BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby

Choroby pupalky

Choroby pupalky

24. 03. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 83x

Do rodu pupalka (Oenothera) je zahrnuto 120 až 200 druhů, které se původně vyskytovaly v oblastech mírného pásma Severní, Střední a Jižní Ameriky. Do Evropy se pupalka dostala kolem roku 1620, často neúmyslně s dováženými náklady, ale některé druhy byly cíleně dovezeny jako okrasné rostliny, které se postupným zplaňováním staly součástí středoevropské flóry.

Získejte předplatné časopisu Agromanuál až do konce roku za výhodnou cenu 500 Kč - více informací zde

Současný stav v pěstování a výskytu kořenových chorob u hrachu

Současný stav v pěstování a výskytu kořenových chorob u hrachu

06. 03. 2023 Ing. Radmila Dostálová; Agritec Plant Research, s.r.o. Šumperk Choroby Zobrazeno 468x

Hrách je v podmínkách České republiky (ČR) nejpěstovanějším druhem z čeledi bobovitých. V roce 2022 se osevy hrachu zvýšily na 40 627 ha, což je za posledních deset let největší plocha. Pro budoucí období se očekává obdobný stav možná i další narůst ploch. Průměrný výnos se v ČR se u významných pěstitelů pohyboval od kolem 3–4,5 t/ha, dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) bývají publikovány nižší výnosy, v roce 2022 to bylo 2,92 t/ha.

Varistar
Priaxor® EC - stálice v ochraně obilnin před houbovými chorobami

Priaxor® EC - stálice v ochraně obilnin před houbovými chorobami

01. 03. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D., BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 152x

Fungicid Priaxor® EC se od svého zavedení etabloval na nejvyšších příčkách oblíbenosti v ochraně obilnin před houbovými chorobami. Věříme, že za to vděčíme vynikajícím vlastnostem našeho fungicidu. Priaxor® EC totiž dokáže vyřešit celé spektrum listových chorob s výhodou registrace do všech obilnin (s výjimkou ovsa).

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu v časné fungicidní ochraně obilnin

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu v časné fungicidní ochraně obilnin

01. 03. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 161x

Časná jarní aplikace od fáze konce odnožování až po vyvinutý praporcový list vyžaduje aplikaci fungicidu, který splňuje kombinaci mnoha požadavků. Dlouhodobá preventivní účinnost v kombinaci s rychlou kurativní aktivitou, odolnost smyvu deštěm i účinek při nízkých teplotách.

Choroby brukvovitých olejnin: Bílá hniloba a šedá plísňovitost řepky

Choroby brukvovitých olejnin: Bílá hniloba a šedá plísňovitost řepky

28. 02. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 266x

Bílá hniloba řepky a šedá plísňovitost brukvovitých patří k hospodářsky závažným chorobám nejen na řepce olejce. Původci těchto chorob jsou polyfágní houby, mají široký okruh hostitelských rostlin. Napadají rostliny ve všech vývojových fázích, rozrušují vodivá pletiva, dochází tak k lámání stonků a předčasnému zasychání rostlin, a tím pádem i k značným ztrátám na výnosu. Podrobnější popis patogenů najdete u chorob slunečnice.

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2021/22

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2021/22

16. 02. 2023 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 213x

Výskyt škodlivých organizmů a průběh vegetace jsou zásadním způsobem ovlivněny průběhem počasí na dané lokalitě. Ve vegetačním roce 2021/22 mělo největší význam nejprve velmi teplé počasí doprovázené minimem srážek během září a října a následně chladné a suché jaro vystřídané vysokými, později až extrémními teplotami a srážkami v závěru vegetace.

Škodlivé organizmy na sóje v roce 2022

Škodlivé organizmy na sóje v roce 2022

13. 02. 2023 Ing. Eliška Krobotová; Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Choroby Zobrazeno 277x

Sója se řadí mezi jednou z nejcennějších zemědělských plodin ve světě a její obliba významně vzrostla i u nás. Je důležitou olejnou plodinou a zdrojem rostlinných bílkovin. V České republice sója představuje po hrachu druhou nejrozšířenější luskovinu. Zvýšení ploch sóje udávají vysoké ceny hnojiv, na které je sója nenáročná, vysoká poptávka a dále také nadprůměrné výnosy sójových bobů.

Bakterie Candidatus Liberibacter solanacearum - riziko nejen pro pěstování brambor

Bakterie Candidatus Liberibacter solanacearum - riziko nejen pro pěstování brambor

10. 02. 2023 Dr. Ing. Zdeněk Chromý, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Choroby Zobrazeno 242x

Výskyt bakterie Candidatus Liberibacter solanacearum byl poprvé zjištěn v roce 2008 zároveň na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických, kde je považována za původce onemocnění brambor pojmenovaného „zebra chip“. Bakterie napadá i další lilkovité plodiny, na evropském kontinentu je známa zejména jako patogen působící škody na plodinách z čeledi miříkovité.

Choroby brukvovitých olejnin: Nádorovitost kořenů brukvovitých

Choroby brukvovitých olejnin: Nádorovitost kořenů brukvovitých

23. 12. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 342x

Nádorovitost kořenů brukvovitých je choroba způsobena půdním patogenem Plasmodiophora brassicae z říše Protozoa, oddělení Plasmodiophoromycota. Patogen napadá všechny rostliny z čeledi brukvovité (Brassicaceae), z brukvovitých olejnin řepku olejku, hořčici setou, brukev řepák olejný (řepice olejná). V České republice se vyskytuje ojediněle, ve větší míře v severních Čechách a na severní Moravě.

Choroby slunečnice: Padlí a rzivost slunečnice

Choroby slunečnice: Padlí a rzivost slunečnice

02. 12. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 311x

Choroby padlí a rzivost slunečnice se v porostu vyskytují většinou až po odkvětu rostlin, a tudíž nezpůsobují závažné škody na výnosu. Pokud se choroba v porostu vyskytne již v raných růstových fázích, může způsobit omezení růstu, zakrslost rostlin, v pozdnějších růstových fázích může docházet ke snižování asimilační plochy

Možnosti ochrany obilnin proti virovým zakrslostem

Možnosti ochrany obilnin proti virovým zakrslostem

14. 11. 2022 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 1998x

Virus žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus - BYDV) spolu s virem zakrslosti pšenice (Wheat dwarf virus - WDV) působí v ČR nejvýznamnější virová onemocnění obilnin. Výskyt infekcí BYDV/WDV v jednotlivých ročnících kolísá a závisí na průběhu počasí, populační hustotě vektorů a dalších faktorech.

Choroby lísky obecné

Choroby lísky obecné

18. 10. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 484x

Jen málokdo považuje lísku obecnou (Corylus avellana, Betulaceae) za léčivou rostlinu, spíše se pod tímto názvem vybaví její plody, lískové oříšky. Rodové jméno Corylus je odvozeno od srostlých listenů, které obklopují skořápku oříšku, a pochází z řeckého korys = helma, klobouk. Druhové jméno avellana se obvykle odvozuje od italské provincie Avellino nebo od města Abella, v současnosti Avella.

Použití biologických přípravků při pěstování česneku v ročníku 2021/22

Použití biologických přípravků při pěstování česneku v ročníku 2021/22

17. 10. 2022 Bc. Veronika Vancová, Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 492x

V podzimním období 2021 byl založen druhý ročník pokusů s využitím biologických přípravků při pěstování česneku.

Choroby slunečnice: Listové skvrnitosti slunečnice

Choroby slunečnice: Listové skvrnitosti slunečnice

14. 10. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 403x

Mezi významné listové choroby poškozující slunečnici po celou dobu vegetace patří alternáriová a septoriová skvrnitost slunečnice. Snížením asimilační plochy listů se hůře vyvíjejí nažky, snižuje se jejich kvalita a klíčivost. Obě choroby jsou přenosné osivem.

Využití biologických přípravků při pěstování česneku

Využití biologických přípravků při pěstování česneku

13. 10. 2022 Bc. Veronika Vancová; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 659x

Česnek kuchyňský patří mezi nejdůležitější zeleniny v České republice, proto má pěstování česneku u nás dlouholetou tradici. Kvalita českého česneku je známá i v zahraničí. V roce 2020 se pěstovalo okolo 550 ha česneku a sklidilo se téměř 2 500 t. Odhaduje se, že u malopěstitelů se pěstuje česnek na dalších 200 ha. Vzhledem k tomu, že spotřeba česneku v ČR se odhaduje ročně na 7 000–8 000 t, je prostor pro rozšíření pěstování ještě velký.

Choroby slunečnice: Černá a červenohnědá stonková skvrnitost slunečnice

Choroby slunečnice: Černá a červenohnědá stonková skvrnitost slunečnice

06. 10. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 379x

Mezi významné patogeny slunečnice, které způsobují skvrnitosti a lámání stonků, můžeme zařadit i houby Plenodomus lindquistii a Diaporte helianthi. Nažky v napadených úborech jsou slabě vyvinuté nebo prázdné, dochází ke snížení hmotnosti semen a obsahu oleje v semeni.

Choroby zeravu

Choroby zeravu

05. 10. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 484x

Túje (Thuja L., Cupressaceae), česky zerav, jsou známy především jako stálezelené okrasné dřeviny vysazované často na soukromých zahradách do živých plotů, na hřbitovech i ve veřejné zeleni. Méně se již ví o léčivých účincích, i když zerav používali k léčení severoameričtí indiáni již v 16. stol. Všechny části zeravu obsahují jedovatý thujon, který může u citlivých jedinců podráždit pokožku, po požití zvracení, krvavé průjmy, poškození ledvin aj.

Choroby slunečnice: Šedá plísňovitost a popelavá hniloba slunečnice

Choroby slunečnice: Šedá plísňovitost a popelavá hniloba slunečnice

30. 09. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 300x

V předchozím článku jsme se zaměřili na polyfágního houbového patogena Sclerotinia sclerotiorum způsobujícího bílou hnilobu slunečnice. Poměrně vysoké ztráty na výnosu může způsobit i další polyfágní patogen Botrytis cinerea. Největší škody na slunečnici způsobuje za deštivého počasí během kvetení a dozrávání. Naopak za suchého a teplého počasí může být slunečnice napadána v pořadí třetím polyfágním patogenem Macrophomina phaseolina.

Nová metoda ošetřování půdních substrátů proti Plasmodiophora brassicae - nádobové pokusy

Nová metoda ošetřování půdních substrátů proti Plasmodiophora brassicae - nádobové pokusy

22. 09. 2022 Ing. Jonáš Hnátek, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 342x

Plasmodiophora brassicae - původce onemocnění nádorovitosti košťálovin se řadí k limitujícím faktorům pěstování brukvovitých plodin u nás. Tento patogen se vyskytuje přibližně na 11 % produkčních ploch, kde jsou tyto plodiny pěstovány. Odhadované hospodářské ztráty jsou mezi 10 a 15 % (Dixon, 2009).

Cerkosporióza cukrové řepy - rozdílný dopad v ročníku 2020 a 2021

Cerkosporióza cukrové řepy - rozdílný dopad v ročníku 2020 a 2021

06. 09. 2022 Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Choroby Zobrazeno 499x

Houbové choroby listů cukrové řepy byly v posledních letech největším ohrožením výnosů a cukernatosti řepy. Těch chorob je více, ale cerkosporióza je na prvním místě a s jejím zvládnutím si většinou poradíme i s těmi ostatními. V ročníku 2019 zdevastovala cerkosporióza porosty řepy na Moravě, v ročníku 2020 pak v celém Česku i v okolních zemích.

Podzimní Toprex je zpět

Podzimní Toprex je zpět

25. 08. 2022 Ing. Helena Bochová; Syngenta Czech Choroby Zobrazeno 589x

Trápí vás často nevyrovnané nebo stresované porosty řepky na podzim, nebo máte problém s výskytem fomy v řepce? Tak právě pro vás máme řešení této situace v podobě přípravku Toprex. Ten je nyní opět registrován i pro podzimní aplikaci v řepce ozimé. Pamětníci jistě znají aplikaci Toprexu na podzim v dávce 0,3 l/ha, ale pro osvěžení paměti je dobré si připomenout proč byla tato aplikace tak oblíbená.

Mykotoxiny v obilovinách - legislativa a skutečnost

Mykotoxiny v obilovinách - legislativa a skutečnost

24. 08. 2022 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 529x

Sledování výskytu fuzáriových mykotoxinů v obilovinách sklizených v České republice ukazuje, že zejména deoxynivalenol (DON) je v našich podmínkách běžně se vyskytujícím kontaminantem obilnin. Mezi jednotlivými sklizňovými ročníky jsou v úrovni kontaminace velké rozdíly, a to zejména u kukuřice, u které jsou také nejčastěji zjišťovány vzorky překračující legislativní limity.

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

18. 08. 2022 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 553x

Některé ekonomicky významné choroby obilnin jsou přenosné osivem. Původci houbových chorob mohou být ve formě spor nebo mycelia přítomni na osivu jako kontaminace povrchu, mohou být skryti pod semennými obaly nebo pronikat do vnitřních vrstev obilky. Může tak dojít k introdukci patogena s osivem na novou lokalitu, především se ale přítomnost osivem přenosného patogena promítne do klíčivosti osiva, zdravotního stavu rostlin a do výnosu.

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 408x

V současné době patří bílá hniloba slunečnice k hospodářsky nejzávažnějším chorobám nejen slunečnice, ale i ostatních olejnin. Je rozšířena na celém území ČR. Patogen způsobující bílou hnilobu napadá rostliny slunečnice ve všech vývojových fázích a za příznivých podmínek může způsobit značné ztráty na výnosu.

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 417x

Výskyt klasových fuzarióz včetně akumulace mykotoxinů je ovlivněn podmínkami ročníku a mikroklimatem lokality. Z dlouhodobých pozorování však vyplývá, že mimo ročníku hraje důležitou roli i volba odrůdy. Každoročně ÚKZÚZ provádí průzkum výskytu původců růžovění v zrnu pšenice a výstupy jsou výsledkem spolupráce s oddělením genetiky a šlechtění rostlin Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail