BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Plevele

Musketeer® plus Nikita®: Nové kompletní odplevelení kukuřice

Musketeer® plus Nikita®: Nové kompletní odplevelení kukuřice

13. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Plevele Zobrazeno 129x

Další vlna vypadávání osvědčených účinných látek brzy postihne i herbicidy v kukuřici. Letos končí S-metolachlor, další rok vypadnou látky jako terbuthylazine či sulcotrione. To nutí praxi se přizpůsobit a nacházet jiná řešení. Jedno takové bude k dispozici už i letos - Musketeer® Plus Nikita®.

Účinná a selektivní ochrana kukuřice proti nežádoucímu zaplevelení

Účinná a selektivní ochrana kukuřice proti nežádoucímu zaplevelení

08. 06. 2024 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 145x

Pěstování kukuřice není tak náročné na počet pesticidních vstupů jako u některých jiných polních plodin. Právě proto je však volba účinného a vysoce selektivního herbicidu jedním ze základních kamenů úspěšného pěstování této plodiny. Vzhledem k tomu, že se jarní období v posledním období vyznačuje teplým a suchým průběhem počasí, má tento jev mimo jiné za následek odklon od používání čistě preemergentně aplikovaných herbicidů.

Limagrain
Energen

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

Témata popsaná v nadpisu se nám kumulovala v telefonických rozhovorech minulých dní. Dominantní bylo poškození kroupami v širokém a nerovnoměrném pásu od Kolína po Opavu, k tomu přicházelo téma lokálního zamokření, regionálních přísušků a občas i nevypláchnutých postřikovačů po herbicidu. Z důvodu velkého počtu dotazů jsme se rozhodli aktualizovat principy regenerace pro plodiny a momenty jichž se to aktuálně týká.

Kagura - osvědčené odplevelení kukuřice

Kagura - osvědčené odplevelení kukuřice

06. 06. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 172x

Pro postemergentní odplevelení porostů kukuřice jste v loňském roce mohli poprvé využít nový přípravek Kagura z dílny společnosti Sumi Agro. Jedná se o vysoce selektivní herbicid se dvěma účinnými látkami se širokým plevelohubným záběrem.

Plevele meziplodin a jarních plodin

Plevele meziplodin a jarních plodin

14. 05. 2024 Ing. Jan Winkler, Ph.D.a kol. Plevele Zobrazeno 409x

Meziporostní období je definováno jako doba mezi sklizní plodiny a setím následné plodiny. Význam tohoto období vzrůstá, a to z důvodu změn, které nastaly v posledních 30 letech ve struktuře pěstovaných plodin. Klasické osevní postupy byly opuštěny a výrazně se změnila struktura pěstovaných plodin. Specializace produkce na několik málo plodin vede k omezenému výběru a k nutnosti porušovat zásady střídání plodin.

Osvědčená i nová řešení plevelů a škůdců od Nufarmu

Osvědčená i nová řešení plevelů a škůdců od Nufarmu

07. 05. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka, Nufarm Plevele Zobrazeno 264x

Jaro se kvapem blíží, a tím i čas pro ošetřování porostů obilnin proti plevelům. Tedy nejen ozimých obilnin, které nebyly z různých důvodů ošetřeny na podzim, tak samozřejmě také všech jařin.

Variabilní aplikace preemergentních herbicidů v řepce ozimé

Variabilní aplikace preemergentních herbicidů v řepce ozimé

07. 05. 2024 Ing. Josef Chára a kol. Plevele Zobrazeno 821x

Herbicidy představují bezmála 50 % spotřeby přípravků na ochranu rostlin v České republice a je dosud běžnou zemědělskou praxí, že se na celý pozemek aplikuje jednotná dávka herbicidu. Přesto se již dnes v provozní praxi objevují selektivní (zonální) aplikace herbicidů, při kterých dochází k aplikaci herbicidu pouze na plevelnou rostlinu či jejich lokální místa výskytu.

Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici: Výsledky srovnávacích herbicidních pokusů z roku 2023

Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici: Výsledky srovnávacích herbicidních pokusů z roku 2023

06. 05. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 483x

Povětrnostní podmínky v době setí kukuřice a krátce po něm zásadním způsobem ovlivňují účinnost i selektivitu herbicidů, které se do kukuřice aplikují za účelem eliminovat plevele v jejím porostu. Dlouhé suché periody v tomto období působí obvykle nepříznivě na účinnost herbicidů, zejména těch, které jsou přijímány převážně kořeny.

Altivate - poradí si s každou jednoletou trávou v obilninách

Altivate - poradí si s každou jednoletou trávou v obilninách

20. 04. 2024 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Plevele Zobrazeno 181x

Novinkou společnosti Agro Aliance pro letošní rok je herbicid Altivate s účinnou látkou mesosulfuron-methyl (60 g/kg), a také safenerem mefenpyr-diethyl (120 g/kg). Obsažený mesosulfuron je ze skupiny ALS inhibitorů a zastavuje ihned po aplikaci růst plevelů, ale viditelné příznaky účinku jsou za 7–10 dnů po aplikaci, a to dle klimatických podmínek po aplikaci.

Zypar, Mustang 4×4 a Mustang Forte

Zypar, Mustang 4×4 a Mustang Forte

15. 04. 2024 Ing. Josef Cvingráf; Corteva Agriscience Czech Plevele Zobrazeno 189x

Loňský podzim nebyl příznivý k většímu využití podzimních herbicidů k odplevelení ozimých obilnin. Vzcházení obilnin doprovázelo dlouhé období sucha a mnoho porostů dovzcházelo v průběhu listopadu i později.

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

14. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 314x

Pro jarní řešení plevelů v obilninách nabízí společnost BASF dvě různá řešení. Špičkový herbicid Ataman® Complete je určený k odplevelení porostů obilnin od jedno- a dvouděložných plevelů. Mnoho let praxí prověřený herbicid Biathlon® 4D je určen k boji proti dvouděložným plevelům. Průběžně zakládáme pokusy, abychom prověřili kvality obou herbicidů a výsledky pravidelně potvrzují vynikající účinnost.

Proti plevelům v obilninách na jaře

Proti plevelům v obilninách na jaře

14. 04. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 381x

V současných podmínkách hospodaření dochází k posunům ve výskytu plevelných trav. Mění se zastoupení jednotlivých druhů, stoupá jejich škodlivost a vyvíjí se rezistence k řadě účinných látek. Velký význam sehrávají nejvíce zastoupená chundelka metlice, lipnice roční a oves hluchý. Změny v osevním postupu s sebou přináší rozšiřující se výskyt mrvky myší ocásek, etablování sveřepů, jílků, kostřavo-jílků a psárky polní.

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

13. 04. 2024 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 380x

Pokud zjistíme, že nám na jaře v porostech řepky zbývají ještě nějaké dvouděložné plevele, Korvetto je ideální způsob, jak se jich zbavit. Výborně likviduje heřmánky, rmeny, mák vlčí, pcháče a další dvouděložné plevele, které mohou působit problémy při sklizni. Obdobná situace platí i pro hubení pýru, výdrolu obilnin a dalších trav. Gallant Super je jedinečnou šancí, jak omezovat trávovité plevele nejen v řepce, ale v celém osevním sledu.

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

12. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Plevele Zobrazeno 81x

Pro rok 2024 bude v nabídce cenově velmi výhodná kombinace: NicodiGUARD + MesotriGUARD pro CPOST až POST aplikaci.

Plevele zmizí beze stopy

Plevele zmizí beze stopy

12. 04. 2024 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 88x

Dobře provedená herbicidní ochrana obilnin je předpokladem bezproblémové sklizně i kvalitní a vysoké produkce. Na dvouděložné plevele v obilninách letos cílí nová posila v podobě herbicidu Galgone XL.

Jarní ošetření se blíží: Kompletní řešení plevelů v obilninách

Jarní ošetření se blíží: Kompletní řešení plevelů v obilninách

10. 04. 2024 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 72x

Jaro se blíží, a tam kde se nestihnulo ošetřit ozimé obilniny již na podzim bude potřeba učinit efektivní zásah co nejdříve. Rovněž nás později čeká odplevelení jarních ječmenů. Společnost ADAMA přináší do své tradičně široké nabídky kompletního jarního odplevelení obilnin i dvě osvědčená řešení, která si lze výhodně koupit v balíčku. Pěstitel tak může na jaře odplevelit svá obilná pole účelně, ekonomicky a na míru.

Možnosti jarní regulace trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin

Možnosti jarní regulace trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin

27. 03. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 584x

V posledních letech dochází k intenzivnímu šíření trávovitých plevelů. Hlavní příčinou je jejich dobrá přizpůsobivost podmínkám, které vyvolává klimatická změna. Jedná se vesměs o stepní rostliny, kterým vyhovují dlouhá suchá období přerušována kratšími, ale intenzivními srážkovými obdobími. Vedle toho je k regulaci trávovitých plevelů možné použít omezený sortiment herbicidů, přičemž v obilninách je množství použitelných herbicidů ještě menší.

Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření

Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření

28. 02. 2024 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 1541x

Současné způsoby hospodaření na zemědělské půdě obecně napomáhají šíření vytrvalých plevelů. Nárůst výskytu vytrvalých plevelů na orné půdě je možné pozorovat již od začátku devadesátých let. Příčin je celá řada, ale mezi nejvýznamnější patří především příklon k minimalizačním technologiím s mělkým zpracováváním půdy, nedodržování pravidel střídání plodin a pokles používání herbicidů.

Lilek černý v bramborách

Lilek černý v bramborách

28. 12. 2023 Ing. Josef Pozděna, CSc.; Ing. Petr Pozděna Plevele Zobrazeno 946x

Někdy naši pozornost upoutá silné zaplevelení pěstovaných plodin. V porostech brambor to může být intenzivní zaplevelení lilkem černým.

Evoluce plevelů a proměny zemědělství

Evoluce plevelů a proměny zemědělství

18. 12. 2023 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Igor Děkanovský Plevele Zobrazeno 1203x

Vznik zemědělství v období neolitu a jeho postupné šíření je z pohledu rostlin vytváření nových ekosystémů se specifickými podmínkami. Ty dnes pokrývají více než 40 % zemské souše a za relativně krátkou dobu jsou v řadě oblastí světa dominantní.

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

29. 11. 2023 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 690x

Ve filmech o superhrdinech zpravidla vyhrává dobro nad zlem a pokud na podzim s trochou nadsázky dobro přirovnáme k našim kulturním plodinám (obilninám) a zlo k plevelům, tak je potřeba zajistit, aby příběh dopadl dle našich představ a dobro s převahou vyhrálo nad zlem. K tomu je potřeba dát do rukou agronoma pořádné Thorovo kladivo a polím poskytnout ochranný štít Kapitána Ameriky.

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

28. 11. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 683x

K jednomu z nejdůležitějších ošetřením pro kvalitní a zdravý porost patří využívání herbicidů. A to obzvláště na pozemcích s výskytem problémových plevelů jako je například chundelka metlice (Apera spica-venti), ale i ostatních dvouděložných plevelů nebo výdrolu řepky.

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

27. 11. 2023 Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Plevele Zobrazeno 1014x

Účinné látky přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidy, jsou významným tématem a předmětem činností Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Zahrnují jak hodnocení účinných látek, povolování přípravků na ochranu rostlin, vedení statistik spotřeby přípravků, úřední kontroly aktivit souvisejících s přípravky, včetně kontrol aplikační techniky, ale také sledování obsahu účinných ...

AKTUÁLNĚ - Povolení používání glyfosátu prodlouženo o 10 let

AKTUÁLNĚ - Povolení používání glyfosátu prodlouženo o 10 let

16. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Plevele Zobrazeno 1752x

Po dnešním neúspěšném schvalování ve Stálém výboru EU pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (ScoPAFF) o prodloužení účinné látky glyfosát se vrátilo projednávání do Evropské komise. Ta následně rozhodla o prodloužení používání o 10 let místo původně plánovaných 15 let a udělila pravomoci jednotlivým státům při rozhodování o registraci.

Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě

Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě

06. 11. 2023 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevele Zobrazeno 1324x

Ozimé trávy v podmínkách České republiky patřily vždy mezi nejvýznamnější plevele. I v dávné historii patřily mezi velmi nebezpečné plevele. Vzhledem k podobnosti s kulturními plodinami byly při ručním pletí často opomíjeny, což jim dávalo prostor k šíření.

Plevele v ozimé pšenici a potenciální ztráta na výnosu

Plevele v ozimé pšenici a potenciální ztráta na výnosu

01. 11. 2023 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 1117x

Pšenice se řadí na třetí místo po kukuřici a rýži v celosvětové produkci zrna. Průměrná produkce biomasy pšenice (zrno, sláma) se pohybuje okolo 14 tun na ha. Také v České republice je ozimá pšenice stále nejpěstovanější plodinou. Důsledkem vysokého zastoupení je nedostatek pozemků s vhodnými předplodinami. Proto je nutné nízkou předplodinovou hodnotu kompenzovat optimálním hnojením a regulací škodlivých činitelů, především plevelů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail