BASF
BASF
BASF

Choroby

První aplikace fungicidů v obilninách se blíží: Stačí si správně vybrat

První aplikace fungicidů v obilninách se blíží: Stačí si správně vybrat

11. 05. 2022 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 46x

Společnost Adama může nabídnout pěstiteli kvalitní řešení, přitom za rozumnou cenu. Lze je sestavit přesně na míru zdravotnímu stavu porostu tak, aby porost byl řádně ochráněn proti všem hospodářsky důležitým chorobám, ale také řádně zregenerován a zachoval si vysoký výnosový potenciál směrem k vysokému výnosu. Stačí si správně vybrat.

Senzory připojené k rostlině umožňují nepřetržité sledování jejího zdraví

Senzory připojené k rostlině umožňují nepřetržité sledování jejího zdraví

10. 05. 2022 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 105x

Vědci z North Carolina State University vyvinuly sestavu senzorů, která může být připojena k rostlinám, aby mohly být nepřetržitě sledovány choroby rostlin nebo jiné stresy, jako je poškození nebo extrémní teplota. Tým vědců vytvořil senzor připojitelný k rostlině, který neinvazivním způsobem sleduje stres a choroby rostlin měřením těkavých organických sloučenin (VOC) vylučovaných rostlinami.

Limagrain
Na vlně revyluce s BASF - zkušenosti s fungicidem Revycare®

Na vlně revyluce s BASF - zkušenosti s fungicidem Revycare®

02. 04. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 368x

Strategie ochrany obilnin před houbovými chorobami je založena na kombinaci účinných látek ze skupiny azolů s druhou účinnou látkou s odlišným způsobem účinku. Společnost BASF nabízí fungicid Revycare®, který obsahuje účinnou látku Revysol® z nejmodernější skupiny tzv. isopropanol-azolů v kombinaci s účinnou látkou pyraclostrobin, který patří mezi nejlepší strobiluriny.

Limagrain

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy. Začneme tím nejdůležitějším - výnosem semen. LG Ambassador čerstvě obsadil v testování ÚKZÚZ SDO 2019–21 spolu s dalšími dvěma hybridy dělené 1. místo s výnosem 119 % na průměr liniových odrůd. Tento výsledek je velmi robustní, protože pochází z 35 lokalit a tří let zkoušení.

Choroby řepy: Listové choroby řepy (4)

Choroby řepy: Listové choroby řepy (4)

18. 03. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 385x

V předešlých článcích jsem se zabývala patogeny způsobující listové skvrnitosti. Ke konci vegetace můžeme na listech řepy pozorovat příznaky napadení tzv. černěmi - houbami rodu Alternaria, Cladosporium a Stemphylium (říše Fungi, oddělení Ascomycota). Vyskytují se ve všech oblastech pěstování řepy, nezpůsobují závažné ztráty na výnosu.

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách IV.  Patogeny okrasných rostlin

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách IV. Patogeny okrasných rostlin

09. 03. 2022 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 446x

Cesta ke zdomácnění nepůvodních houbových patogenů je velmi náročná, jakkoliv se jí člověk paradoxně svými aktivitami snaží usnadnit, seč může. Invadující patogeny musí překonat celou řadu více či méně obtížně prostupných bariér - od bariéry geografické, přes bariéru fytosanitární, environmentální bariéry v umělých habitatech cílové destinace (obvykle zahradnická centra, skleníky, zahradnictví), posléze ...

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

09. 03. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 373x

V roce 2021 společnost BASF zavedla novou řadu nejmodernějších fungicidů na bázi účinné látky Revysol (mefentriflukonazol). Pro časnou jarní aplikaci od fáze konce odnožování až po praporcový list je bezesporu ideální volbou fungicid Tango Flex (balíček Revystar + Flexity).

Flexity® - nový specialista na padlí travní a choroby pat stébel v obilninách

Flexity® - nový specialista na padlí travní a choroby pat stébel v obilninách

07. 03. 2022 Ing. Stanislav Malík; BASF spol s r.o. Choroby Zobrazeno 297x

Fungicid Flexity obsahuje účinnou látku metrafenon.Tato fungicidní látka se systémovým působením patří do skupiny tzv. benzofenonů (fungicidní skupina B6). Z této skupiny je metrafenon jedinou účinnou látkou, která se v našich podmínkách používá v ochraně obilnin proti houbovým chorobám, je tedy velmi vhodná jako základ antirezistení strategie.

Principy biologické ochrany proti houbovým chorobám rostlin

Principy biologické ochrany proti houbovým chorobám rostlin

04. 03. 2022 Mgr. Dominik Bleša, Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D., Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, Bc. Kateřina Blažková; Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 565x

Houby a houbám podobné organizmy jsou nejvýznamnějšími patogeny rostlin způsobující každoročně velké ztráty na zemědělských produktech. Pro zajištění kvalitní produkce nezávadných potravin je vhodné houbové patogeny, ale i jiné škůdce redukovat, a to pomocí správných agronomických a dalších pěstebních postupů s využitím pesticidů.

Choroby řepy: Listové choroby řepy (3)

Choroby řepy: Listové choroby řepy (3)

22. 02. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 342x

Na listech řepy cukrovky můžeme pozorovat nejen listové skvrnitosti nebo padlí, ale také rzivost a plísňovitost řepy. Obě jmenované choroby se vyskytují zřídka a nezpůsobují závažné ztráty na výnosu řepy.

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2020/21

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2020/21

15. 02. 2022 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Choroby Zobrazeno 361x

Průběh vegetace a výskyt škodlivých organizmů úzce souvisí s průběhem počasí na dané lokalitě. Během vegetačního období 2020/21 měl zásadní význam zejména neobvykle chladný průběh jara doprovázený nejprve nedostatkem a následně přebytkem srážek, které výrazně ovlivnily jak růst a vývoj rostlin, tak výskyt jednotlivých škodlivých organizmů.

Choroby kukuřice

Choroby kukuřice

24. 01. 2022 Ing. Nikol Zimová, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.; Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Choroby Zobrazeno 630x

Kukuřice setá (Zea mays L.) je jednou z nejvíce pěstovaných plodin na našem území. V dřívějších dobách se na našem území pěstovala zejména jako minoritní plodina. Svoji popularitu získala až ve druhé polovině 20. století. Dle Českého statistického úřadu, byla v letošním roce (2021) kukuřice pěstována na 318 tis. ha. V loňském roce (2020) se kukuřice pěstovala celkem na 313 tis. ha, z toho na zeleno a na siláž 234 tis.

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy (pokračování)

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy (pokračování)

21. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 341x

V minulém čísle jsme se seznámili s významnými patogeny řepy - Cercospora beticola a Phoma betae, způsobující listové skvrnitosti řepy cukrovky a dalších druhů rodu Beta. Podobné příznaky na listech vyvolává i další patogen Ramularia beticola.

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy

10. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 509x

Při napadení listů řepy houbovými patogeny dochází ke snížení asimilační plochy, a tím i ke ztrátám na výnosu kořene a ke snížení cukernatosti. V současné době nejrozšířenějším patogenem způsobující listové skvrnitosti je Cercospora beticola. V menší míře se na listových skvrnitostech může podílet i Phoma betaeRamularia betae.

Acceleron® - moderní způsob ochrany kukuřice

Acceleron® - moderní způsob ochrany kukuřice

09. 01. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 387x

Rozvoj mohutného kořenového systému je základním předpokladem pro dosažení velké výkonnosti rostlin kukuřice, tvorbu vysokého výnosu a výborné kvality produkce. Kořenový systém nezodpovídá pouze za dostatečné ukotvení rostlin v půdě, ale zejména za zprostředkování zabezpečení dostatku živin a vody pro rozvoj rostliny.

Verticillium longisporum na řepce ozimé - účinnost biologický preparátů v řízených podmínkách

Verticillium longisporum na řepce ozimé - účinnost biologický preparátů v řízených podmínkách

06. 01. 2022 Ing. Eva Zusková, Anežka Rásochová, Mgr. Veronika Konradyová, Ing. Marie Maňasová, Ph.D., Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 487x

Zástupci hub rodu Verticillium mají široký hostitelský okruh (slunečnice, brambory, bavlník, olivovník, rajče, salát, vodní meloun). Dva hlavní zástupci rodu Verticillium - V. longisporum a V. dahliae - byli detekováni na řepce v severní a střední Evropě. Diagnostika jednotlivých druhů je poměrně složitá, některé druhy V. longisporum se mohou morfologicky lišit a podobat se V. dahliae (Depotter et al.

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 500x

Spála řepy patří k významným onemocněním cukrové řepy. Vyskytuje ve všech oblastech pěstování řepy, především na utužených a zamokřených půdách. Jedná se o komplexní onemocnění způsobené různými mikroorganizmy vyskytujícími se v půdě a patogeny přenosnými osivem.

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 740x

Semena druhů pěstovaných lupin jsou velmi hodnotná a využívají se do krmných směsí pro hospodářská zvířata a také se využívají pro potravinářské účely.

Houbové choroby chmele

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 556x

Plíseň chmele, choroba, kterou způsobuje Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) G. W. Wilson 1914, je v současné době nejzávažnější houbovou chorobou ohrožující produkci chmele ve všech chmelařských oblastech, převážně pak ve vlhčích regionech (Gent a kol., 2015).

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 534x

V podmínkách České republiky nemají bakteriální choroby řepy hospodářský význam. V porostech se objevují jen zřídka, častější výskyty jsou zaznamenávány v zamokřených půdách v období s optimálními teplotami pro rozvoj bakterie.

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 695x

Jednou z největších výzev v rostlinolékařství, pěstování zemědělských plodin, lesních dřevin, okrasných a dalších rostlin je nepochybně zavlékání nepůvodních druhů škůdců a patogenů. Fenomén zavlékání těchto organizmů je stejně starý jako zemědělství samo, nárůst jeho významu je však výrazněji spjat až s počátkem novověku a zejména nastupujícími hlubokými celospolečenskými změnami koncem 18. a počátku 19.

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (I).

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (I).

11. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 628x

Bakteriální choroby se v porostu řepy cukrovky v ČR nevyskytují tak často jako houbové choroby, ale pokud nastanou vhodné podmínky pro růst a množení bakterií, mohou výrazně snížit výnos a cukernatost a posléze i skladovatelnost bulev.

Virové patogeny bramboru

Virové patogeny bramboru

23. 09. 2021 Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 843x

Lilek brambor (Solanum tuberosum) je významnou potravinou, jeho hlízy mají dobrou stravitelnost, jsou zdrojem škrobu, bílkovin a některých důležitých vitamínů. Jeho plocha pěstování se v současné době pohybuje kolem 30 tis. ha, z čehož asi 10 % tvoří sadbové porosty. Jelikož se jedná o plodinu vegetativně rozmnožovanou, velký význam mají virové patogeny, neboť v sadbových hlízách přežívají a mohou tak být přenášeny do další vegetační sezony.

Toprex je zpět pro podzimní ošetření řepky

Toprex je zpět pro podzimní ošetření řepky

23. 09. 2021 Hana Vargová; Syngenta Choroby Zobrazeno 766x

Minulý týden bylo rozhodnuto o obnovené registraci přípravku Toprex pro podzimní ošetření řepky ozimé. Později seté řepky jsou často nevyrovnané v růstu, a tak je Toprex ideálním řešením právě pro tyto porosty. Toprex větší rosliny řepky zreguluje a drobným rostlinám neublíží. Ideální doba na aplikaci je fáze 4. listu.

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

14. 09. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 662x

Na území České republiky jsou dlouhodobě sledováni dva nejvýznamnější původci virových chorob - virus zakrslosti pšenice (WDV - Wheat Dwarf Virus) a virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV - Barley Yellow Dwarf Virus). Za závažné můžeme považovat obě choroby, které střídavě nabývají na významu.

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

13. 09. 2021 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 864x

V roce 2020 byly na porostech pšenice i ječmene pozorovány fuzariózy klasů často a napadení bylo v mnoha případech silné. Následkem toho se nyní v obilovinách opakovaně setkáváme s nálezy mykotoxinů, a to někdy i s velmi vysokými hodnotami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail