BASF
BASF
BASF

AGRA

Choroby

Rostliny používají „trojského koně“ v boji proti útokům plísní

Rostliny používají „trojského koně“ v boji proti útokům plísní

14. 06. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 237x

Vědci z University of California v Riverside objevili tajnou molekulární zbraň, kterou rostliny používají k napadení buněk útočící plísně šedé. Pokud jste někdy viděli chlupatý kousek ovoce ve vaší lednici, viděli jste plíseň šedou. Je to agresivní houba, která infikuje více než 1 400 různých druhů rostlin, téměř všechno ovoce, zeleninu a mnoho květin.

Balíček Slape® Trio a Stemper®: Nová ekonomicky výhodná nabídka

Balíček Slape® Trio a Stemper®: Nová ekonomicky výhodná nabídka

12. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 141x

V letošní obtížné sezoně Adama nabízí novou ekonomicky výhodnou nabídku dvou produktů, které spolu funkčně souvisí stejným načasováním aplikace. Širokospektrálním fungicidním zásahem, který na jaře udrží rychle se vyvíjející listovou plochu obilnin zdravou a požadavkem správně zregulovat porost obilnin tak, aby jeho výnos nebyl znehodnocen pozdějším polehnutím a stal se tak chloubou a radostí úspěšného pěstitele.

Limagrain
Energen

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

Témata popsaná v nadpisu se nám kumulovala v telefonických rozhovorech minulých dní. Dominantní bylo poškození kroupami v širokém a nerovnoměrném pásu od Kolína po Opavu, k tomu přicházelo téma lokálního zamokření, regionálních přísušků a občas i nevypláchnutých postřikovačů po herbicidu. Z důvodu velkého počtu dotazů jsme se rozhodli aktualizovat principy regenerace pro plodiny a momenty jichž se to aktuálně týká.

Pevná konstanta pro zdraví a energii obilnin

Pevná konstanta pro zdraví a energii obilnin

11. 06. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 146x

V podobě fungicidu Cayunis® přichází na trh nový fungicid, který přináší inovativní přístup k úspěšnému řešení širokého spektra houbových chorob pro podporu tvorby výnosů za různých povětrnostních podmínek. Tento fungicid naplní očekávání z pohledu vysoké účinnosti a ekonomiky fungicidního zásahu ve všech oblastech při různé intenzitě pěstování obilnin.

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

11. 06. 2024 Mgr. Jana Palicová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 275x

Ztráty na výnosech způsobené chorobami pat stébel mohou dosahovat více než 30 %. Úspěšnou chemickou ochranu v posledních letech komplikuje omezování dostupných fungicidních přípravků Evropskou unií a vznik rezistentních kmenů patogenů vůči účinným látkám fungicidů. Základem spolehlivé strategie ochrany obilnin proti stéblolamu, nejzávažnější chorobě pat stébel obilnin, se jeví pěstování odolných odrůd.

Romeo si plodiny zamilují

Romeo si plodiny zamilují

09. 06. 2024 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 137x

Nový fungicid Romeo se zcela unikátní účinnou látkou a ojedinělým mechanizmem působení můžete využít k ochraně řepky olejlky, hořčice, révy vinné, zeleniny, jahodníku, jabloní, bylin, okrasných rostlin a trávníků proti houbovým patogenům a na celkové posílení odolnosti rostlin.

Výskyt chorob obilnin a možnosti fungicidní ochrany

Výskyt chorob obilnin a možnosti fungicidní ochrany

06. 06. 2024 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 142x

Obilniny se pěstují na téměř 55 % orné půdy v České republice. V roce 2023 bylo oseto obilninami na našem území podle Českého statistického úřadu 1 326 tis. ha. Obilniny jsou pěstovány ve všech výrobních oblastech a jsou také důležitými předplodinami pro následné plodiny. To je pádný důvod, proč se zabývat obilninami. Výše jejich výnosu závisí na celkové kondici a zdraví porostů. Zdravotní stav může být ovlivněn řadou faktorů.

Virová zakrslost ozimého ječmene

Virová zakrslost ozimého ječmene

05. 06. 2024 Ing. Josef Pozděna, CSc.; Náchod Choroby Zobrazeno 326x

V letošním jarním období bylo možné pozorovat nebývale vysoké ochoření ozimého ječmene žlutou virovou zakrslostí ječmene. Výskyty byly nejen v nížinných oblastech východních Čech, ale i v polohách s nadmořskou výškou kolem 450 m n. m.

Mirage® C: Nejen stéblolam na výbornou

Mirage® C: Nejen stéblolam na výbornou

03. 06. 2024 Ing. Jiří Vašek; Adama Choroby Zobrazeno 99x

Po loňském vypadnutí léty oblíbené účinné látky prochloraz vyvstala před pěstiteli ozimých obilnin otázka, která účinná látka může efektivně nahradit zásah na první jarní ozdravění porostu, a to zejména tam, kde hrozí napadení porostu pravým stéblolamem? Řešení ale tady je. Naštěstí ještě účinnější.

Moderní fungicidní ochrana cukrovky na bázi účinné látky Revysol®

Moderní fungicidní ochrana cukrovky na bázi účinné látky Revysol®

01. 06. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 208x

Cukrová řepa dokáže zajistit vysoké zisky, ale proto, abyste získali vysoký výnos a cukernatost, musíte této plodině zajistit intenzivní ochranu. Fungicidy Alonty® a Belanty® od společnosti BASF znamenají novou éru ochrany cukrové řepy poté, co jsme v roce 2020 přišli o registraci účinné látky epoxiconazole.

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

28. 05. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 332x

Proti klasovým fuzáriím je určen fungicid Prosaro® 250 EC v době kvetení. V nabídce pro letošní rok je cenově zvýhodněný balíček Cayunis® + Prosaro® Pack se slevou 10%. Fungicid Hutton® Forte není primárně určen k ochraně klasů, ale rozsah jeho registrace a velmi dobrá účinnost proti klasovým fuzáriím v pšenici ozimé a v ječmeni jarním toto použití nabízí. Toho lze s výhodou využít, pokud plánujeme jedno fungicidní ošetření na přelomu T2 a T3.

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

23. 05. 2024 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková, Daniela Pátková; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Choroby Zobrazeno 967x

Fuzariózy klasu patří k závažným chorobám obilnin. Kromě snížení výnosu a technologické kvality představuje velký problém akumulace mykotoxinů v zrnu. Mezi nejčastější původce klasových fuzarióz ve střední Evropě patří Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, F. poae a F. sporotrichioides. F. graminearum a F. culmorum.

Aktuální situace v ochraně sadby brambor proti přenašečům virových chorob a možnosti řešení

Aktuální situace v ochraně sadby brambor proti přenašečům virových chorob a možnosti řešení

20. 05. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 409x

Virové choroby u brambor patří k nejzávažnějším škodlivým činitelům, které snižují výnos a kvalitu hlíz. Protože s nimi nelze bojovat přímo, je pro produkční plochy rozhodující zdravá sadba, která nenese zátěž virových chorob. Limitovaný výskyt virů v sadbě je jedním ze základních kritérií její kvality, a kromě řady dalších požadavků také podmínkou její certifikace.

Choroby luskovin: Virové choroby

Choroby luskovin: Virové choroby

18. 05. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 430x

Virózy na luskovinách se mohou projevovat zakrslostí, snížením výnosu a zhoršením kvality semen, a zároveň i zvýšením náchylnosti rostlin k napadení jinými patogeny. Na luskovinách nejvíce škodí viry rodu Potyvirus, čeledi Potyviridae (virus semenem přenosné mozaiky hrachu, virus žluté mozaiky fazolu, virus obecné mozaiky fazolu a virus mozaiky sóje) a rodu Enamovirus, čeledi Solemoviridae (virus výrůstkové mozaiky hrachu).

Lze predikovat výskyt rzí na pšenici v roce 2024?

Lze predikovat výskyt rzí na pšenici v roce 2024?

06. 05. 2024 Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 52x

Prognózy výskytu houbových chorob obilnin pro následující vegetační období jsou předmětem zájmu každou počínající sezonu. V prognózách rozvoje chorob hrají zásadní roli modely počasí a dohledové systémy. Analýzou vzorců počasí lze odhadovat trendy a určit potenciální ohniska rozvoje onemocnění.

Choroby bobkovišně

Choroby bobkovišně

04. 05. 2024 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 1591x

Bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus L., Rosaceae) je v současné době známa především jako okrasný, stálezelený keř, který byl dříve využíván i v lidovém léčitelství. Za místa původního výskytu jsou považovány oblasti táhnoucí se od jihozápadní Asie až do jihovýchodní Evropy a v jižní Evropě a v Anglii byl již v 16. stol. vysazován jako okrasná dřevina. V současné době se lze setkat s různými kultivary, používané do živých plotů, např.

