BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby

Inovace v ochraně řepky olejky

Inovace v ochraně řepky olejky

23. 04. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 120x

Společnost Sumi Agro nabídne v letošním roce pěstitelům pět nových přípravků, z nichž jsou dva zaměřeny na ochranu řepky olejky proti houbovým chorobám. Fungicidy Bontoc a Romeo přináší možnost postavit ochranu porostu ozimé řepky skutečně na míru dané situaci a aktuálnímu stavu porostů.

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

03. 04. 2024 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 825x

Ozimá řepka je stále po obilninách druhou nejvýznamnější plodinou českého zemědělství. V roce 2023 byla řepka sklizena na 380 000 ha s průměrným výnosem 3,4 t/ha. Tento výnos patří k nejlepším výsledkům posledního desetiletí. U mnoha pěstitelů by však výnos mohl ještě vyšší, protože výnosový potenciál nových hybridních odrůd řepky nemůže být v praxi využíván. Častou příčinou je málo účinná ochrana proti chorobám a škůdcům.

Limagrain
Energen

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

Ve druhé polovině dubna 2024 prochází porosty nízkými teplotami. Některým porostům teploty okolo 8 °C spíše prospějí, jiné budou pravděpodobně poškozené nočními mrazíky. Obecně by takovýto průběh teplot nebyl k tomuto datu nijak výjimečný, ale vzhledem k vývoji porostů, které jsou o měsíc napřed, to může být problém.

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

02. 04. 2024 Ing. Marek Šmíka; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 713x

Pictor® Revy je špičkový fungicid a nástupce legendárního přípravku Pictor®, který zajišťuje dokonalou ochranu řepky a slunečnice proti houbovým chorobám ve fázi kvetení. Přichází na trh v roce, ve kterém bude ukončeno povolení pro používání přípravku Pictor®. Oba tyto přípravky budeme v letošním roce prodávat souběžně.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Priaxor<sup>®</sup> EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

Priaxor® EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

01. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 282x

Fungicid Priaxor® EC se od svého zavedení etabloval na nejvyšších příčkách oblíbenosti v ochraně obilnin před houbovými chorobami. Věříme, že za to vděčíme kombinaci vynikajících účinných látek a špičkové formulaci našeho fungicidu. Priaxor® EC totiž dokáže vyřešit celé spektrum listových chorob s výhodou registrace do všech obilnin (s výjimkou ovsa) a to přitom nezávisle na podmínkách počasí.

Choroby olejnin: Listové skvrnitosti světlice barvířské

Choroby olejnin: Listové skvrnitosti světlice barvířské

25. 03. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 311x

Na listových skvrnitostech světlice barvířské se podílí zejména houby Colletotrichum acutatum a Ramularia carthamicola. Vyskytují se především v teplých oblastech ČR a jsou přenosné osivem. Napadají rostliny světlice v průběhu celé vegetace a při vyšším infekčním tlaku mohou způsobit velké ztráty na výnosu.

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu

03. 03. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 315x

Po letošní velmi teplé zimě se dá očekávat, že obilniny mohou být napadeny primárními infekcemi houbových chorob, které v latentní formě přečkávají již od podzimu. Pokud bude i vlhké a teplé časné jaro bude potřeba tyto primární infekce vyřešit – nejčastěji se může jednat o braničnatku pšeničnou a hnědou skvrnitost v ječmeni.

Daxur® - pomůže udržet rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou ošetření

Daxur® - pomůže udržet rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou ošetření

01. 03. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 356x

Současná situace na trhu s obilninami není jednoduchá, ceny komodit jsou na extrémně nízkých hodnotách, prodražuje se každodenní provoz (cena pohonných hmot a lidské síly) a každý agronom si klade otázku, jak ochránit úrodu obilnin za přijatelnou cenu pěstební technologie. Navíc se každý rok setkáváme s rozmary počasí a plánování aplikace fungicidů je čím dál složitější.

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2022/23

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2022/23

23. 02. 2024 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 405x

Průběh vegetace a intenzita výskytu škodlivých organizmů jsou výrazně ovlivněny průběhem povětrnostních podmínek na dané lokalitě. Vegetační rok 2022/23 byl poznamenán rychlými výkyvy během celé sezony. Chladnější a vlhčí podmínky během setí ozimů vystřídal mimořádně teplý a suchý podzim a následně celkově mírná zima s krátkými mrazovými periodami.

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2023

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2023

07. 02. 2024 Ing. Petr Ackermann, CSc; Ekovín Brno Choroby Zobrazeno 533x

Výskyt chorob i abiotikóz je ovlivňován především počasím. V důsledku proměnlivosti počasí se v průběhu let i vegetačních období mění ohrožení porostů. Výskyt chorob i abiotikóz ovlivňují také lokalita a stav porostu, geneticky daná i aktuální vnímavost hostitele nebo jeho částí a přítomnost zdrojů infekce.

Choroby olejnin: Rzivost a padlí světlice barvířské

Choroby olejnin: Rzivost a padlí světlice barvířské

07. 01. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 453x

Světlice barvířská (Carthamus tinctorius) neboli saflor se pěstuje pro olejnatá semena obsahující 45–55 % oleje použitelného za studena stejně jako slunečnicový olej. Oproti slunečnicovému oleji obsahuje však více kyseliny linolové (až 80 %). Využívá se také jako krmivo pro ptactvo nebo jako meziplodina pro zelené krmení a hnojení zvláště v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti.

Choroby olejnin: Kořenové a krčkové choroby máku

Choroby olejnin: Kořenové a krčkové choroby máku

08. 11. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 753x

Mák setý je v době vzcházení velmi citlivý k podmínkám prostředí. V raných vývojových fázích rostliny může být mák napadán organizmy vyskytujícími se v půdě, které napadají kořínky a kořenový krček a spolu s utužením či přemokřením půdy mohou způsobit padání klíčních rostlin. V pozdějších vývojových fázích rostliny pak patogeny způsobují vadnutí a odumírání rostlin.

Choroby rakytníku

Choroby rakytníku

30. 10. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 934x

Do rodu rakytník (Hippophae L., Elaeagnaceae) je zařazeno 6 (7) druhů keřů a stromů, jejichž původním areálem výskytu je Čína a severní část Asie. Kromě rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides) se všechny ostatní druhy vyskytují výlučně v horských až vysokohorských oblastech nad 3 000 m n. m.

Choroby olejnin: Skvrnitosti máku

Choroby olejnin: Skvrnitosti máku

27. 09. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 789x

V dnešním příspěvku se zaměříme na patogeny způsobující listové skvrnitosti máku, a to houbový patogen Pleospora papaveraceae a bakteriální Xanthomonas campestris pv. papavericola. Na rostlinách způsobují podobné a snadno zaměnitelné příznaky a při vyšším infekčním tlaku dochází k předčasnému zasychání celých listů, a tím i snížení výnosu a kvality semene.

Výnosová fungicidní ochrana cukrovky

Výnosová fungicidní ochrana cukrovky

02. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 543x

Fungicid Propulse® je základem nejvýnosnějších systémů fungicidní ochrany cukrovky s výrazným efektem ve zvýšení cukernatosti. Pokud jsou naplněny podmínky pro šíření chorob, je třeba věnovat pozornost včasnému zahájení fungicidní ochrany pro udržení zdravých listů. Velmi důležitá je přesná signalizace pro načasování první a druhé, popřípadě třetí aplikace.

Choroby šťovíku

Choroby šťovíku

25. 08. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 793x

Do rodu šťovík (Rumex L., Polygonaceae) je zahrnuto téměř 200 druhů dvouděložných jednoletých nebo vytrvalých rostlin, které se vyskytují v mírných pásmech všech světadílů na nejrůznějších stanovištích, vlhkých či suchých, případně i zasolených půdách. Vzhledem k vysoké variabilitě a vzájemnému křížení je v některých případech určení druhu poměrně obtížné.

Choroby olejnin: Plíseň a padlí máku

Choroby olejnin: Plíseň a padlí máku

24. 08. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 676x

Plíseň máku způsobuje patogen Peronospora arborescens z oddělení Oomycota, říše Chromista. Choroba je rozšířena ve všech oblastech pěstování máku.

Banjo Rival Duo Pack: Cenově výhodné řešení

Banjo Rival Duo Pack: Cenově výhodné řešení

18. 08. 2023 Ing. Jiří Vašek; Adama CZ Choroby Zobrazeno 692x

Vypadávání účinných látek a tím i fungicidních přípravků, které je obsahují, zasáhlo v plné síle i problematiku ochrany brambor proti plísni bramborové. Společnost Adama však připravila již vloni dva nové fungicidy Rival® Duo a Banjo® 500 SC, které dokáží efektivně a úsporně bývalá řešení nahradit. Právě včas. Oba přípravky jsou k dostání samostatně, ale pro pěstitele je také připraven ekonomicky výhodný balíček Banjo Rival Duo Pack.

Viry žloutenek řepy cukrové a dopad na její pěstování

Viry žloutenek řepy cukrové a dopad na její pěstování

07. 08. 2023 Ing. Marie Maňasová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 607x

Řepa cukrová patří k tradičním plodinám pěstovaným na našem území. V našem zeměpisném pásmu je to jediný přirozený zdroj cukru. Řepa cukrová je ročně pěstována zhruba na 60 000 ha s meziročními výkyvy cca ±5 %. Ve sklizňovém roce 2021 dosáhla průměrného výnosu přes 68 tun z hektaru a cukernatosti více než 18,2 %. Tento rok byl pro pěstování řepy po propadových letech 2019 a 2020 velice příznivý.

Viry obilnin, ochrana proti nim a jejich vektorům

Viry obilnin, ochrana proti nim a jejich vektorům

20. 07. 2023 Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Jan Ripl, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Choroby Zobrazeno 979x

Z virových chorob obilnin jsou v České republice ekonomicky významné dvě - virová zakrslost pšenice a virová žlutá zakrslost ječmene, které střídavě nabývají na významu a mohou způsobit významné výnosové ztráty v porostech pšenice i ječmene.

Rezistence odrůd ozimé pšenice vůči významným houbovým chorobám

Rezistence odrůd ozimé pšenice vůči významným houbovým chorobám

13. 07. 2023 Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 836x

V posledních letech narůstají v Evropě výnosy ozimé pšenice. Toho bylo dosaženo pěstebními systémy s vyššími vstupy založenými na lepším hospodaření s plodinami, na cílené aplikaci hnojiv, na účinnějších opatřeních pro ochranu proti chorobám a škůdcům a zejména na nových odrůdách s vyšším výnosovým potenciálem a vysokým stupněm odolností vůči chorobám.

Choroby brukvovitých olejnin: Vadnutí řepky

Choroby brukvovitých olejnin: Vadnutí řepky

11. 07. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 601x

Vadnutí řepky olejky může být způsobeno vícero patogeny. Byla již zmínka o houbě Sclerotinia sclerotiorum, dnes se seznámíme s rodem Verticillium, a také houbou Macrophomina phaseolina. Obě houby jsou polyfágní, za vhodných podmínek a při vyšším infekčním tlaku mohou způsobit ztráty na výnosu.

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2022

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2022

05. 07. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Daniel Štranc Choroby Zobrazeno 835x

Výměra sóji na území bývalého Československa činí téměř 100 tis. ha. Přestože se nejedná o zásadní plochu, nemůžeme na druhou stranu hovořit o minoritní plodině. Při vzrůstající ploše sóji se však můžeme stále častěji setkávat s výskytem různých patogenů.

Choroby libavky

Choroby libavky

03. 07. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 728x

Rod libavka (Gaultheria Kalm ex L., Ericaceae) je poměrně bohatý a zahrnuje i druhy, které jsou využívány jako okrasné či léčivé rostliny, především libavka poléhavá (Gaultheria procumbens). V našich podmínkách je známější spíše jako stálezelená okrasná rostlina buď hrnková, nebo vysazovaná do volné půdy jako podrost listnáčů a jehličnanů.

Choroby slunečnice: Změny v důsledku současného počasí a dopadů činnosti EU?

Choroby slunečnice: Změny v důsledku současného počasí a dopadů činnosti EU?

02. 07. 2023 Ing. Karel Říha; Brno Choroby Zobrazeno 559x

Jako všechno (i názory některých politiků?) se v průběhu času mění. Zemědělci byli léta navykáni na „všemocnost“ chemických přípravků. V České republice byl již koncem sedmdesátých let zaváděn pojem integrovaná ochrana rostlin. S ním jsou spojena různá pravidla pro používání přípravků na ochranu rostlin, ta jsou stále platná.

Nejlepší libero mezi fungicidy

Nejlepší libero mezi fungicidy

30. 06. 2023 Ing. Jiří Vašek, Adama CZ Choroby Zobrazeno 468x

Mirador® Uni je výborný univerzální fungicid použitelný od jara do podzimu s registracemi do 11 důležitých hospodářských plodin, což dobře demonstruje jeho možnost flexibilního nasazení po celou pěstitelskou sezónu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 16
detail