Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Choroby

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 139x

Spála řepy patří k významným onemocněním cukrové řepy. Vyskytuje ve všech oblastech pěstování řepy, především na utužených a zamokřených půdách. Jedná se o komplexní onemocnění způsobené různými mikroorganizmy vyskytujícími se v půdě a patogeny přenosnými osivem.

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 220x

Semena druhů pěstovaných lupin jsou velmi hodnotná a využívají se do krmných směsí pro hospodářská zvířata a také se využívají pro potravinářské účely.

Proseeds
Limagrain

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

Společnost Limagrain má za sebou v sortimentu hybridů na zrno v ranosti FAO 250-260 několik velmi významných hybridů. Zemědělci dlouhé roky spoléhali na spolehlivý a přizpůsobivý hybrid LG 32.58, poté dominoval na polích výnosný hybrid LG 31.276. Nyní jej doplňuje nový kandidát LG 31.272.

Houbové choroby chmele

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 267x

Plíseň chmele, choroba, kterou způsobuje Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) G. W. Wilson 1914, je v současné době nejzávažnější houbovou chorobou ohrožující produkci chmele ve všech chmelařských oblastech, převážně pak ve vlhčích regionech (Gent a kol., 2015).

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (II.)

26. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 341x

V podmínkách České republiky nemají bakteriální choroby řepy hospodářský význam. V porostech se objevují jen zřídka, častější výskyty jsou zaznamenávány v zamokřených půdách v období s optimálními teplotami pro rozvoj bakterie.

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

23. 10. 2021 Mgr. Karel Černý, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 368x

Jednou z největších výzev v rostlinolékařství, pěstování zemědělských plodin, lesních dřevin, okrasných a dalších rostlin je nepochybně zavlékání nepůvodních druhů škůdců a patogenů. Fenomén zavlékání těchto organizmů je stejně starý jako zemědělství samo, nárůst jeho významu je však výrazněji spjat až s počátkem novověku a zejména nastupujícími hlubokými celospolečenskými změnami koncem 18. a počátku 19.

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (I).

Choroby řepy: Bakteriální choroby řepy (I).

11. 10. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 400x

Bakteriální choroby se v porostu řepy cukrovky v ČR nevyskytují tak často jako houbové choroby, ale pokud nastanou vhodné podmínky pro růst a množení bakterií, mohou výrazně snížit výnos a cukernatost a posléze i skladovatelnost bulev.

Virové patogeny bramboru

Virové patogeny bramboru

23. 09. 2021 Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 530x

Lilek brambor (Solanum tuberosum) je významnou potravinou, jeho hlízy mají dobrou stravitelnost, jsou zdrojem škrobu, bílkovin a některých důležitých vitamínů. Jeho plocha pěstování se v současné době pohybuje kolem 30 tis. ha, z čehož asi 10 % tvoří sadbové porosty. Jelikož se jedná o plodinu vegetativně rozmnožovanou, velký význam mají virové patogeny, neboť v sadbových hlízách přežívají a mohou tak být přenášeny do další vegetační sezony.

Toprex je zpět pro podzimní ošetření řepky

Toprex je zpět pro podzimní ošetření řepky

23. 09. 2021 Hana Vargová; Syngenta Choroby Zobrazeno 441x

Minulý týden bylo rozhodnuto o obnovené registraci přípravku Toprex pro podzimní ošetření řepky ozimé. Později seté řepky jsou často nevyrovnané v růstu, a tak je Toprex ideálním řešením právě pro tyto porosty. Toprex větší rosliny řepky zreguluje a drobným rostlinám neublíží. Ideální doba na aplikaci je fáze 4. listu.

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

14. 09. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 462x

Na území České republiky jsou dlouhodobě sledováni dva nejvýznamnější původci virových chorob - virus zakrslosti pšenice (WDV - Wheat Dwarf Virus) a virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV - Barley Yellow Dwarf Virus). Za závažné můžeme považovat obě choroby, které střídavě nabývají na významu.

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

13. 09. 2021 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 556x

V roce 2020 byly na porostech pšenice i ječmene pozorovány fuzariózy klasů často a napadení bylo v mnoha případech silné. Následkem toho se nyní v obilovinách opakovaně setkáváme s nálezy mykotoxinů, a to někdy i s velmi vysokými hodnotami.

Choroby řepy (2): Virové choroby řepy (II.)

Choroby řepy (2): Virové choroby řepy (II.)

09. 09. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 534x

Virové choroby řepy se projevují především žloutnutím listové čepele, mohou se vyskytovat ve všech pěstitelských oblastech řepy cukrovky. V porostu řepy cukrovky se první příznaky virových žloutenek objevují v červenci až srpnu v závislosti na náletu mšic. Viry se často vyskytují ve směsných infekcích.

Cercospora beticola na cukrovce - co je nového

Cercospora beticola na cukrovce - co je nového

27. 08. 2021 Ing. Vít Bittner; MariboHilleshög ApS ČR Choroby Zobrazeno 730x

Cercosporová listová skvrnitost řepy (Cercospora beticola) patří dlouhodobě a pravidelně k nejvážnějším houbovým patogenům napadajícím listy cukrovky. V posledních letech se nejen zvýšila četnost výskytu, ale rozšířilo se také geografické rozšíření i na sever Evropy do Skandinávie, severních oblastí Polska a do pěstitelských oblastí Francie, kde v minulosti měla minoritní hospodářskou škodlivost.

Choroby slunečnice dominující v České republice v minulých třech letech

Choroby slunečnice dominující v České republice v minulých třech letech

23. 08. 2021 Ing. Karel Říha; Brno Choroby Zobrazeno 576x

Na výskytu chorob všech plodin se výrazně podílí momentální klimatické faktory, vlastnosti půdy na dané lokalitě (včetně zásobení živinami a jejich formě) a vlastnosti pěstované odrůdy/hybridu. Obecně platí, že zprávy o chorobách podávají pracovníci výzkumných stanic a různých úřadů. Jimi zakládané pokusy jsou v ČR u slunečnice směrovány téměř výhradně na zkoušení účinnosti pesticidů.

Fungicidní ochrana a stimulace a sóji v roce 2020

Fungicidní ochrana a stimulace a sóji v roce 2020

20. 08. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 612x

Z důvodu absence ochrany sóji proti houbovým chorobám v ČR testujeme třetím rokem i vybrané fungicidy. Přestože se v současné době na našem území tato ochrana jeví jako méně významná, je v budoucnu velmi pravděpodobné (z důvodu zvyšování ploch sóji a globální změny klimatu), že se stane velmi významnou.

Využití přírodních látek s antifungální aktivitou při produkci chmele

Využití přírodních látek s antifungální aktivitou při produkci chmele

13. 08. 2021 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 663x

V rámci tříletých pokusů, ve kterých byly použity vybrané přírodní látky s antifungálním účinkem, byl sledován jejich vliv na produkci a kvalitu chmelových hlávek. Jako přírodní látky s antifungálním účinkem byly vybrány výtažky z mořských řas a terpeny z pomerančovníku, tymiánová silice a chmelový extrakt. Využití těchto látek by mohlo znamenat rozšíření spektra používaných přípravků pro fungicidní ochranu.

Povětrnostní podmínky v roce 2020 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru

Povětrnostní podmínky v roce 2020 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru

09. 08. 2021 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 813x

Povětrnostní podmínky v roce 2020 svým charakterem ve vegetačním období připomínaly některé roky z druhé poloviny minulého století. Přestože jsme byli na jaře varováni, že by mohlo hrozit až pětisetleté sucho, opak byl pravdou a vyšší úhrny srážek na mnoha místech způsobily mj. silnější výskyt houbových chorob a v podzimních měsících komplikovaly sklizeň.

Zdravé porosty a vysoké výnosy s přípravky společnosti ALMIRO

Zdravé porosty a vysoké výnosy s přípravky společnosti ALMIRO

08. 08. 2021 Ing. Jakub Matějovský; ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Choroby Zobrazeno 643x

Měsíc květen patří mezi důležité měsíce v zemědělském roce. Zásahy, které se provádějí v téměř všech hospodářsky důležitých plodinách, mají podstatný vliv na konečný výnos a kvalitu produkce. Důležité je nepodcenit nejen ochranu, ale také výživu rostlin. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí účinná a efektivní řešení.

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2019/20

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2019/20

05. 08. 2021 Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 679x

Již osmým rokem se uskutečnily poloprovozní polní pokusy odrůdami řepky deklarovanými jako rezistentní proti patogenu Plasmodiophora brassicae Wor., který způsobuje chorobu s názvem nádorovitost kořenů brukvovitých, tedy i řepky. Jedná se o půdního patogena, jehož spory v půdě přežívají až 20 let a organizmus je tedy z půdy prakticky neodstranitelný.

Vliv chorob obilnin na výnos

Vliv chorob obilnin na výnos

28. 07. 2021 Ing. Tomáš Fiala; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 597x

Houbové choroby jsou spolu s plevely nejdůležitějšími škodlivými činiteli, které mohou způsobit znatelné ztráty na výnosech kulturních plodin. Zatímco z hlediska potlačení plevelů nemívá agronom prakticky žádné pochybnosti o ekonomické návratnosti herbicidního zásahu, u houbových chorob nemusí být jistota dobře vynaložených finančních prostředků na aplikaci fungicidů vždy samozřejmostí.

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

Choroby řepy (1): Virové choroby řepy (I.)

21. 07. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 752x

Virové choroby řepy se vyskytují ve všech pěstitelských oblastech řepy cukrovky. Výskyt virových chorob úzce souvisí s výskytem jejich přenašečů. Mezi nejzávažnější virové choroby řepy v současné době patří virová rizomanie řepy, dále v porostu řepy můžeme zaznamenat kadeřavost řepy, virovou žloutenku řepy, virové mírné žloutnutí řepy či mozaiku.

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

19. 07. 2021 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 479x

Jestli má zemědělství opravdu nějaké specifikum, tak jsou to nekončící a nepředvídatelné zvraty. Ať už hovoříme o změnách v cenách komodit (což jsou samozřejmě změny velice vítané, pokud hovoříme o pohybu směrem nahoru) nebo o výkyvech v počasí.

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

Relenya® + Kinto® Plus - řešení všech chorob osiva včetně sněti zakrslé

03. 07. 2021 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 708x

Společnost BASF zavádí tento rok novou účinnou látku Revysol® (mefentrifluconazol). V segmentu moření osiv se jedná teprve o druhou účinnou látku proti sněti zakrslé (doposud byl registrován pouze difenoconazol). Relenya® je registrována pro použití do pšenice ozimé (včetně pšenice tvrdé, špaldy, jednozrnky a dvouzrnky).

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

01. 07. 2021 Ing. Ondřej Klap, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 809x

Moření osiva ozimých obilnin je základním agrotechnickým ochranným opatřením, které má zásadní vliv na zdravotní stav, klíčivost a vitalitu rostlin. Podobně jako ve foliární fungicidní ochraně, tak i v oblasti mořidel dojde v následujících letech k mnohým změnám, neboť s velkou pravděpodobností i v tomto segmentu skončí několik hojně používaných fungicidních účinných látek.

Ošetření obilnin proti listovým chorobám a klasu

Ošetření obilnin proti listovým chorobám a klasu

01. 07. 2021 Ing. Pavel Egert; Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o. Choroby Zobrazeno 361x

Zajištění optimálního zdravotního stavu porostů na jaře je stejně důležité jako udržení ozimých obilnin bez plevelů. Letos máme po několika letech za sebou „normální“ zimu s dostatečnou sněhovou pokrývkou, ale s porosty setými poměrně pozdě. V průběhu dubna porosty posilovaly kořenový systém, odnožovaly a jsou často po morforegulačním zásahu.

Faktory snižující účinnost fungicidů vůči bílé hnilobě řepky

Faktory snižující účinnost fungicidů vůči bílé hnilobě řepky

24. 06. 2021 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 928x

Bílá hniloba řepky je onemocnění, jež se v ČR vyskytuje ve všech oblastech pěstování řepky s častými silnými výskyty a patří mezi klíčové choroby (Rimmer a kol. 2007). Je způsobena patogenem Sclerotinia sclerotiorum, který parazituje na více než 300 druzích rostlin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 11
detail