Univerzálna fungicídna ochrana repky a ďalších plodín

Univerzálna fungicídna ochrana repky a ďalších plodín

02. 05. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 374x

Výmera zasiatej ozimnej repky opäť v ostatnom roku výraznejšie narástla nad úroveň 350 tis. ha. Skrátený interval striedania plodín a zvýšená intenzita pestovania repky tvoria vhodné podmienky pre rozširovanie patogénov a škodcov, ktorí sa v minulosti v takej miere nevyskytovali.

Nový fungicid Gavial 375 SC

Nový fungicid Gavial 375 SC

26. 04. 2024 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Choroby Zobrazeno 411x

Každoročně společnost Innvigo uvádí na trh nejnovější formulace přípravků na ochranu rostlin. Výjimkou není ani nový inovativní fungicidní přípravek Gavial 375 SC.

Inovace v ochraně řepky olejky

Inovace v ochraně řepky olejky

23. 04. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 308x

Společnost Sumi Agro nabídne v letošním roce pěstitelům pět nových přípravků, z nichž jsou dva zaměřeny na ochranu řepky olejky proti houbovým chorobám. Fungicidy Bontoc a Romeo přináší možnost postavit ochranu porostu ozimé řepky skutečně na míru dané situaci a aktuálnímu stavu porostů.

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

03. 04. 2024 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 974x

Ozimá řepka je stále po obilninách druhou nejvýznamnější plodinou českého zemědělství. V roce 2023 byla řepka sklizena na 380 000 ha s průměrným výnosem 3,4 t/ha. Tento výnos patří k nejlepším výsledkům posledního desetiletí. U mnoha pěstitelů by však výnos mohl ještě vyšší, protože výnosový potenciál nových hybridních odrůd řepky nemůže být v praxi využíván. Častou příčinou je málo účinná ochrana proti chorobám a škůdcům.

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

02. 04. 2024 Ing. Marek Šmíka; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 865x

Pictor® Revy je špičkový fungicid a nástupce legendárního přípravku Pictor®, který zajišťuje dokonalou ochranu řepky a slunečnice proti houbovým chorobám ve fázi kvetení. Přichází na trh v roce, ve kterém bude ukončeno povolení pro používání přípravku Pictor®. Oba tyto přípravky budeme v letošním roce prodávat souběžně.

Priaxor<sup>®</sup> EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

Priaxor® EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

01. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 458x

Fungicid Priaxor® EC se od svého zavedení etabloval na nejvyšších příčkách oblíbenosti v ochraně obilnin před houbovými chorobami. Věříme, že za to vděčíme kombinaci vynikajících účinných látek a špičkové formulaci našeho fungicidu. Priaxor® EC totiž dokáže vyřešit celé spektrum listových chorob s výhodou registrace do všech obilnin (s výjimkou ovsa) a to přitom nezávisle na podmínkách počasí.

Choroby olejnin: Listové skvrnitosti světlice barvířské

Choroby olejnin: Listové skvrnitosti světlice barvířské

25. 03. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 387x

Na listových skvrnitostech světlice barvířské se podílí zejména houby Colletotrichum acutatum a Ramularia carthamicola. Vyskytují se především v teplých oblastech ČR a jsou přenosné osivem. Napadají rostliny světlice v průběhu celé vegetace a při vyšším infekčním tlaku mohou způsobit velké ztráty na výnosu.

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu

03. 03. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 453x

Po letošní velmi teplé zimě se dá očekávat, že obilniny mohou být napadeny primárními infekcemi houbových chorob, které v latentní formě přečkávají již od podzimu. Pokud bude i vlhké a teplé časné jaro bude potřeba tyto primární infekce vyřešit – nejčastěji se může jednat o braničnatku pšeničnou a hnědou skvrnitost v ječmeni.

Daxur® - pomůže udržet rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou ošetření

Daxur® - pomůže udržet rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou ošetření

01. 03. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 492x

Současná situace na trhu s obilninami není jednoduchá, ceny komodit jsou na extrémně nízkých hodnotách, prodražuje se každodenní provoz (cena pohonných hmot a lidské síly) a každý agronom si klade otázku, jak ochránit úrodu obilnin za přijatelnou cenu pěstební technologie. Navíc se každý rok setkáváme s rozmary počasí a plánování aplikace fungicidů je čím dál složitější.

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2022/23

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2022/23

23. 02. 2024 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 543x

Průběh vegetace a intenzita výskytu škodlivých organizmů jsou výrazně ovlivněny průběhem povětrnostních podmínek na dané lokalitě. Vegetační rok 2022/23 byl poznamenán rychlými výkyvy během celé sezony. Chladnější a vlhčí podmínky během setí ozimů vystřídal mimořádně teplý a suchý podzim a následně celkově mírná zima s krátkými mrazovými periodami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 17
detail