BASF
BASF
BASF

AGRA

Plevele

Lilek černý v bramborách

Lilek černý v bramborách

28. 12. 2023 Ing. Josef Pozděna, CSc.; Ing. Petr Pozděna Plevele Zobrazeno 470x

Někdy naši pozornost upoutá silné zaplevelení pěstovaných plodin. V porostech brambor to může být intenzivní zaplevelení lilkem černým.

Evoluce plevelů a proměny zemědělství

Evoluce plevelů a proměny zemědělství

18. 12. 2023 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Igor Děkanovský Plevele Zobrazeno 535x

Vznik zemědělství v období neolitu a jeho postupné šíření je z pohledu rostlin vytváření nových ekosystémů se specifickými podmínkami. Ty dnes pokrývají více než 40 % zemské souše a za relativně krátkou dobu jsou v řadě oblastí světa dominantní.

Varistar
Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

29. 11. 2023 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 327x

Ve filmech o superhrdinech zpravidla vyhrává dobro nad zlem a pokud na podzim s trochou nadsázky dobro přirovnáme k našim kulturním plodinám (obilninám) a zlo k plevelům, tak je potřeba zajistit, aby příběh dopadl dle našich představ a dobro s převahou vyhrálo nad zlem. K tomu je potřeba dát do rukou agronoma pořádné Thorovo kladivo a polím poskytnout ochranný štít Kapitána Ameriky.

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

28. 11. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 383x

K jednomu z nejdůležitějších ošetřením pro kvalitní a zdravý porost patří využívání herbicidů. A to obzvláště na pozemcích s výskytem problémových plevelů jako je například chundelka metlice (Apera spica-venti), ale i ostatních dvouděložných plevelů nebo výdrolu řepky.

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

27. 11. 2023 Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Plevele Zobrazeno 616x

Účinné látky přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidy, jsou významným tématem a předmětem činností Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Zahrnují jak hodnocení účinných látek, povolování přípravků na ochranu rostlin, vedení statistik spotřeby přípravků, úřední kontroly aktivit souvisejících s přípravky, včetně kontrol aplikační techniky, ale také sledování obsahu účinných ...

AKTUÁLNĚ - Povolení používání glyfosátu prodlouženo o 10 let

AKTUÁLNĚ - Povolení používání glyfosátu prodlouženo o 10 let

16. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Plevele Zobrazeno 1014x

Po dnešním neúspěšném schvalování ve Stálém výboru EU pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (ScoPAFF) o prodloužení účinné látky glyfosát se vrátilo projednávání do Evropské komise. Ta následně rozhodla o prodloužení používání o 10 let místo původně plánovaných 15 let a udělila pravomoci jednotlivým státům při rozhodování o registraci.

Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě

Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě

06. 11. 2023 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevele Zobrazeno 766x

Ozimé trávy v podmínkách České republiky patřily vždy mezi nejvýznamnější plevele. I v dávné historii patřily mezi velmi nebezpečné plevele. Vzhledem k podobnosti s kulturními plodinami byly při ručním pletí často opomíjeny, což jim dávalo prostor k šíření.

Plevele v ozimé pšenici a potenciální ztráta na výnosu

Plevele v ozimé pšenici a potenciální ztráta na výnosu

01. 11. 2023 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 718x

Pšenice se řadí na třetí místo po kukuřici a rýži v celosvětové produkci zrna. Průměrná produkce biomasy pšenice (zrno, sláma) se pohybuje okolo 14 tun na ha. Také v České republice je ozimá pšenice stále nejpěstovanější plodinou. Důsledkem vysokého zastoupení je nedostatek pozemků s vhodnými předplodinami. Proto je nutné nízkou předplodinovou hodnotu kompenzovat optimálním hnojením a regulací škodlivých činitelů, především plevelů.

Trendy vývoje plevelových společenstev v ozimech

Trendy vývoje plevelových společenstev v ozimech

20. 10. 2023 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 890x

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití na podzim. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani jarními aplikacemi účinných herbicidů.

Compola nový třísložkový herbicid do obilnin

Compola nový třísložkový herbicid do obilnin

12. 10. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 607x

V letošním roce přichází společnost Certis Belchim s novým herbicidem na podzimní ošetření obilnin Compola. V posledních letech vzrůstá zaplevelení obtížně hubitelnými plevelnými druhy jako je kakost, zemědým, violka, ale i jednoděložnými plevely jako je lipnice, jílky nebo chundelky rezistentní proti ALS inhibitorům. Z tohoto důvodu je tu herbicid Compola, který řeší všechny tyto odolné plevele.

Praxí oceňované podzimní ošetření obilnin

Praxí oceňované podzimní ošetření obilnin

05. 10. 2023 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 638x

Třísložkový herbicid Reskator společně s letitou stálicí Sumimax představují spolehlivé řešení ochrany ozimých obilnin proti plevelům. Účinnosti obou herbicidů jsou výtečné, což ostatně potvrzují několikaleté praktické zkušenosti pěstitelů.

Význam podzimního herbicidního ošetření ozimých obilnin - výsledky srovnávacích pokusů

Význam podzimního herbicidního ošetření ozimých obilnin - výsledky srovnávacích pokusů

04. 10. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 835x

Přestože je v současnosti do obilnin registrováno široké spektrum herbicidů s různými mechanizmy účinku, dochází k postupným restrikcím účinných látek, což může v budoucnu způsobovat pěstitelům velmi výrazné komplikace s regulací některých plevelů, zejména v sušších oblastech nebo na podnicích, které uplatňují minimalizační technologie zpracování půdy a zaměřují se především na pěstování ozimých plodin.

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 796x

S novými druhy plevelů, které se rozšiřují na našich polích, mívají starší herbicidy problémy, nemají je ve svém spektru účinnosti nebo se může u některých z nich objevit rezistence. Proto byla s velkým zájmem očekávaná loňská premiéra nového podzimního herbicidu Juventus Plus, který oproti tradičním herbicidům je dokonalejší, obsahuje 4 účinné látky, a tím má daleko širší záběr na plevele než obyčejné ...

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 761x

Po roce 2021 zaujala technologie Conviso Smart velký podíl na ploše cukrové řepy v Čechách. Zdá se, že tento trend je úspěšný, na výnosech ani na jakosti řepy se nijak negativně neprojevil, technologie přispěla významně k útlumu výskytů plevelných řep, porosty se většinou podařilo udržet bez plevelů a uchránit před cerkosporiózou a ostatními listovými chorobami.

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 679x

Herbicidy Cougar® Forte, Bacara® Trio, Cadou® a Sekator® OD jsou opět zařazeny do tradiční podzimní akce pro cenové zvýhodnění herbicidní ochrany obilnin. Tyto praxí osvědčené přípravky naplňují požadavky pro úspěšnou ochranu obilnin proti širokému spektru trav a dvouděložných plevelů.

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 759x

V pěstitelském roce 2022/23 proběhly na dvou lokalitách (Praha a Hořice na vysočině) dva identické srovnávací herbicidní pokusy v řepce ozimé. Cílem pokusů bylo porovnat účinnost a selektivitu běžně používaných herbicidů v různých půdních a povětrnostních podmínkách.

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 692x

Porosty ozimé řepky se vyznačují poměrně bohatým spektrem plevelných druhů, které se v nich vyskytují. V řadě případů se jedná o drobnější plevele spodního patra, které se významněji uplatňují především v řidších porostech a na okrajích polí.

Triclo - méně práce, více účinku

Triclo - méně práce, více účinku

05. 09. 2023 Ing. Jiří Frait; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 560x

Nezadržitelně se opět blíží setí významné plodiny - ozimé řepky. Ta není významná jen ekonomicky, ale i agronomicky. Bez ní se s obtížemi sestavuje osevní plán tak, aby splňoval zásady, které by splňovat měl. Především jde o střídání plodin a zastoupení zlepšujících plodin.

Základní ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení

Základní ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení

05. 09. 2023 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Plevele Zobrazeno 482x

Zásadní rozhodování pro pěstitele řepky ozimé z hlediska herbicidní ochrany, nastává už v době setí této plodiny nebo spíše krátce předtím. Může volit buď aplikaci preemergentních herbicidů, časně postemergentně aplikovaných herbicidů nebo kombinaci obou postupů. Výhody a nevýhody preemergentních, resp. postemergentních aplikací jsou předpokládám všeobecně známé.

MaxRaptor®: Cenově dostupný predátor plevelů v řepce

MaxRaptor®: Cenově dostupný predátor plevelů v řepce

04. 09. 2023 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 274x

MaxRaptor® je účinný herbicid do řepky s vysokým obsahem osvědčených účinných látek. Nabízí jistější účinek a flexibilnější dávkování. Možnost preemergentní i časně postemergentní aplikace snižuje riziko nejistých investic, umožňuje precizní načasování postřiku i za nestálého počasí. Na rozdíl od podobně koncipovaných produktů lze MaxRaptor® použít i na svažitých pozemcích, jejichž okraje jsou vzdáleny méně než 5 m od povrchových vod.

Varianty komplexního herbicidního ošetření řepky

Varianty komplexního herbicidního ošetření řepky

04. 09. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 410x

Prvotním zásahem po setí řepky bývá herbicidní ošetření. Se změnou plevelného spektra se často, hlavně v sušších letech, ukazuje, že dříve používané herbicidní řešení založené třeba jen na dvou účinných látkách jako je metazachlor + quinmerac nebo clomazone nemusí být dostatečné.

Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce

Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce

04. 09. 2023 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D. Plevele Zobrazeno 604x

Druhové spektrum plevelů na orné půdě se neustále mění vlivem vývoje technologií pěstování plodin. Významně se na změnách spektra plevelů v posledních patnácti letech projevilo především snížení počtu plodin, tzv. plodin tržních, které přinášejí zemědělcům zisk.

Podzimní herbicidní ošetření řepky s přípravky INNVIGO

Podzimní herbicidní ošetření řepky s přípravky INNVIGO

03. 09. 2023 Ing. Jana Dočkalová; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 412x

Základem pro správné vzejití, vývoj a přezimování řepky ozimé je nejen dobře založený porost, ale také správný výběr herbicidní, regulačně-fungicidní a insekticidní ochrany.

Vegetace solárního parku jako součást zemědělské krajiny

Vegetace solárního parku jako součást zemědělské krajiny

28. 08. 2023 Ing. Dan Uldrijan, Ing. Igor Děkanovský, Ing. Jan Winkler, Ph.D. Plevele Zobrazeno 575x

Fotovoltaika je dnes vnímána jako jeden z nástrojů omezujících používání fosilních paliv a jako nový zdroj elektrické energie. Pokles cen fotovoltaických modulů a současný stav na trhu s energiemi vede ke zvýšení výroby elektřiny pomocí solární energie. Díky tomu dochází k rozvoji velkoplošných solárních parků.

Roundup® Flex a Roundup® Klasik Pro - ideální nejen pro posklizňové aplikace

Roundup® Flex a Roundup® Klasik Pro - ideální nejen pro posklizňové aplikace

21. 08. 2023 MVDr. Milan Malena; Bayer CropScience Plevele Zobrazeno 587x

Sklizně již postupně postupují a brzy bude potřeba co nejrychleji připravit čisté pole pro další plodiny. Předsklizňové aplikace glyfosátu jsou v České republice zakázány a racionalizace agrotechnických zásahů, pak kladou vyšší nároky na správnou volbu herbicidního ošetření strnišť.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail