BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

Choroby přenosné osivem a moření osiva ozimých obilnin

18. 08. 2022 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 84x

Některé ekonomicky významné choroby obilnin jsou přenosné osivem. Původci houbových chorob mohou být ve formě spor nebo mycelia přítomni na osivu jako kontaminace povrchu, mohou být skryti pod semennými obaly nebo pronikat do vnitřních vrstev obilky. Může tak dojít k introdukci patogena s osivem na novou lokalitu, především se ale přítomnost osivem přenosného patogena promítne do klíčivosti osiva, zdravotního stavu rostlin a do výnosu.

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

Choroby slunečnice: Bílá hniloba slunečnice

13. 08. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 107x

V současné době patří bílá hniloba slunečnice k hospodářsky nejzávažnějším chorobám nejen slunečnice, ale i ostatních olejnin. Je rozšířena na celém území ČR. Patogen způsobující bílou hnilobu napadá rostliny slunečnice ve všech vývojových fázích a za příznivých podmínek může způsobit značné ztráty na výnosu.

Proseeds
Využijte drahá hnojiva efektivně

Využijte drahá hnojiva efektivně

Aktuální situace v zemědělství testuje naše schopnosti v podnikání, pěstování a chovu. V takové turbulentní době je třeba znát své řemeslo a umět včas reagovat na zásadní změny, jako jsou ceny hnojiv a komodit, nebo legislativní změny.

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 175x

Výskyt klasových fuzarióz včetně akumulace mykotoxinů je ovlivněn podmínkami ročníku a mikroklimatem lokality. Z dlouhodobých pozorování však vyplývá, že mimo ročníku hraje důležitou roli i volba odrůdy. Každoročně ÚKZÚZ provádí průzkum výskytu původců růžovění v zrnu pšenice a výstupy jsou výsledkem spolupráce s oddělením genetiky a šlechtění rostlin Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Free N 100

Možnosti snížení hnojení ozimů dusíkem při zachování výnosu.

Mikrobiální půdní prostředky umožnují zlepšit výživu rostlin a při vhodném použití lze snižovat dávky živin při zachování výnosové hladiny. Na příkladu řepky ozimé je níže v článku uvedeno, jak lze pomocí prostředku FREE N100® snížit dávku dusíku o 40 kg/ha a tím zlepšit ekonomiku pěstování.

Choroby černého rybízu

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 192x

Černý rybíz (Ribes nigrum L.) je známý spíše jako drobné ovoce než léčivá rostlina. Jeho plody jsou bohatým zdroje bioaktivních látek, které působí jako antioxidanty, obsahují vitamíny (C, B5, A), prvky (Mg, K, P, Fe, Ca, Zn), kyselinu gama-linolovou a další esenciální živiny. Pupeny a listy jsou zdrojem fenolických sloučenin a patří k významným zdrojům surovin pro potravinářský a zdravotnický průmysl.

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 178x

Ječmen jarní patří mezi hojně pěstované plodiny jak celosvětově, tak i v ČR, kde k jeho rozšíření přispělo sladovnické využití. Je to rostlina poměrně nenáročná a přizpůsobivá. Díky této vlastnosti se vydatně pěstuje i v sušších oblastech, které by pro jiné obilniny byly nevhodné.

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

31. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková, RNDr. Petra Lišková, Ph.D.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 223x

Stanovení potenciálu vzniku a vývoje rezistence u patogenů, její monitoring a doporučení jak jí předcházet, je jedním ze základních podmínek pro využívání fungicidů v praxi. Tam, kde není monitoring rezistence běžnou praxí, je rezistence poprvé zaznamenána, až když pěstitelé zpozorují významné selhání účinnosti dříve účinných přípravků. Poté se musí rezistence odebraných vzorků patogenu potvrdit za kontrolovaných podmínek v laboratoři.

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2020/21

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2020/21

29. 07. 2022 Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 189x

Již po deváté se loňskou sezonu realizovaly na zamořených pozemcích pokusy s odrůdami řepky rezistentními proti patogenu Plasmodiophora brassicae, Wor. jenž způsobuje nádorovitost kořenů brukvovitých. Pokusy probíhaly v koordinaci s Katedry ochrany rostlin ČZU, Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin a daným podnikem, tentokrát na třech lokalitách v rámci ČR.

Monitoring rezistence Venturia inaaequlis vůči vybraným fungicidům používaných v ochraně jabloní

Monitoring rezistence Venturia inaaequlis vůči vybraným fungicidům používaných v ochraně jabloní

28. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 189x

Strupovitost jabloně způsobená houbovým patogenem Venturia inaaequlis (Cke.) Wint., je mezi pěstiteli dobře známou chorobou, která při nezvládnuté ochraně působí významné ekonomické ztráty. Jedním z úskalí používání stejného portfolia fungicidů je selekce rezistentních kmenů patogenu.

Choroby slunečnice: Plíseň slunečnice

Choroby slunečnice: Plíseň slunečnice

22. 07. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 175x

Slunečnice roční je napadána řadou patogenů způsobující listové a stonkové choroby. Většina patogenů je houbového původu, v dnešním čísle se však zaměříme na plíseň Plasmopara halstedii. Plísně byly dříve také řazeny do hub (říše Fungi), ale na základě molekulárních poznatků byly přeřazeny do skupiny „houbám podobných organizmů“.

Podmínky vzniku epidemií klasových fuzárií na obilninách

Podmínky vzniku epidemií klasových fuzárií na obilninách

21. 07. 2022 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Choroby Zobrazeno 218x

Infekční období klasových fuzárií má svá specifika a na rozdíl od řady původců listových chorob je vázáno jen na omezené období vývoje plodiny. Infekce nenapadá základy vyvíjejících se klasů, které jsou ukryty ve stéblech, nedochází k jejímu systemickému šíření pletivy stébel v průběhu růstu rostliny, kterou známe dobře například u snětí.

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

Proč použít fungicidní mořidlo Systiva® v ozimých obilninách?

19. 07. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 213x

Moření osiva ozimých obilnin je základním agrotechnickým ochranným opatřením, které má zásadní vliv na zdravotní stav, klíčivost a vitalitu rostlin. V současné době máme na trhu celou řadu standardních mořidel, které zajistí ochranu obilnin proti základním chorobám osiva a vzcházející rostliny.

Choroby petržele

Choroby petržele

12. 07. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 428x

Petržel obecná (Petroselinum crispum, Apiaceae) je známa především jako kořenová či listová zelenina s hladkými či zkadeřenými listy a charakteristickou vůní. Méně se ale ví o jejich léčivých účincích i o dřívějším využívání jako mystické magické byliny. Ve starověkém Egyptě se používala při kultu mrtvých, ve středověku byla součástí čarodějnických mastí.

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 292x

Ozimá pšenice představuje pro většinu zemědělských podniků v ČR základní komoditu pro celou ekonomiku hospodaření. Proto je potřeba myslet na kvalitu sklizně již před setím a ochránit porosty před chorobami přenášenými osivem nebo chorobami, které mohou přežívat v půdě. Dlouhodobý monitoring snětí u pšenic v ČR dokládá neustálou přítomnost spor jak sněti mazlavé pšeničné, tak sněti zakrslé.

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

02. 07. 2022 RNDr. Ľubica Malovcová, Ing. Svetlana Šliková, PhD.; NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Choroby Zobrazeno 262x

V priebehu vegetácie pôsobia na rastliny klimatické a agroekologické faktory, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu a úrodu. Napadnutie rastlín hubovými patogénmi je podmienené vybranou odrodou, predplodinou, agrotechnikou. V podstatnej miere je limitujúcim faktorom počasie.

Výhodně proti listovým a klasovým chorobám obilnin

Výhodně proti listovým a klasovým chorobám obilnin

01. 07. 2022 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 24x

Klasové choroby včetně fuzárií působí výnosové ztráty, ale současně mají velmi významný vliv na snižování kvality sklizeného zrna. Fuzária produkují mykotoxiny, které zůstávají v produkci a mohou působit problémy při zpracování zrna pro krmivářské a potravinářské účely. Cenově zvýhodněný balíček Delaro® a Prosaro® 250 EC nabízí ochranu komplexní ochranu obilnin proti klasovým, ale listovým chorobám celou vegetaci.

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 227x

Společnost BASF vyvinula v minulosti celou řadu účinných látek úspěšně používaných v cukrové řepě. Začali jsme se sírou v Kumulusu, po kterém následoval vysoce efektivní azol - epoxiconazole. Ten byl následně míchán v readymix přípravcích s fenpropimorphem (Tango® Super) nebo s prvním strobilurinem v cukrové řepě kresoxim-methylem (Juvel®).

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 243x

Fungicid Belanty® nabízí novou možnost širokospektrální ochrany porostů kukuřice. Zaregistrována je účinnost proti fuzariózám, helmintosporiové skvrnitosti (spále) a skvrnitosti kukuřice. Účinná látka Revysol® (mefentrifluconazol) obsažená v Belanty je inovativní fungicidní účinná látka ze skupiny triazolů. Jedinečná chemická konstelace Revysolu umožňuje molekule změnit tvar podle potřeby.

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 269x

Fungicidní ochrana porostů (nejen ozimé pšenice) je samozřejmou a nedílnou součástí agrotechnických opatření a představuje důležitý intenzifikační faktor. V současné době zajímavých realizačních cen komodit bude správné zvládnutí zajištění dobrého zdravotního stavu porostů důležitým předpokladem dobré ekonomiky pěstování.

Choroby řepy: Listové a kořenové choroby řepy

Choroby řepy: Listové a kořenové choroby řepy

21. 06. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 250x

Vadnutím listů s následným poškozením bulvy se projevuje napadení houbami rodu Verticillium (V. albo-atrum a V. dahliae) a Fusarium (F. oxysporum a F. solani). Tyto druhy jsou polyfágní, napadají široký okruh hostitelských rostlin, kulturních i planě rostoucích.

Ramuláriová skvrnitost - tmavohnědá skvrnitost ječmene

Ramuláriová skvrnitost - tmavohnědá skvrnitost ječmene

13. 06. 2022 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 248x

V posledních dvou letech jsme zaznamenali na naší Zkušební stanici v Klukách vyšší výskyt ramuláriové skvrnitosti (podle nové terminologie tmavohnědé skvrnitosti ječmene). Tato choroba je způsobena patogenem Ramularia collo-cygni a vyskytuje se převážně na jarních a ozimých ječmenech. Běžně používané označení pro ramuláriovou skvrnitost je zkratka RCC.

Rezistence Botrytis cinerea vůči fungicidům používaných k ochraně jahodníku

Rezistence Botrytis cinerea vůči fungicidům používaných k ochraně jahodníku

12. 06. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 230x

Šedá hniloba jahod je hospodářsky velmi závažným onemocněním jahodníku, které je celosvětově rozšířené a dobře známé. V letech příznivých pro rozvoj napadení může způsobit významné ztráty na výnosu, a to zejména u náchylnějších odrůd. Chorobu způsobuje houba Botrytis cinerea, která je polyfágním patogenem napadajícím řadu kulturních i planých rostlin.

Rzi na pšenici na počátku vegetační sezony

Rzi na pšenici na počátku vegetační sezony

11. 06. 2022 Mgr. Alena Hanzalová Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 226x

Výskyt rzí na pšenici je každoročně otázkou vhodných klimatických podmínek pro jejich šíření a změn v populacích rzí. Časné výskyty rzí, zejména rzi plevové, souvisí i s jejich přezimováním ve formě mycelia v ozimých porostech pšenice nebo na výdrolu. Mírná zima letošního roku právě takovému způsobu šíření nahrává. Přenos patogena z přezimujícího mycelia je potvrzen i u rzi pšeničné, u rzi travní zatím prokázán nebylo.

Choroby chřestu

Choroby chřestu

10. 06. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 189x

Chřest obecný (Asparagus officinalis L., Asparagaceae) je v současné době známý především jako lahůdková zelenina, ale po tisíciletí byl ceněný jako léčivá rostlina. Před více než 5 000 lety byl v Číně chřest (příbuzný současného chřestu) využíván při léčení kašle, problémů s močovým měchýřem a vředy.

Choroby řepky z hlediska hospodářské významnosti

Choroby řepky z hlediska hospodářské významnosti

03. 06. 2022 Ing. Tomáš Fiala, Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 236x

Řepka ozimá je pro zemědělce v současné době jednou z mála plodin, jejíž pěstování je rentabilní a ziskové. I proto je po ozimé pšenici druhou nejpěstovanější ozimou plodinou (dle ČSU cca 350 tis. ha). Vysoký podíl jakékoliv plodiny v osevním postupu s sebou nese zvýšené riziko vyššího výskytu vyselektovaných plevelů, škůdců a houbových chorob. Maximální zastoupení řepky by v osevním postupu mělo dosahovat 12,5 %.

Nový všestranný fungicid do obilnin

Nový všestranný fungicid do obilnin

01. 06. 2022 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o., Praha Choroby Zobrazeno 253x

V podobě fungicidu Hutton® Forte přichází na trh nový přípravek, který naplňuje požadavky na efektivnost současné fungicidní ochrany obilnin. Zejména v letošním roce bude třeba zohlednit účelnost, účinnost a ekonomiku fungicidního zásahu nejen s ohledem na intenzitu pěstování. Jeho všestrannost spočívá v rozsahu registrace z pohledu termínu a spektra chorob doplněná o dlouhodobé fyziologické působení s podporou vitality a tvorby výnosu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 13
detail