BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Propulse - fungicid s širokým uplatněním v ochraně rostlin

29. 05. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o., Praha Choroby Zobrazeno 268x

Fungicidní přípravek Propulse je možné využít v řadě plodin. Vysokou míru účinnosti zajišťují dvě špičkové účinné látky - fluopyram (SDHI) a prothioconazole (triazolthion). Vzhledem k vynikající účinnosti proti řadě chorob má tento přípravek registraci do celé řady plodin. Propulse působí dlouhodobě, má preventivní, kurativní a eradikativní účinnost a vedle vlastního fungicidního účinku zvyšuje vitalitu rostlin a zlepšuje jejich odolnost stresu.

Proseeds

Největší uplatnění Propulse nachází v řepce ozimé, máku, cukrovce, kukuřici či v bramborách.

řepce ozimé je dnes Propulse uznávaným fungicidem pro aplikaci před květem a v době květu. Účinkuje zejména proti hlízence obecné, alternáriové skvrnitosti, plísni zelné a dalším chorobám. Současně má také velmi pozitivní vliv na pevnost šešulí a snížení sklizňových ztrát. Optimální aplikační termín se kryje s opadem prvních květních plátků, kdy dochází k počátku nástupu infekce. Vzhledem k dlouhodobému působení přípravku Propulse jsou velmi účinné i zásahy prováděné na počátku květu nebo těsně před květem. Doporučená dávka vychází z předpokládaného tlaku chorob a pohybuje se v rozmezí 0,8–1,0 l/ha. K udržení výborného zdravotního stavu řepky přispívá Propulse také svou účinností proti plísni zelné, která se v posledních letech stává stále nebezpečnější chorobou řepky.

Před nedávnem se podařilo zaregistrovat Propulse také do máku. I zde působí proti celé řadě chorob. Registrován je proti helmintosporióze máku. Tato choroba může rostliny máku poškozovat prakticky v celém průběhu vegetace. Způsobuje padání klíčních rostlin na počátku vegetace a na jejím konci poškození makovic, srůsty a shluky semen a snížení výnosu a kvality. V průběhu vegetace se helmintosporioza projevuje ohraničenými skvrnami na listech. Propulse je možné využít právě s ohledem na výskyt choroby v mimořádném aplikačním okně od BBCH 16 až do BBCH 65. Vzhledem k tomu, že v průběhu vegetace je možné Propulsem provádět pouze jeden fungicidní zásah, je vhodné, zejména v časnějších aplikačních termínech, využít další vhodné fungicidy (Prosaro, Tilmor). Doporučená dávka Propulse je 1,0 l/ha. Také v máku je vedle dlouhodobého působení tohoto přípravku ceněn jeho příznivý vliv na celkovou vitalitu a odolnost rostlin.

Další uplatnění nachází Propulse také v cukrovce. V této plodině se v posledních letech významně projevil vliv rezistence nejvýznamnější choroby cukrovky - cerkosporiózy proti strobilurinovým fungicidům a vyřazení řady azolových účinných látek. Tato choroba je schopná v pro ni vhodných letech a na vhodných lokalitách doslova zlikvidovat celou listovou růžici a zastavit rozvoj rostlin. Vedle cerkosporiózy v cukrovce působí celá řada dalších chorob. Propulse působí proti širokému spektru těchto chorob. Dávka vychází z infekčního tlaku a pohybuje se v rozmezí 1,0–1,2 l/ha. Vzhledem k tomu, že Propulse má povolenu v cukrovce pouze jednu aplikaci, je třeba ho zpravidla využít v aplikačním fungicidním systému s přípravky s odlišným mechanizmem účinku. Propulse je nejčastěji využit pro první fungicidní zásah - i když to není podmínkou. Druhý fungicidní zásah následuje za 2–3 týdny. V případě mimořádného infekčního tlaku je třeba interval zkrátit.

Propulse výborně řeší také listové choroby kukuřice. Optimální termín aplikace je při výšce rostlin 60–80 cm. Při intenzivním pěstování kukuřice nabývají choroby jako spála kukuřičná, helmintosporióza nebo skvrnitost listů na významu a je třeba je včas z porostu odstranit. Přípravek Propulse se aplikuje v dávce 1,0 l/ha.

Další uplatnění nachází Propulse také v ochraně slunečnice proti širokému spektru chorob nebo v ochraně brambor proti alternáriové skvrnitosti.

Propulse je jedním z nejuniverzálnějších řešení ochrany řady polních plodin proti širokému spektru chorob. Může tak oslovit prakticky každého zemědělce a zjednodušit mu rozhodování o volbě vhodného fungicidního řešení.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Cerkosporová skvrnitost řepy
Cerkosporová skvrnitost řepy

Rez kukuřičná
Rez kukuřičná

Optimální termín aplikace Propulse v řepce je při opadu prvních  květních plátků
Optimální termín aplikace Propulse v řepce je při opadu prvních květních plátků

Související články

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 112x

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

02. 07. 2022 RNDr. Ľubica Malovcová, Ing. Svetlana Šliková, PhD.; NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Choroby Zobrazeno 125x

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 146x

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 178x

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 201x

Další články v kategorii Choroby

detail