Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Choroby

Možnosti ochrany obilnin proti virovým zakrslostem

Možnosti ochrany obilnin proti virovým zakrslostem

14. 11. 2022 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 344x

Virus žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus - BYDV) spolu s virem zakrslosti pšenice (Wheat dwarf virus - WDV) působí v ČR nejvýznamnější virová onemocnění obilnin. Výskyt infekcí BYDV/WDV v jednotlivých ročnících kolísá a závisí na průběhu počasí, populační hustotě vektorů a dalších faktorech.

Choroby lísky obecné

Choroby lísky obecné

18. 10. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 235x

Jen málokdo považuje lísku obecnou (Corylus avellana, Betulaceae) za léčivou rostlinu, spíše se pod tímto názvem vybaví její plody, lískové oříšky. Rodové jméno Corylus je odvozeno od srostlých listenů, které obklopují skořápku oříšku, a pochází z řeckého korys = helma, klobouk. Druhové jméno avellana se obvykle odvozuje od italské provincie Avellino nebo od města Abella, v současnosti Avella.

Renofarmy
Použití biologických přípravků při pěstování česneku v ročníku 2021/22

Použití biologických přípravků při pěstování česneku v ročníku 2021/22

17. 10. 2022 Bc. Veronika Vancová, Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 289x

V podzimním období 2021 byl založen druhý ročník pokusů s využitím biologických přípravků při pěstování česneku.

Limagrain

Funkční siláž s garancí kvality - 25 let konceptu LG Animal Nutrition®

Chovatelé v našich klimatických podmínkách do krmných dávek dlouhodobě a s jistotou začleňují kukuřičnou siláž. Dokonce jsou i tací, kteří ji z objemných krmiv upřednostňují před travními senážemi nebo luskovino-obilnými směskami. Většinou z pragmatických důvodů daných pěstitelskými a provozními podmínkami. Nárůst mléčné užitkovosti v chovech je mj. také úměrná schopnosti vypěstovat kukuřici ve vyšších nadmořské výšce. A to zdaleka není dávná historie.

Choroby slunečnice: Listové skvrnitosti slunečnice

Choroby slunečnice: Listové skvrnitosti slunečnice

14. 10. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 210x

Mezi významné listové choroby poškozující slunečnici po celou dobu vegetace patří alternáriová a septoriová skvrnitost slunečnice. Snížením asimilační plochy listů se hůře vyvíjejí nažky, snižuje se jejich kvalita a klíčivost. Obě choroby jsou přenosné osivem.

Využití biologických přípravků při pěstování česneku

Využití biologických přípravků při pěstování česneku

13. 10. 2022 Bc. Veronika Vancová; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 452x

Česnek kuchyňský patří mezi nejdůležitější zeleniny v České republice, proto má pěstování česneku u nás dlouholetou tradici. Kvalita českého česneku je známá i v zahraničí. V roce 2020 se pěstovalo okolo 550 ha česneku a sklidilo se téměř 2 500 t. Odhaduje se, že u malopěstitelů se pěstuje česnek na dalších 200 ha. Vzhledem k tomu, že spotřeba česneku v ČR se odhaduje ročně na 7 000–8 000 t, je prostor pro rozšíření pěstování ještě velký.

Choroby slunečnice: Černá a červenohnědá stonková skvrnitost slunečnice

Choroby slunečnice: Černá a červenohnědá stonková skvrnitost slunečnice

06. 10. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 219x

Mezi významné patogeny slunečnice, které způsobují skvrnitosti a lámání stonků, můžeme zařadit i houby Plenodomus lindquistii a Diaporte helianthi. Nažky v napadených úborech jsou slabě vyvinuté nebo prázdné, dochází ke snížení hmotnosti semen a obsahu oleje v semeni.

Choroby zeravu

Choroby zeravu

05. 10. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 289x

Túje (Thuja L., Cupressaceae), česky zerav, jsou známy především jako stálezelené okrasné dřeviny vysazované často na soukromých zahradách do živých plotů, na hřbitovech i ve veřejné zeleni. Méně se již ví o léčivých účincích, i když zerav používali k léčení severoameričtí indiáni již v 16. stol. Všechny části zeravu obsahují jedovatý thujon, který může u citlivých jedinců podráždit pokožku, po požití zvracení, krvavé průjmy, poškození ledvin aj.

Choroby slunečnice: Šedá plísňovitost a popelavá hniloba slunečnice

Choroby slunečnice: Šedá plísňovitost a popelavá hniloba slunečnice

30. 09. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 197x

V předchozím článku jsme se zaměřili na polyfágního houbového patogena Sclerotinia sclerotiorum způsobujícího bílou hnilobu slunečnice. Poměrně vysoké ztráty na výnosu může způsobit i další polyfágní patogen Botrytis cinerea. Největší škody na slunečnici způsobuje za deštivého počasí během kvetení a dozrávání. Naopak za suchého a teplého počasí může být slunečnice napadána v pořadí třetím polyfágním patogenem Macrophomina phaseolina.

Nová metoda ošetřování půdních substrátů proti Plasmodiophora brassicae - nádobové pokusy

Nová metoda ošetřování půdních substrátů proti Plasmodiophora brassicae - nádobové pokusy

22. 09. 2022 Ing. Jonáš Hnátek, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 218x

Plasmodiophora brassicae - původce onemocnění nádorovitosti košťálovin se řadí k limitujícím faktorům pěstování brukvovitých plodin u nás. Tento patogen se vyskytuje přibližně na 11 % produkčních ploch, kde jsou tyto plodiny pěstovány. Odhadované hospodářské ztráty jsou mezi 10 a 15 % (Dixon, 2009).

Cerkosporióza cukrové řepy - rozdílný dopad v ročníku 2020 a 2021

Cerkosporióza cukrové řepy - rozdílný dopad v ročníku 2020 a 2021

06. 09. 2022 Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Choroby Zobrazeno 321x

Houbové choroby listů cukrové řepy byly v posledních letech největším ohrožením výnosů a cukernatosti řepy. Těch chorob je více, ale cerkosporióza je na prvním místě a s jejím zvládnutím si většinou poradíme i s těmi ostatními. V ročníku 2019 zdevastovala cerkosporióza porosty řepy na Moravě, v ročníku 2020 pak v celém Česku i v okolních zemích.

Podzimní Toprex je zpět

Podzimní Toprex je zpět

25. 08. 2022 Ing. Helena Bochová; Syngenta Czech Choroby Zobrazeno 379x

Trápí vás často nevyrovnané nebo stresované porosty řepky na podzim, nebo máte problém s výskytem fomy v řepce? Tak právě pro vás máme řešení této situace v podobě přípravku Toprex. Ten je nyní opět registrován i pro podzimní aplikaci v řepce ozimé. Pamětníci jistě znají aplikaci Toprexu na podzim v dávce 0,3 l/ha, ale pro osvěžení paměti je dobré si připomenout proč byla tato aplikace tak oblíbená.

Mykotoxiny v obilovinách - legislativa a skutečnost

Mykotoxiny v obilovinách - legislativa a skutečnost

24. 08. 2022 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 313x

Sledování výskytu fuzáriových mykotoxinů v obilovinách sklizených v České republice ukazuje, že zejména deoxynivalenol (DON) je v našich podmínkách běžně se vyskytujícím kontaminantem obilnin. Mezi jednotlivými sklizňovými ročníky jsou v úrovni kontaminace velké rozdíly, a to zejména u kukuřice, u které jsou také nejčastěji zjišťovány vzorky překračující legislativní limity.

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

18. 08. 2022 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 371x

Některé ekonomicky významné choroby obilnin jsou přenosné osivem. Původci houbových chorob mohou být ve formě spor nebo mycelia přítomni na osivu jako kontaminace povrchu, mohou být skryti pod semennými obaly nebo pronikat do vnitřních vrstev obilky. Může tak dojít k introdukci patogena s osivem na novou lokalitu, především se ale přítomnost osivem přenosného patogena promítne do klíčivosti osiva, zdravotního stavu rostlin a do výnosu.

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 259x

V současné době patří bílá hniloba slunečnice k hospodářsky nejzávažnějším chorobám nejen slunečnice, ale i ostatních olejnin. Je rozšířena na celém území ČR. Patogen způsobující bílou hnilobu napadá rostliny slunečnice ve všech vývojových fázích a za příznivých podmínek může způsobit značné ztráty na výnosu.

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 316x

Výskyt klasových fuzarióz včetně akumulace mykotoxinů je ovlivněn podmínkami ročníku a mikroklimatem lokality. Z dlouhodobých pozorování však vyplývá, že mimo ročníku hraje důležitou roli i volba odrůdy. Každoročně ÚKZÚZ provádí průzkum výskytu původců růžovění v zrnu pšenice a výstupy jsou výsledkem spolupráce s oddělením genetiky a šlechtění rostlin Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Choroby černého rybízu

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 459x

Černý rybíz (Ribes nigrum L.) je známý spíše jako drobné ovoce než léčivá rostlina. Jeho plody jsou bohatým zdroje bioaktivních látek, které působí jako antioxidanty, obsahují vitamíny (C, B5, A), prvky (Mg, K, P, Fe, Ca, Zn), kyselinu gama-linolovou a další esenciální živiny. Pupeny a listy jsou zdrojem fenolických sloučenin a patří k významným zdrojům surovin pro potravinářský a zdravotnický průmysl.

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 324x

Ječmen jarní patří mezi hojně pěstované plodiny jak celosvětově, tak i v ČR, kde k jeho rozšíření přispělo sladovnické využití. Je to rostlina poměrně nenáročná a přizpůsobivá. Díky této vlastnosti se vydatně pěstuje i v sušších oblastech, které by pro jiné obilniny byly nevhodné.

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

31. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková, RNDr. Petra Lišková, Ph.D.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 371x

Stanovení potenciálu vzniku a vývoje rezistence u patogenů, její monitoring a doporučení jak jí předcházet, je jedním ze základních podmínek pro využívání fungicidů v praxi. Tam, kde není monitoring rezistence běžnou praxí, je rezistence poprvé zaznamenána, až když pěstitelé zpozorují významné selhání účinnosti dříve účinných přípravků. Poté se musí rezistence odebraných vzorků patogenu potvrdit za kontrolovaných podmínek v laboratoři.

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2020/21

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2020/21

29. 07. 2022 Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 282x

Již po deváté se loňskou sezonu realizovaly na zamořených pozemcích pokusy s odrůdami řepky rezistentními proti patogenu Plasmodiophora brassicae, Wor. jenž způsobuje nádorovitost kořenů brukvovitých. Pokusy probíhaly v koordinaci s Katedry ochrany rostlin ČZU, Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin a daným podnikem, tentokrát na třech lokalitách v rámci ČR.

Monitoring rezistence Venturia inaaequlis vůči vybraným fungicidům používaných v ochraně jabloní

Monitoring rezistence Venturia inaaequlis vůči vybraným fungicidům používaných v ochraně jabloní

28. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 309x

Strupovitost jabloně způsobená houbovým patogenem Venturia inaaequlis (Cke.) Wint., je mezi pěstiteli dobře známou chorobou, která při nezvládnuté ochraně působí významné ekonomické ztráty. Jedním z úskalí používání stejného portfolia fungicidů je selekce rezistentních kmenů patogenu.

Choroby slunečnice: Plíseň slunečnice

Choroby slunečnice: Plíseň slunečnice

22. 07. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 273x

Slunečnice roční je napadána řadou patogenů způsobující listové a stonkové choroby. Většina patogenů je houbového původu, v dnešním čísle se však zaměříme na plíseň Plasmopara halstedii. Plísně byly dříve také řazeny do hub (říše Fungi), ale na základě molekulárních poznatků byly přeřazeny do skupiny „houbám podobných organizmů“.

Podmínky vzniku epidemií klasových fuzárií na obilninách

Podmínky vzniku epidemií klasových fuzárií na obilninách

21. 07. 2022 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Choroby Zobrazeno 352x

Infekční období klasových fuzárií má svá specifika a na rozdíl od řady původců listových chorob je vázáno jen na omezené období vývoje plodiny. Infekce nenapadá základy vyvíjejících se klasů, které jsou ukryty ve stéblech, nedochází k jejímu systemickému šíření pletivy stébel v průběhu růstu rostliny, kterou známe dobře například u snětí.

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

19. 07. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 399x

Moření osiva ozimých obilnin je základním agrotechnickým ochranným opatřením, které má zásadní vliv na zdravotní stav, klíčivost a vitalitu rostlin. V současné době máme na trhu celou řadu standardních mořidel, které zajistí ochranu obilnin proti základním chorobám osiva a vzcházející rostliny.

Choroby petržele

Choroby petržele

12. 07. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 844x

Petržel obecná (Petroselinum crispum, Apiaceae) je známa především jako kořenová či listová zelenina s hladkými či zkadeřenými listy a charakteristickou vůní. Méně se ale ví o jejich léčivých účincích i o dřívějším využívání jako mystické magické byliny. Ve starověkém Egyptě se používala při kultu mrtvých, ve středověku byla součástí čarodějnických mastí.

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 402x

Ozimá pšenice představuje pro většinu zemědělských podniků v ČR základní komoditu pro celou ekonomiku hospodaření. Proto je potřeba myslet na kvalitu sklizně již před setím a ochránit porosty před chorobami přenášenými osivem nebo chorobami, které mohou přežívat v půdě. Dlouhodobý monitoring snětí u pšenic v ČR dokládá neustálou přítomnost spor jak sněti mazlavé pšeničné, tak sněti zakrslé.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail