistěte tak, jakou hodnotu vaše pozemky mají.

Monsoon + Logano - komplexní odplevelení kukuřice bez omezení

Monsoon + Logano - komplexní odplevelení kukuřice bez omezení

15. 05. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Plevele Zobrazeno 353x

Díky suchým jarům v uplynulých letech je stále oblíbenější postemergentní ošetření porostů kukuřice proti plevelům. Aplikace preemergentních přípravků je v suchých jarech velmi riskantní, a to z pohledu nedostatečné účinnosti na plevele. Za sucha prováděné preemergentní aplikace díky snížené účinnosti těchto tzv.

Regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham

Regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham

11. 05. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 489x

V posledních letech dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek pesticidů, přičemž tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu. Chystané restrikce herbicidů se nejvíce dotýkají menších plodin, jejichž tolerance k herbicidům je poměrně nízká a sortiment registrovaných herbicidů je proto úzký.

Vliv půdní organické hmoty na chování pesticidů v půdě

Vliv půdní organické hmoty na chování pesticidů v půdě

07. 05. 2021 Ing. Martin Kočárek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 508x

V roce 2019 přesáhla celosvětová spotřeba pesticidů 2 milióny tun. V České republice bylo spotřebováno přes 4 000 t pesticidů. Předpokládá se, že cílové organizmy zasáhne méně než 1 % z aplikované dávky (některé zdroje uvádějí méně než 0,1 % z aplikované dávky). Zbývající část pesticidů významným způsobem přispívá ke kontaminaci životního prostředí.

Nové trendy v regulaci plevelů v kukuřici a výsledky srovnávacích pokusů

Nové trendy v regulaci plevelů v kukuřici a výsledky srovnávacích pokusů

06. 05. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 646x

Strategie herbicidní regulace plevelů v kukuřici byly až doposud postaveny na třech základních aplikačních termínech (preemergentní, časně-postemergentní a postemergentní), přičemž obliba časně-postemergentního ošetření v průběhu minulé dekády rostla. S očekávanými restrikcemi některých účinných látek herbicidů (zejména reziduálních) však lze v této plodině očekávat určité změny ve strategii ochrany proti plevelům.

Regulace plevelů při pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů

Regulace plevelů při pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů

05. 05. 2021 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 650x

V systému konvenčního pěstování brambor, podobně jako u ostatních plodin, se pěstitel neobejde bez použití přípravků na ochranu rostlin. V historii byly však základem regulace plevelů postupy využívající mechanických způsobů. Mechanická kultivace se okrajově používá dodnes - vláčení plečkování, proorávky, které se vzájemně doplňují.

Herbicidy v kukuřici - výsledky tříletých pokusů

Herbicidy v kukuřici - výsledky tříletých pokusů

26. 04. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Plevele Zobrazeno 488x

Po propadu na konci a přelomu našeho století, začala opět plocha kukuřice narůstat, až se v posledních letech ustálila na výměře silážní kukuřice cca 230 000 ha a kukuřice na zrno 70 000–110 000 ha. Je to přibližně 13,5 % orné půdy a nezůstává příliš za osevní plochou řepky ozimé.

Časně jarní regenerační a herbicidní ošetření

Časně jarní regenerační a herbicidní ošetření

24. 04. 2021 Ing. Martin Olišar; UPL Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 485x

V zemědělském kalendáři má období počátku roku specifické ale významné místo. Ačkoli se může zdát, že se na polích nic neděje. Nicméně právě nyní probíhá intenzivní příprava a plánování sezóny. Jak ošetřit porosty obilnin v roce 2021 - stěžejních plodin na našich polích. To je možná jedna z otázek pro měsíc únor. Věříme, že následující informace vám přinesou potřebnou inspiraci při tomto rozvažování.

Velmi účinně proti laskavcům a dalším obtížným plevelům v cukrové řepě bez „Déčka“

Velmi účinně proti laskavcům a dalším obtížným plevelům v cukrové řepě bez „Déčka“

24. 04. 2021 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Plevele Zobrazeno 410x

Tradiční pěstování cukrové řepy se v posledních dnech stává mnohem složitějším, a to díky zákazu některých dlouho používaných účinných látek. V roce 2020 skončily herbicidy na bázi chloridazonu a desmedifamu (tzv. „Déčko“). Výše uvedené 2 účinné látky se na mnoho let staly nedílnou součástí postřikových sledů, které ale bude nutno od této sezóny změnit a nahradit novými.

Možnosti opravných herbicidních zásahů v ozimé pšenici na jaře

Možnosti opravných herbicidních zásahů v ozimé pšenici na jaře

20. 04. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 704x

V posledních letech výrazně vzrostly plochy ozimé pšenice ošetřené proti plevelům již v podzimním období (zejména časné postemergentní ošetření), což je způsobeno především dobrou účinnosti používaných herbicidů. Vláhové podmínky totiž bývají, z hlediska působení většiny herbicidů, v tomto období velmi příznivé.

Jaro se blíží, co na to obilniny

Jaro se blíží, co na to obilniny

19. 04. 2021 Ing. Pavel Hasman; BELCHIM Crop Protection Czech Republic Plevele Zobrazeno 330x

Mezi prvotní jarní ochranná opatření při pěstování obilnin patří herbicidní ošetření a regulace růstu. Loňský podzim na velké části našeho území panovali deště a velmi komplikovali setí, proto na mnoha zemědělských podnicích byl problém obilniny vůbec zasít. Pokud se to přeci jen s vypětím sil podařilo, tak se často nestihlo tradiční podzimní herbicidní ošetření.

Historie a současnost plevelových společenstev na orné půdě

Historie a současnost plevelových společenstev na orné půdě

09. 04. 2021 Ing. Jan Štrobach, Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 514x

Plevelová společenstva jsou ovlivňována celou řadou faktorů, které na ně působí krátkodobě i dlouhodobě. Proto procházejí stále poměrně složitým vývojovým cyklem. Plevelné rostliny doprovázející plodiny od počátku zemědělství patří mezi nejproblematičtější škodlivé činitele v zemědělství, na jejichž eliminaci bylo vždy vynakládáno obrovské množství energie.

Druhová pestrost a škodlivost plevelů v jarním ječmenu

Druhová pestrost a škodlivost plevelů v jarním ječmenu

02. 04. 2021 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Igor Děkanovský , Bc. Marek Kubínek Plevele Zobrazeno 611x

Jarní ječmen patří k našim dlouhodobě nejpěstovanějším jarním plodinám. Díky své vysoké odnožovací schopnosti a rychlému počátečnímu růstu má poměrně vysokou konkurenční schopnost proti plevelům. Jeho konkurenční schopnost se projevuje především vůči jednoletým dvouděložným plevelům.

Saracen Max - bez plevelů, bez starostí

Saracen Max - bez plevelů, bez starostí

01. 04. 2021 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 79x

Přináší zcela nové možnosti v ochraně ozimých a jarních obilnin proti dvouděložným plevelům na jaře. Posouvá hranice v herbicidní ochraně obilnin díky svým jedinečným vlastnostem, které ocení každý pěstitel.

Vliv střídání plodin na výskyt plevelů

Vliv střídání plodin na výskyt plevelů

22. 03. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha Plevele Zobrazeno 776x

Plevelné rostliny jsou ze všech škodlivých organizmů nejvíce svázány se stanovištěm, tedy půdou a jak zásobou semen v půdě „tzv. semenná banka“, tak vytrvalými orgány zajišťujícími reprodukci plevelných rostlin, jako například oddenky, kořenové výběžky, hlízy, cibulky aj. Plevelová společenstva jsou však dále ovlivňována celou řadou faktorů, které na ně působí krátkodobě i dlouhodobě. Proto procházejí stále poměrně složitým vývojovým cyklem.

Inovace v jarních herbicidech do obilnin: Řešení přesně na míru jsou k dispozici

Inovace v jarních herbicidech do obilnin: Řešení přesně na míru jsou k dispozici

14. 03. 2021 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 608x

Podzimní počasí loňského roku mnohde nedovolilo uskutečnit odplevelení ozimých obilnin, a tak tento nezbytný úkon se přenese do letošního jara. Spolu s ošetřením jarních obilnin tak bude představovat zvýšenou pracovní zátěž pro pěstitele. Společnost ADAMA přináší do své tradičně široké nabídky kompletního jarního odplevelení obilnin i letošní herbicidní novinku, která výborně doplní arzenál řešení.

Očekávané restrikce a jejich dopad na regulaci plevelů

Očekávané restrikce a jejich dopad na regulaci plevelů

11. 03. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 861x

Dochází k postupnému omezování přípravků s horším ekotoxikologickým profilem, či nevyhovující současným požadavkům z pohledu osudu v prostředí. Jde především o triaziny, triazinony, substituované močoviny, acetamidy, nitrily, některé růstové herbicidy, ale i mnohé další látky.

Korvetto proti plevelům řepky na jaře

Korvetto proti plevelům řepky na jaře

27. 02. 2021 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 926x

Naprostá většina ploch řepky byla již ošetřena v počátku vegetace loni v létě. Pokud byl použit Metazamix s Belkarem, tak už nebude zapotřebí nějaký další zásah. V případě, že se po tradiční základní ochraně přeci jen objeví nějaké dvouděložné plevele, lze si pomoci na jaře nedávno registrovaným širokospektrálním herbicidem Korvetto.

Rostoucí význam ozimých jednoděložných plevelů na zemědělské půdě

Rostoucí význam ozimých jednoděložných plevelů na zemědělské půdě

26. 01. 2021 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 725x

Cílem regulace plevelů na orné půdě je postupně snížit zaplevelenost, co nejvíce eliminovat konkurenci plevelů vůči kulturním rostlinám při zachování diverzity plevelných druhů v agroekosystému.

Faktory ovlivňující účinnost a selektivitu herbicidů

Faktory ovlivňující účinnost a selektivitu herbicidů

12. 01. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1133x

Účinnost herbicidů je ovlivňována mnoha vnějšími faktory. Znalost vztahů mezi vnějšími podmínkami a účinností herbicidů je proto velmi významná při volbě herbicidu, jeho dávky, případně použití vhodného adjuvantu. Z povětrnostních podmínek jsou důležité především srážky, vlhkost vzduchu i půdy, teplota, intenzita slunečního záření a proudění vzduchu. Účinnosti půdních herbicidů ovlivňují rovněž půdní vlastnosti a způsob a kvalita zpracování půdy.

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron - spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron - spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

04. 12. 2020 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 1203x

Výskyt plevelů v ozimých obilninách a jejich podzimní škodlivost souvisí s druhem obilniny, termínem setí a hustotou porostu. Zvláště časně seté porosty jsou vystaveny vysokému tlaku plevelů již na podzim, kdy se konkurenčně uplatňují především plevele spodního patra (ptačinec, rozrazil, hluchavka, penízek, kokoška pastuší tobolka, kakost, zemědým, violka, výdrol řepky aj.).

Poslední koncert pro plevele

Poslední koncert pro plevele

17. 11. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 1148x

Včasné odstranění konkurence širokého spektra plevelů již na počátku růstu obilnin je velmi důležité. Nejen z tohoto důvodu nabývá na významu podzimní herbicidní ochrana. Nízká variabilita osevních postupů a agrotechniky přináší vyšší požadavky na udržitelné používání herbicidů, jako rozhodujícího nástroje v integrované ochraně proti plevelům.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
detail