BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Univerzálna fungicídna ochrana repky a ďalších plodín

02. 05. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 350x

Výmera zasiatej ozimnej repky opäť v ostatnom roku výraznejšie narástla nad úroveň 350 tis. ha. Skrátený interval striedania plodín a zvýšená intenzita pestovania repky tvoria vhodné podmienky pre rozširovanie patogénov a škodcov, ktorí sa v minulosti v takej miere nevyskytovali.

Proseeds

Ošetrenie v období kvitnutia porastov

Na fungicídnu ochranu repky v období kvitnutia je potrebné siahnuť po širokospektrálnom prípravku s dlhodobou účinnosťou. Proti štyrom najvýznamnejším chorobám repky ako je biela a fómová hniloba, peronospóra kapustová (plíseň zelná, Peronospora brassicae) a alternáriová škvrnitosť vám odporúčame použiť fungicíd Propulse®. Okrem vlastnej fungicídnej ochrany pôsobí Propulse® priaznivo na spevnenie šešúľ, a tým tiež na zníženie zberových strát. Optimálny aplikačný termín s ohľadom na vývojový cyklus bielej hniloby je v období opadávania prvých kvetných lupienkov až do obdobia plného kvitnutia (BBCH 63–65). Vzhľadom k dlhodobému pôsobeniu Propulse® je však možné pristúpiť aj k skorším aplikačným termínom pričom odporúčaná základná dávka Propulse® je 1,0 l/ha. Zníženie dávky na 0,8 l/ha je možné pri predpokladanom nižšom tlaku hubových chorôb. Fungicíd Propulse® je flexibilnejší z hľadiska termínu aplikácie oproti fungicídom obsahujúcim iba azolové účinné látky alebo prípravkom obsahujúcim zmes azolu s krátkodobo pôsobiacou inou účinnou látkou.

Výsledky fungicídnych pokusov potvrdzujú oprávnenosť použitia

V pokusoch TEMP organizovaných SPZO v Staňkove sa umiestnila technológia spoločnosti Bayer založená na ochrane proti hubovým chorobám a regulácii porastu na prvom mieste. Technológia pozostávala z jednej aplikácie prípravku Tilmor® na jeseň pre zabezpečenie regulačného účinku a fungicídnej ochrany a v období plného kvitnutia bol použitý fungicíd Propulse® so svojím širokospektrálnym a dlhodobým účinkom. Uvedená technológia dosiahla úrody 6,31 t/ha a z hľadiska rentability tržieb a rentability celkových nákladov sa umiestnila na 1. mieste (zdroj: SPZO, 2022).

Propulse® - širokospektrálny fungicíd

Fungicíd Propulse® má široké využitie vo viacerých plodinách. Okrem registrácie do repky, má registráciu pre použitie v cukrovej repe, maku, slnečnici, horčici, kukurici, zemiakoch a novú registráciu získal Propulse® aj do sóje proti chorobám listov a stoniek.

cukrovej repe odporúčame Propulse® aplikovať proti listovým chorobám v dávke 1,0–1,2 l/ha od začiatku uzatvárania riadkov do fázy, kedy koreň repy je v zberovej veľkosti (BBCH 31–49). Ošetrenie sa vykonáva na základe signalizácie výskytu chorôb najneskôr na začiatku infekcie. Vyššiu dávku odporúčame použiť v prípade silného infekčného tlaku. Propulse® má pozitívny fyziologický efekt na rastliny v zmysle podpory vitality a asimilácie. Prípadné odstraňovanie burinných riep a vybehlíc odporúčame vykonávať pred fungicídnym ošetrením.

maku Propulse® aplikujte preventívne pri prvých príznakoch napadnutia v rastovej fáze od vyvinutia 6 pravých listov až do štádia, kedy 30% makovíc dosiahlo konečnú veľkosť (BBCH 16–73). Aj tu pôsobí proti celému spektru chorôb. Registrovaný je proti helmintosporióze maku. Táto choroba môže rastliny maku poškodzovať prakticky v celom priebehu vegetácie. Spôsobuje padanie klíčnych rastlín na začiatku vegetácie a na jej konci poškodenie makovíc, zrasty a zhluky semien a zníženie úrody a kvality. Propulse® je možné využiť s ohľadom na výskyt choroby v mimoriadne širokom aplikačnom okne BBCH 16–65 a odporúčaná dávka v maku je 1,0 l/ha.

slnečnici proti chorobám listov, stoniek a úborov odporúčame aplikovať Propulse® preventívne pred nástupom infekcie alebo na jej začiatku v rastovej fázy od 6 vyvinutých listov do odkvitnutia slnečnice (BBCH 16–69). Aplikácia od 6. listu je preventívna alebo cielená proti primárnym infekciám stoniek a listov, aplikácia neskôr v čase začiatku kvitnutia je zameraná na zlepšenie zdravotného stavu úborov a nažiek, predĺženie vegetácie, zvýšenie úrody a kvality. Taktiež v slnečnici má Propulse® pozitívny fyziologický efekt na rastliny v zmysle podpory vitality a asimilácie.

Nová registrácia Propulse® do sóje

Novou registráciou je rozšírenie použitia v sóji proti bielej hnilobe a spále strukov a stoniek. Biela hniloba sóje je hospodársky najdôležitejšia choroba zvlášť v oblastiach s vysokým podielom repky a slnečnice v osevnom postupe. Vo vlhkých rokoch môže byť napadnutých až 30 % a viac rastlín. Propulse® aplikujte preventívne alebo čo najskôr po zistení infekcie v rastovej fáze, kedy sú viditeľné prvé kvetné pupene do fázy, kedy približne všetky struky dosiahli konečnú dĺžku a semená vypĺňajú dutinu väčšiny strukov (BBCH 51–79). Neošetrujte za dažďa, alebo ak je listová plocha mokrá.

Záver

Fungicíd Propulse® je jedným z najuniverzálnejších riešení ochrany mnohých poľných plodín proti širokému spektru chorôb. Môže tak osloviť prakticky každého poľnohospodára a zjednodušiť mu rozhodovanie o voľbe vhodného fungicídneho riešenia. Pre zvýšenú optimalizáciu nákladov využite nákup Propulse® v cenovo zvýhodnenom sete s insekticídom Decis® Forte alebo Propulse® v cenovo zvýhodnenom sete s herbicídom Laudis®. Pevne verím, že i vďaka týmto overeným riešeniam pestovatelia zvládnu s úspechom súčasné výzvy a dosiahnu očakávaný zisk a spokojnosť s rentabilnou úrodou.

Opadané kvetné lupene sú živnou pôdou pre šírenie bielej hniloby
Opadané kvetné lupene sú živnou pôdou pre šírenie bielej hniloby

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Související články

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

28. 05. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 141x

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

23. 05. 2024 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková, Daniela Pátková; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Choroby Zobrazeno 808x

Aktuální situace v ochraně sadby brambor proti přenašečům virových chorob a možnosti řešení

20. 05. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 279x

Choroby luskovin: Virové choroby

18. 05. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 265x

Choroby bobkovišně

04. 05. 2024 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 907x

Další články v kategorii Choroby

detail